Zalozenie Zivnosti

Naše webové stránky obsahujú odkazy na partnerské weby. Ak sa prekliknete z našich stránok na stránky partnera a tam si zakúpite jeho služby, obdržíme za sprostredkovanie províziu (Zistiť viac informácií). Táto forma spolupráce nijako neovplyvňuje objektívnosť našich recenzií. Každým nákupom cez kliknutie z našich stránok podporíte našu redakciu, aby sme aj do budúcnosti mohli tvoriť kvalitný a užitočný obsah. Ďakujeme.

Dôležité upozornenie Všetky naše články píšu skutoční ľudia. Nie sú to umelé texty od stroja.


NordVPN + Saily

Založenie živnosti

Súčasný trh práce ponúka mnohé pozície, kde je možné pracovať na diaľku. Niektoré ponuky umožňujú okrem zamestnaneckého pomeru aj prácu na živnosť. Chystáte sa vymeniť zamestnanecký pomer za živnosť? Ste odborníkom v nejakej oblasti a vidíte potenciál v založení vlastného podnikania?

Otáľate s rozhodnutím iba preto, že neznášate samoštúdium zákonov, nevyhnutné byrokratické kroky alebo nemáte čas na vybavovačky na úradoch v úradných hodinách? Ste dlhodobo mimo svojho trvalého bydliska a vyhovovalo by vám, ak by vám tieto papierovačky pomohol niekto vybaviť? Je to vôbec možné, aby živnosť založil niekto namiesto vás?

Tak presne pre vás je náš článok, hľadajte v ňom odpovede!

Legislatíva

Podmienky živnostenského podnikania v SR upravuje Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (Živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

Podmienky živnostenského podnikania v ČR upravuje Zákon č. 455/1991 Sb. Zákon o živnostenském podnikání (Živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

Office
Zdroj: Pixabay.com

Založenie živnosti v SR – možnosti

Živnosť je možné založiť troma spôsobmi:

 • Osobne na Živnostenskom úrade príslušnom podľa miesta vášho trvalého bydliska.
 • Online cez Ústredný portál verejnej správy. Potrebujete na to občiansky preukaz s čipom. 
 • Online s využitím služieb firiem, ktoré sa na tieto činnosti zameriavajú, napríklad Firmáreň. Za pár minút vytvoríte objednávku na založenie živnosti, v akomkoľvek čase a z pohodlia domova. Nie je potrebný občiansky preukaz s čipom, ak ho ešte nemáte.

Založenie živnosti v ČR – možnosti

Živnosť je možné založiť troma spôsobmi:

 • Osobne na Živnostenskom úrade príslušnom podľa miesta vášho trvalého bydliska.
 • Online pomocou „Jednotného registračního formuláře“ cez Portál živnostenského podnikání. Na prihlásenie do portálu potrebujete občiansky preukaz s čipom. 
 • Online s využitím služieb firiem, ktoré sa na tieto činnosti zameriavajú, napríklad Sídlomat. Objednávku na založenie živnosti vybavíte cez prehľadný formulár za pár minút. Nie je potrebný občiansky preukaz s čipom, ak ho ešte nemáte.

Založenie živnosti v SR cez Firmáreň.sk

Postup je veľmi jednoduchý:

 1. Vyplníte oblasti podnikania, môžete vybrať viacero z číselníka voľných, remeselných alebo viazaných živností, ktorý je vo formulári. (Číselník si môžete najskôr naštudovať aj na stránke Ministerstva vnútra SR, v časti Dokumenty na stiahnutie.)
 2. Vyplníte vaše osobné údaje a podnikateľské údaje – vybrané meno firmy, údaje o zdravotnej poisťovni, údaje na vytvorenie konta vo Firmárni.
 3. Vyberiete si spôsob platby za poplatky pre úrady a poplatok pre Firmáreň a dokončíte objednávku.
Video: Formulár na Firmaren.sk
 1. Po odoslaní žiadostí sa s vami pracovník Firmárne skontaktuje telefonicky, dorieši s vami detaily. 
 2. Následne obdržíte od Firmárne mail s elektronickou žiadosťou, ktorú vytlačíte, podpíšete a naskenovanú elektronicky zašlete naspäť do Firmárne. Splnomocňujete ňou Firmáreň konať za vás na úradoch.
 3. Firmáreň za vás vybaví registráciu na Živnostenskom úrade, a tiež na Daňovom úrade a vo vašej zdravotnej poisťovni.
 4. Dostanete SMS správu o vybavení živnosti. Elektronický živnostenský list obdržíte mailom, približne do troch pracovných dní. Ak sú všetky vaše živnosti len voľné, tak vybavenie je rýchlejšie, ako pri viazaných živnostiach.

Za vybavenie živnosti Firmárni zaplatíte len 1 EUR, ak máte bydlisko na Slovensku (ak máte bydlisko v zahraničí, zaplatíte 60 EUR). Aktuálne ceny si preverte v cenníku Firmárne

Cena 1 EUR (vrátane DHP) za vybavenie živnosti cez Firmáreň je končená, pričom zahŕňa ľubovoľný počet voľných živností. Priplatíte si za: Virtuálne sídlo, virtuálne trvalé bydlisko a každú viazanú alebo remeselnú živnosť. Tieto poplatky by ste zaplatili aj pri online vybavovaní žiadosti cez portál Slovensko.sk. Pri osobnej návšteve Živnostenského úradu platíte poplatok za každú živnostenskú činnosť (5 EUR voľné živnosti a 7,50 EUR viazané živnosti).

Doklady na založenie živnosti v SR potrebné pre Firmáreň

Na založenie živnosti cez Firmáreň nie sú potrebné žiadne dodatočné doklady:

 • Nemusíte mať zatiaľ vybavený nový občiansky preukaz s čipom. 
 • Nie je potrebný výpis z registra trestov. 
 • Voľné živnosti je možné ohlásiť bez osvedčení, pre viazané a remeselné sú potrebné osvedčenia.

Sú po založení živnosti v SR nejaké ohlasovacie povinnosti voči ďalším úradom? Čo všetko za vás vybaví Firmáreň?

Zákony a postupy úradov sa občas menia, hlavne v dôsledku elektronizácie verejnej správy, na blogu Firmárne nájdete vždy čerstvé informácie a odporúčania podľa aktuálne platnej legislatívy.

Zdroj: Youtube, Firmáreň

Povinnosti po založení živnosti možno zhrnúť nasledovne:

 • Mali by ste si vybaviť občiansky preukaz s čipom, pretože živnostníci majú povinnosť komunikovať s Daňovým úradom elektronicky. Po obdržaní nového občianskeho preukazu si musíte nainštalovať príslušný softvér do počítača a pri prihlasovaní používať čítačku, ktorú ste dostali s preukazom.
 • Daňový úrad: Registráciu pre daň z príjmu fyzických osôb robí za živnostníkov Živnostenský úrad automaticky, nie je preto potrebné chodiť na Daňový úrad. Z Daňového úradu vám do 30 dní zašlú osvedčenie o registrácii (kartička s DIČ sa už nevydáva).
 • Banka: Nie ste povinný mať podnikateľský bankový účet, no každý účtovník vám to odporučí. Oddeľte si podnikateľský a osobný účet. Povinnosť nahlásiť novozaložený podnikateľský účet na Daňový úrad má banka.
 • Zdravotná poisťovňa: Vznikom živnosti vám vzniká povinnosť platiť preddavky na zdravotné poistenie. Študenti, zamestnanci alebo dôchodcovia preddavky platiť nemusia.
 • Sociálna poisťovňa: Živnostník nie je prvý rok povinne dôchodkovo a nemocensky poistený, môže sa však poistiť dobrovoľne. Ak sa chcete dobrovoľne poistiť, navštívte pobočku Sociálnej poisťovne podľa miesta vášho bydliska.
 • Miesto podnikania firmy a prevádzkareň: Miesto podnikania firmy musí byť označené obchodným menom, stačí na poštovej schránke – aby vám boli doručiteľné úradné zásielky adresované na firmu. Ak máte aj prevádzkareň, mala by byť tiež označená obchodným menom najneskôr v deň začatia prevádzkovania živnosti.

Ďalšie služby Firmárne: Rozšírenie živnosti online, prerušenie živnosti vs. zrušenie živnosti online, znovuzaloženie živnosti alebo zmeny živnosti

Ak iba potrebujete do zoznamu živností pridať novú činnosť podnikania, v ponuke Firmárne je aj rozšírenie živnosti, poplatok za vybavenie 19 EUR pre Firmáreň

Rovnako 19 EUR vás bude vo Firmárni stáť aj pozastavenie živnosti (počas pozastavenia je možné živnosť kedykoľvek obnoviť) alebo zrušenie živnosti (úplné zrušenie živnosti), obnovenie živnosti aj rôzne zmeny živnosti (napríklad zmena priezviska, zmena bydliska, zmena prevádzkarne a podobne). 

Ceny sú platné k dátumu zverejnenia článku. Aktuálne ceny si preverte v cenníku Firmárne

Snimka Obrazovky 2023 05 16 O 22.10.56
Obrázok: Sekcia Najčastejšie kladené otázky na Firmaren.sk

Máte doplňujúce otázky? Na webe Firmárne nájdite Najčastejšie kladené otázky, zobrazte si sekciu o Živnosť a pohľadajte odpovede. Napríklad aký je rozdiel medzi pozastavením a úplným zrušením živnosti, ako prerušenie živnosti ovplyvní odvody do vašej zdravotnej či Sociálnej poisťovne, ktorým úradom je potrebné nahlásiť prerušenie alebo zrušenie živnosti. Odpovede sú často spracované aj formou videa, teda čakajte veľa podrobných a dobre vysvetlených informácií.

Byrokracia
Zdroj: Pixabay.com

Založenie živnosti v ČR cez Sídlomat

Postup je veľmi jednoduchý:

 1. Vyplníte nezáväznú objednávku: Vaše meno, priezvisko, telefón, mail a vyberiete si zo zoznamu služieb.
 2. Po vyplnení žiadostí sa s vami pracovník Sídlomatu skontaktuje a dorieši s vami detaily. 
 3. Sídlomat vám zašle dokument so splnomocnením, ktorý si vytlačíte, podpíšete a zašlete naspäť do Sídlomatu. 
 4. Podľa vami zvoleného rozsahu služieb Sídlomat za vás vybaví registráciu na Živnostenskom úrade, a tiež prihlásenie na daň z príjmu na Daňovom úrade a zdravotné a sociálne odvody vo vašej zdravotnej poisťovni a Českej správe sociálního zabezpečení
Video: Formulár na webe Sídlomat

Za vybavenie  zaplatíte podľa zvoleného balíka služieb od 1900 do 5900 CZK (ceny sú bez DPH a sú platné k dátumu zverejnenia článku, aktuálne ceny nájdete na stránke Sídlomatu).

Doklady na založenie živnosti v ČR pre Sídlomat

Na založenie živnosti cez Sídlomat nie sú potrebné žiadne dodatočné doklady:

 • Nemusíte mať zatiaľ vybavený nový občiansky preukaz s čipom. 
 • Nie je potrebný výpis z registra trestov. (Je potrebný iba pre cudzincov.)
 • Voľné živnosti je možné ohlásiť bez osvedčení, pre viazané, remeselné a koncesované živnosti sú potrebné osvedčenia.

Sú po založení živnosti v ČR nejaké ohlasovacie povinnosti voči ďalším úradom? Čo všetko za vás vybaví Sídlomat?

Záleží aký rozsah služieb si v Sídlomate vyberiete, môže za vás vybaviť všetky úradné povinnosti. Odbremeňte sa od študovania zákonov, zákonných lehôt a osobnej návštevy úradov, so službami Sídlomatu môžu mať „úradné vybavovačky“ hladký a rýchly priebeh. 

Ak by ste chceli postupovať samostatne, veľmi dobre je spracovaný Průvodce živnostenským podnikáním na Portáli živnostenského podnikání, konkrétne postupy pri ohlásení živnosti sú rozdelené na sekcie Základní informace, Další informace, Informace k podání, Postup ŽÚ.

Ďalšie služby Sídlomatu

Okrem založenia a zmien živnosti poskytuje Sídlomat poskytuje aj účtovnícke služby, právne služby, marketérske služby alebo dokonca virtuálnu asistenciu.

Fakturovanie a účtovníctvo

Samostatné podnikanie vám dáva slobodu, volíte si náplň práce, čas kedy ju vykonáte. Zároveň vám pribúdajú nové povinnosti: Nájdenie zákazníka, manažovanie zákazky, fakturovanie, účtovníctvo, propagovanie firmy a podobne.

Dobrá rada skúsenejších podnikateľov znie: Venujte sa predovšetkým vašej podnikateľskej činnosti, aby mohla vaša firma prosperovať a prinášať vám zisk. Činnosti, kde nie ste doma a museli by ste si veľa informácií naštudovať, delegujte na iných. Strávite mnoho vzácneho času študovaním a možno si aj tak nebudete istý, či si zákony a povinnosti nimi dané, vykladáte správne.

Firmaren Zalozenie Zivnosti
Zdroj: Pixabay.com

Určite vám odporúčam nájsť si účtovníčku/účtovníka. Dobrá účtovníčka vám nielen vypracuje daňové priznanie a poradí ako optimalizovať dane. Dobrá účtovníčka vám vysvetlí rôzne úradné postupy, upozorní vás na rôzne úradné lehoty a mnohé úradné veci môže s vašim splnomocnením vybaviť za vás. Napríklad Sídlomat poskytuje aj účtovnícke služby.

Vy potom potrebujete už iba fakturačný systém, aby ste svojim zákazníkom mohli vydávať faktúry, prípadne im zasielať pripomienky na ich zaplatenie. Faktúry a rôzne účtenky z nákupov pre firmu môžete odovzdať účtovníčke v tlačenej alebo elektronickej podobe. 

Ak ešte nemáte fakturačný systém, prečítajte si náš článok s porovnaním rôznych fakturačných nástrojov a niektorý si vyberte.

Zhrnutie a záver

Rozhodli ste sa podnikať, každodenne vás čaká dlhý zoznam povinností – od propagovania firmy a hľadania zákazníkov cez manažovanie zákazky po kvalitne a na čas dodaný produkt či službu. 

Naša dobrá rada znie: Ak to s podnikaním myslíte vážne, delegujte na iných činnosti, ktoré vás pripravujú o čas – ako sú rôzne úradné vybavovačky či účtovníctvo, kde by ste veľa času strávili študovaním zákonov či navštevovaním úradov. V ekonómii sa na to používa pojem opportunity cost či alternatívne náklady. Predídete stresu, vyhoreniu a v krajných prípadoch aj pokutám za nedodržanie rôznych ohlasovacích povinností či úradných lehôt.

Firmáreň alebo Sídlomat poskytujú výborné služby. Poplatky za ne nie sú likvidačne vysoké. Oplatí sa zjednodušiť a skrátiť si čas vybavovania živnosti alebo rôznych zmien živnosti s ich asistenciou.

Prajeme vám veľa úspechov vo vašom podnikaní!

5/5 - (1 vote)

WooCommerce pluginy pro české a slovenské prostředí

Similar Posts

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.