Chatgpt Ai

Naše webové stránky obsahujú odkazy na partnerské weby. Ak sa prekliknete z našich stránok na stránky partnera a tam si zakúpite jeho služby, obdržíme za sprostredkovanie províziu (Zistiť viac informácií). Táto forma spolupráce nijako neovplyvňuje objektívnosť našich recenzií. Každým nákupom cez kliknutie z našich stránok podporíte našu redakciu, aby sme aj do budúcnosti mohli tvoriť kvalitný a užitočný obsah. Ďakujeme.

Dôležité upozornenie Všetky naše články píšu skutoční ľudia. Nie sú to umelé texty od stroja.


WordPress Hero

Čo všetko sa môžete umelej inteligencie ChatGPT opýtať?

V novembri 2022 sprístupnila firma Open AI  svoj nástroj ChatGPT na testovanie verejnosti. Nastal ošiaľ, s chatom sa chce rozprávať takmer každý, laici i odborná verejnosť. Chat sa s vami „porozpráva“ v rôznych jazykoch, medzi ktoré patrí aj slovenčina a čeština. Vyskúšali sme to aj my. Na príkladoch si ukážeme silné stránky aj limity ChatGPT.

Očarí vás ako prirodzene „ľudsky“ vety produkované systémom znejú. Aj ako sa triafa svojimi odpoveďami do témy, ktorú ste si na rozhovor vybrali. A tiež ako dokáže udržať niť rozhovoru a pamätá si celú predošlú konverzáciu, môžete sa odvolať na predošlé otázky a on to správne pochopí.

Nadšený tester

ChatGPT začal ako prvý testovať môj kolega:

 • Konzultoval s ChatGPT rôzne fyzikálne teórie až po limity svojich vedomostí. Kolega sa snažil získať návod na zjednotenie kvantovej mechaniky so všeobecnou teóriou relativity (čo je známy otvorený problém vo fyzike). Nadšene a zároveň sklamane zhrnul: „Chcel by mať učiteľa ako je ChatGPT. Niektoré vedomosti som si prehĺbil. ChatGPT však nedokázal prísť s novou myšlienkou, nedokáže prepojiť teórie, ktoré zatiaľ neprepojili ľudia a neodhalí logickú nekonzistentnosť v konverzácii.“ 
 • ChatGPT použil na doladenie html kódu vo frameworku Bootstrap. Hľadal návod ako zapracovať logo do horného menu webu a ako urobiť rôzne verzie menu pre desktopovú, tabletovú a mobilnú verziu. Ponúkané riešenia od ChatGPT boli použiteľné a funkčné.
 • S ChatGPT konzultuje úpravu stravy pre športovca s vysokým krvným tlakom. Konzultuje obmeny jedálnička. Riadi sa odporučeniami ChatGPT, pretože navrhované jedlá sú v súhlase so zoznamom potravín, ktorý mu odporučili iní športovci.
Jedlo Bezec Midjourney
Zdravé jedlo pre bežca – Obrázok vygenerovaný umelou inteligenciou Midjourney

Výsledné pocity nadšeného testera: „Wow! Som prekvapený, čo ChatGPT dokáže. Jeho schopnosť zosumarizovať zložité a komplexné témy do jednoduchých viet je prekvapivá a aj užitočná. V istom zmysle sa s ním naozaj môžete rozprávať ako s uvažujúcim človekom, ktorý má svoj názor a vie si ho aj obhájiť.“

Opatrný tester

Nadšenie je prenosné a tak som GPT rôznym spôsobom testovala aj ja:

 • Kládla som rovnaké otázky v anglickom a slovenskom jazyku a sledovala zhodnosť odpovedí. Niekedy pri preklade nastala chyba. Boli to „neškodné“ texty o rôznych novoročných zvykoch. Preto už nepoužívam v ChatGPT slovenčinu. Naviac ak neviem sama odpoveď na otázku, ktorú ChatGPT položím, overujem si ju z iných zdrojov.
 • Nechala som si vygenerovať koncepty a osnovy článkov na rôzne témy – boli prudko použiteľné. Vychádzala som z recenzie AI Jasper, ktorá práve takéto rôzne šablóny na rôzne typy písomností používa.
 • Nechala som si odporučiť rôzne pluginy pre WordPress web. Odporúčania korešpondovali s tým, aké pluginy na danú funkcionalitu používam. 
 • Dala som si vygenerovať kód jednoduchého WordPress pluginu, ktorý sa dá umiestniť do sidebaru a má zobrazovať text „Today is…“ s názvom aktuálneho dňa Poprosila som aj o návod, ako kód uložiť a ako nahrať do WordPressu. Kód pluginu bol funkčný, rady ako inštalovať tiež, pozrite si výsledok nižšie vo videu.
Gopt3 Plugin Wp
 • Overovala som si znalosť matematiky, zadávala som príklady zo siedmackej pytagoriády a matematickej olympiády. Chytáky z pytagoriády, ktoré väčšinou spočívali v odhalení slovnej hračky ChatGPT správne rozlúštil. Olympiáda dopadla horšie. Bola správne zostavená rovnica, ale ChatGPT nezvládol jej riešenie. Ak som na chybu upozornila a spýtala sa na čiastkový výpočet, poskytol správny výsledok, ale celkové riešenie nedokázal korigovať. (Myslím, že netreba vysvetlenie, ChatGPT urobil nesprávne substitúcie, babičkin vek v nasledujúcom príklade by mal byť 74.)
Matematicka Olympiada

Výsledné pocity opatrného testera: ChatGPT je schopný pochopiť otázky aj zadania. Možno  mu však veriť všetky odpovede? Dokážu byť predikcie jazykových modelov tak presné ako realita? Ako to vlastne funguje? Aký je rozdiel medzi „myslením“ chatu a myslením človeka? Aký je rozdiel medzi tvorením viet chatu a človeka?

Aký typ testera ste: Nadšený alebo opatrný? Ak sa chceme spoliehať na odpovede umelej inteligencie, mali by sme pochopiť, ako ich vytvára.

Jazykový model ChatGPT

Môžete sa stretnúť s pojmami „State-of-the-art Language Model“ alebo „Natural Language Model„, ktoré popisujú pokročilosť jazykového modelu – texty ním produkované sú podobné ľudskej reči a sú systémom produkované takmer rovnako rýchlo ako ľudská reč. 

V nasledujúcej tabuľke nájdete zoznam pokročilých jazykových modelov, ktoré rôzne firmy v súčasnosti využívajú (stav k septembru 2022):

List Of State Of Art Languages
Zdroj: Generative Language Models and Automated Influence Operations: 
Emerging Threats and Potential Mitigations
spoločný projekt Open AI, Georgetown University a Stanford Internet Observatory

V tabuľke nájdete objem dát, na ktorých sa systémy učili, počet parametrov (napríklad súčasná verzia ChatGPT si uchováva až 175 miliárd rôznych parametrov), organizáciu, ktorá daný jazykový model vyvíja, primárny jazyk, na ktorom je model trénovaný a v stĺpci Access Regime nájdete informáciu o prístupnosti systému pre verejné použitie.

Skratka GPT znamená „Generative Pre-trained Transformer“. Transformátorová architektúra je typ neurónovej siete určenej na spracovanie sekvenčných dát (texty, reč, obrázky a podobne), ktorú v roku 2017 predstavili pracovníci Googlu a býva označovaná za zlomový bod v oblasti umelej inteligencie pre spracovanie sekvenčných dát. Na strojové učenie boli dovtedy využívané rekurentné alebo konvolučné neurónové siete. Transformátorová architektúra, umožňuje vykonávať mnohé výpočty paralelne a potrebuje menej času na vytrénovanie na dátach. Veľmi zjednodušene si to môžeme predstaviť takto:

 • Vstupný text je na vstupe rozdelený na menšie časti (embeddings).
 • Tie prechádzajú vrstvami transformátorov, ktoré sú nadizajnované tak, aby pochopili vzťahy medzi týmito časťami – na základe pravdepodobnosti. 
 • Výstupom je význam vstupného textu. 

Jazykové modely postavené na transformátorovej architektúre dokážu chápať context a významy slov aj v dlhších vstupných textoch.

Transformator Model
Transformátorová architektúra,
Zdroj:
Attention Is All You Need, projekt pracovníkov Google

V dokumentácii Attention Is All You Need, nájdete celý popis, ako je táto architektúra navrhnutá a ako bola otestovaná na strojové prekladanie z angličtiny do nemčiny a z angličtiny do francúzštiny.  

Ak vás zaujímajú technické podrobnosti, odporúčam seriál Andreja Karpathyho o neurónových sieťach, ktorý nájdete na jeho Youtube kanáli. Andrej Karpathy je slovenského pôvodu, pracoval v rokoch 2015 – 2017 v Open AI , v rokoch 2017-2022 v AI oddelení Tesly.

V nasledujúcom videu podrobne vysvetľuje, ako funguje ChatGPT.

Video je v angličtine a obsahuje veľmi podrobný technický návod pre ľudí, ktorí ovládajú jazyk Python, potrebné sú aj základné matematické a štatistické metódy.

Nepozerajte sa na dnešnú AI cez prsty! Alebo áno?

Skúšali ste ChatGPT otestovať? Aký typ testera ste: Nadšený alebo opatrný? Napíšte nám vaše skúsenosti do komentárov. Akú najvtipnejšiu otázku ste sa spýtali? Akú najvtipnejšiu odpoveď ste dostali?

Na záver článku vám kývam pomocou obrázka vygenerovaného umelou inteligenciou Midjourney. Buďte obozretní a aspoň občas odpovediam od ChatGPT spočítajte prsty! Dnešná umelá inteligencia vie toho veľa, ale nie je neomylná. Nemôžete sa na všetky ňou vygenerované texty stopercentne spoľahnúť, na chybovosť upozorňujú aj jej tvorcovia.

Ruka
Ruka – Obrázok vygenerovaný umelou inteligenciou Midjourney

Ak by sme chceli veľmi zjednodušené vysvetlenie, môžeme ChatGPT vnímať ako predikčný model, ktorý dokáže pochopiť význam a kontext vstupného textu na základe štatistiky. Na základe tréningu na veľkej množine dát dokáže produkovať texty podobné prirodzenému ľudskému jazyku. No musíme brať do úvahy, že jeho odpovede sú vygenerované na základe pravdepodobnosti, na základe vzorov a informácií z tréningových dát. Nie vždy sú správne alebo pravdivé.

Jazykové modely bude potrebné ešte zlepšovať.

5/5 - (1 vote)

WooCommerce pluginy pro české a slovenské prostředí

Similar Posts

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.