Nastroje Na Kontrolu Plagiatorstva

Naše webové stránky obsahujú odkazy na partnerské weby. Ak sa prekliknete z našich stránok na stránky partnera a tam si zakúpite jeho služby, obdržíme za sprostredkovanie províziu (Zistiť viac informácií). Táto forma spolupráce nijako neovplyvňuje objektívnosť našich recenzií. Každým nákupom cez kliknutie z našich stránok podporíte našu redakciu, aby sme aj do budúcnosti mohli tvoriť kvalitný a užitočný obsah. Ďakujeme.

Dôležité upozornenie Všetky naše články píšu skutoční ľudia. Nie sú to umelé texty od stroja.


NordVPN + Saily

Nástroje na kontrolu plagiátorstva

Ako majiteľ webu, online magazínu alebo blogu, ktorý zadáva prácu copywriterom očakávate dodanie originálnych textov. Ako často originalitu dodaných textov kontrolujete? 

Existujú nástroje na preskúmanie originality verzus plagiátov pre ľubovoľné texty? Na čo sa pri ich výbere zamerať, čo si všímať? Voči akým textom je váš text porovnávaný?

Odpovede hľadáme v našom článku. Zameriame sa na plagiátorstvo v článkoch, vedeckých prácach ale aj textoch poskytnutých umelou inteligenciou. 

Čo je originál a čo plagiát?

Ak niekto bez povolenia alebo bez uvedenia zdroja použije cudzie diela, myšlienky alebo aj ich časti ako vlastné, hovoríme o plagiátorstve. Pod dielom rozumieme aj rôzne náčrty, dokumentáciu, zdrojové kódy, texty na weboch a ich preklady do rôznych jazykov, reklamné texty, učebné materiály, vedecké práce…

Plagiaty Obrazok

Plagiát často môže vzniknúť aj voľným prekladom alebo parafrázovaním textu, kombinovaním textov z viacerých zdrojov alebo kombinovaním textov preložených z viacerých jazykov.

Najčastejšie býva kontrolovaná originalita rôznych odborných textov (bakalárske, diplomové, dizertačné práce a podobne). Ak obsahujú prevzaté texty, mali by byť správne označené citácie a uvedené zdroje. Vysoké školy zvyčajne majú vypracované metodické príručky ako správne citovať autorov vo vedeckých prácach. A majú aj databázy prác, voči ktorým sa nové práce porovnávajú.

Na čo sa zamerať pri výbere nástroja na kontrolu plagiátorstva?

Pri výbere nástroja na kontrolu plagiátorstva sa zameriame na niekoľko otázok:

 • Pre ktoré jazyky je možná kontrola textov?
 • Je nástroj samostatný, alebo súčasťou nástroja na kontrolu gramatiky a podobne?
 • Ak odhalí zhody textov, poskytuje návrhy na opravu?
 • Má nástroj kontrolu citácií?
 • Na akom princípe funguje kontrola? Aká veľká je v nástroji databáza textov na porovnávanie?
 • S akými aplikáciami je nástroj integrovaný, aké typy súborov možno nechať skontrolovať?
 • Ako sa nástroj používa, má jednoduché rozhranie?
 • Aká je cena za kontrolu textu, je možné nástroj vyskúšať či používať aj zadarmo?

Keď som si robila zoznam nástrojov pre tento článok, zamerala som sa na to, ako kontrola textu v nástroji prebieha a dá sa povedať, že existujú typy nástrojov:

 • Nástroje, ktoré overujú uploadovaný text s textami v ich obrovských databázach. Databázy sú často tvorené vedeckými prácami, v niektorých nástrojoch sú však zahrnuté aj miliardy webov. 
 • Nástroje na kontrolu textu využívajú umelú inteligenciu. Napríklad porovnávajú zadaný text  a výsledky vyhľadávania z internetových vyhľadávačov.
 • Nástroje, v ktorých môžete zadať dve URL a porovnať či sa weby alebo články z nich zhodujú.

Nástroje na kontrolu plagiátorstva

Plagrame Com
Plag Sk 1

Plag.sk, Plag.cz, Plagramme.com

Samostatný nástroj na kontrolu plagiátorstva pre viac ako 35 jazykov – vrátane slovenčiny a češtiny, na trhu od roku 2011, hlavné sídlo firmy je v Litve.

Prvý dokument skontroluje zadarmo, ďalšie za platené kredity. Bez súhlasu používateľa uploadnuté súbory nie sú pridané do databázy.

Vhodný predovšetkým pre študentov na kontrolu prác. Dokáže odhaliť aj parafrázy. Je možná korektúra aj odstránenie plagiátorstva, kontrola správnych citácií.

Jeho databáza obsahuje 14 biliónov webových stránok, kníh, periodík, článkov, študentských prác.

Turnitin Logo

Turnitin

Turnitin sa venuje kontrole plagiátov od roku 1998, keď firmu založili 4 študenti z Kalifornie. Dnes má 14 pobočiek po celom svete.

Je to najstarší a univerzitami často používaný nástroj na overovanie originality študentských prác. Obsahuje však aj podporu pre kontrolu stredoškolských prác.

Je napojený na verejnú databázu študentských prác z rôznych univerzít, využívali ho aj niektoré univerzity v ČR. Obsahuje viac ako 200 miliónov študentských prác, 17 miliárd webstránok, 90 tisíc časopisov, kníh a periodík.

Scribbr

Scribbr

Hlavnou ponukou firmy Scribbr, ktorá sídli v Holandsku, je korektúra a editovanie odborných anglických textov profesionálmi.

V ponuke je aj samostatný nástroj Scribbr Plagiarism Checker, ktorý bol vytvorený v spolupráci s Turnitin, používa podobný algoritmus aj databázu verejných prác.

Scribbr Plagiarism checker je určený predovšetkým pre študentov a učiteľov. Report, ktorý dostanete po kontrole obsahuje zvýraznené časti textu, ktoré považuje za plagiát alebo sú nesprávne citované.

Na stránke Scribbr je výborná databáza poznatkov z oblasti tvorby dokumentov – rôzne odporúčania ako štruktúrovať dokumenty, citovať zdroje a pod.

Grammarly Logo

Grammarly

Grammarly je nástroj, ktorý poskytuje komplexnú pomoc pri tvorbe a kontrole anglických textov. Okrem bežnej kontroly gramatiky pomáha aj so štylistikou textu, tónom textu a podobne.

V ponuke je free Grammarly Plagiarism Checker. Umelá inteligencia v Grammarly porovná váš text so 16 miliardami webov a databázou akademických prác ProQuest. V platenej verzii sú označené časti textu, ktoré vyžadujú citovanie a je možné vygenerovať zoznam zdrojov.

Unicheck Logo

Unicheck

Unicheck je globálna služba dostupná v 90 krajinách. Určená pre študentov aj učiteľov. Je dostupný Free Plagiarism Checker Unicheck (obmedzená dĺžka 200 slov) aj platené služby na kontrolu originality textu.

Unicheck porovnáva texty s výsledkami vyhľadávania na internete a tiež využíva databázy textov uložené v cloude. Obsahujú viac ako 91 miliárd webov a verejne dostupných prác.

V roku 2020 vyššie spomínaný Turnitin odkúpil Unicheck. Unicheck však naďalej pokračuje ako samostatná služba.

Quetext Logo

Quetext

Nástroj na kontrolu plagiátov pre žiakov, študentov, učiteľov aj copywriterov. Používa technológiu DeepSearch, ktorá sa zameriava na odhalenie rôznych typov plagiátorstva – patchworkový, mozajkový, náhodný aj plagiátorstvo vlastných prác.

Vo výstupnom reporte sú v texte rozoznané typy plagiátorstva farebne odlíšené. Pozitívna črta je, že ani vo free verzii sa nezobrazujú reklamy a môžete sa sústrediť na svoju prácu.

Dostupné jazyky: Holandčina, angličtina, francúzština, nemčina, taliančina, poľština, portugalčina, rumunčina, španielčina a vietnamčina.

Copyleaks

Copyleaks

Copyleaks odhaľuje plagiáty alebo parafrázovaný obsah vo viac ako 100 jazykoch.

Pomocou umelej inteligencie prehľadáva viac ako 16 tisíc akademických časopisov, 60 biliónov webstránok, viac ako milión interných dokumentov a viac ako 20 úložísk s programovacím kódom.

Nástroj je integrovaný aj s niekoľkými learning management systémami, teda umožňuje učiteľom kontrolu originality cez ne odovzdaných prác.

Nástroj umožňuje aj porovnanie dvoch webov alebo dvoch dokumentov na zhodu.

Dupli Checker Logo

Dupli Checker

Nástroj na kontrolu plagiátorstva s online free verziou. Nevýhodou free verzie je, že na webe sa zobrazuje veľké množstvo reklám. Platená verzia vás zbaví reklám a umožní vam kontrolovať dlhšie dokumenty.

Výsledok testu ma milo prekvapil – spojila som do súvislého textu 3 odseky z rôznych slovenských webov a Dupli Checker ich správne všetky označil ako plagiáty, aj s odkazmi na stránky, z ktorých boli skopírované.

Cena Pro verzie je určenná počtom slov, ktoré chcete mesačne dokopy v dokumentoch prekontrolovať.

Plagscan By Turnitin

PlagScan by Turnitin

Ako názov napovedá, nástroj PlagScan bol vytvorený pod krídlami Turnitin. Je určený nielen na kontrolu akademických textov, ale aj pre firmy.

Dokumenty sú kontrolované voči databáze webov naindexovaných vyhľadávačom Bing.

Firemní zákazníci si môžu vytvárať databázu vlastných dokumentov a porovnávať ich obsah.

Na porovnanie sa použijú aj všetky dokumenty, ktoré používatelia PlagScanu povolili uložiť do databázy.

Plagiarismcheck Logo

Plagiarism Check

Nástroj určený učiteľov základných a stredných škôl aj pre študentov či copywriterov a novinárov.

1 stranu dokumentu je možné skontrolovať zadarmo, ale pre získanie výsledkov je potrebná registrácia. Potom si môžete dokupovať platené balíky s rôznym počtom strán.

Nástroj vám označí prevzatý text aj zdroj, z ktorého ste ho skopírovali. Dokáže detegovať rôzne typy plagiátorstva – zamenené poradie slov, slová zamenené za synonymá alebo zmenu slovesného času vo vete.

CRZP.sk – Centrálny register záverečných prác

Slovenský zákon o vysokých školách ukladá vysokým školám povinnosť kontrolovať originalitu prác. Na kontrolu prác slúži CRZP (Centrálny register záverečných prác). Používa APD (Antiplagiátorský systém), do ktorého majú prístup zástupcovia škôl. 

Crzp Zaverecne Prace Register

Práca sa v CRZP uchováva 70 rokov. Uchováva sa aj meno a priezvisko autora, názov vysokej školy, ktorá prácu poslala, štúdijný odbor a ďalšie metadáta. Je umožnené vyhľadávanie v online katalógu prác, práce je možné stiahnuť si vo formáte PDF na prezeranie.

APD systém teda neslúži študentom na overenie si textov pred odovzdaním, ale zástupcom škôl, ktorý overia originalitu práce pred obhajobami. Podobnú, avšak platenú službu poskytuje študentom Plagoff.sk. Ktorý používa rovnaký algoritmus ako APD.

Theses.cz – Vysokoškolské kvalifikační práce

Na kontrolu záverečných prác je používaný systém Theses.cz, ktorý vyvíja Fakulta informatiky Masarykovej univerzity v Brne.

Systém umožňuje vkladať rôzne typy súborov: .pdf, .doc, .xls, .ppt, .tex, .odf, .rtf, .txt. Práce je možné vyhľadávať v online katalógu, zobrazujú sa prevedené do formátu PDF.

Theses Zaverecne Prace Ceska Republika

Do kontroly originality je cez tento systém zapojených viac ako 50 vysokých a vyšších odborných škôl v Čechách a na Slovensku. Je určený pre zástupcov škôl. Na podobnom princípe a databázach funguje register Odevzdej.cz, ktorý je určený pre učiteľov aj žiakov.

Zamiešajú texty generované umelou inteligenciou karty?

Patríte medzi nadšencov umelej inteligencie? Vyskúšali ste už niektorý nástroj na generovanie textu či obrázkov pomocou umelej inteligencie? Prečítajte si napríklad recenziu Jasper.ai od nášho kolegu, v ktorej sa jednému z týchto nástrojov podrobne venuje. Skúsil Jasper.ai využívať napríklad pri tvorbe blogových príspevkov.

Umelá inteligencia nevie premýšľať, je to predikčný model vytrénovaný na veľkej množine textov. V tejto súvislosti vás určite napadne otázka, či sú texty poskytnuté umelou inteligenciou plagiátom. Položila som túto otázku GPT-3 chatu (je to nástroj od spoločnosti OpenAI, ktorý dokáže generovať texty, udržať si niť rozhovoru…):

Openai Chat 04

Premýšľať dnes nad právami umelej inteligencie je rovnako sci-fi ako bolo kedysi premýšľať nad tým, že takáto umelá inteligencia sa stane bežnou súčasťou nášho života. A to hneď z niekoľkých uhlov pohľadu:

 • Autorské práva sa môžu vzťahovať na algoritmy, ktoré texty pomáhajú produkovať.
 • Autorské práva sa môžu vzťahovať na texty, na ktorých sa umelá inteligencia učí.
 • Autorské práva sa môžu vzťahovať na texty vytvorené umelou inteligenciou.

Znovu som odpoveď hľadala v GPT-3 chate:

Openai Chat 07

Nielen AI nevie jednoznačnú odpoveď, zatiaľ sú všetky tieto novinky legislatívne nevyriešené. Napríkad nástroj na generovanie obrázkov Midjourney, ktorý mám osobne preskúmaný najviac, si nenárokuje žiadne práva na obrázky. Dokonca ak používate jeho platenú verziu, umožňuje vám obrázky využívať aj na komerčné účely.

Existujú nástroje na detekciu, či bol text napísaný človekom alebo vygenerovaný pomocou AI? Na takýchto nástrojoch sa pracuje rovnako intenzívne ako na nástrojoch generujúcich texty. Využívajú na analýzu textu rovnaký jazykový model a podobné algoritmy ako generátory textu. Výsledkom je napríklad štatistické porovnanie, nakoľko sa slová v texte zhodujú so slovami, ktoré by predikoval jazykový model. Čím väčšia zhoda, tým väčšia pravdepodobnosť, že text je generovaný pomocou AI.

Nástroje na detekciu textu vygenerovaného pomocou AI

Gltr Demo

GLTR demo

Na webe GLTR.io je dostupné demo, ktoré umožňuje vizuálnu kontrolu textu.

Nástroj zatiaľ nie je schopný dať jednoznačnú odpoveď v tvare „áno/nie“, či text bol vygenerovaný pomocou AI. Farebne označuje slová, ktoré sú zhodné s predikciou slov, akú by urobil generátor textu. Využíva sa rovnaký jazykový model. Ak je takto označených slov v kontrolovanom texte veľa, je veľká pravdepodobnosť, že je generovaný umelou inteligenciou.

Tento nástroj vyvíjajú na MIT-IBM Watson AI lab a Harvard NLP.

Writer Ai

Writer

Writer je nástroj, ktorý poskytuje texty generované umelou inteligenciou, ktorej strojové učenie môže prebiehať na vašich firemných textoch.

Na stránke Writer.com nájdete aj AI content detector, free nástroj na odhaľovanie textov generovaných umelou inteligenciou.

Do budúcnosti to všetkých majiteľov webov a marketérov musí zaujímať aj z pohľadu SEO. Ako sa stavajú k textom generovaným umelou inteligenciou vyhľadávače, penalizujú ich vo výsledkoch vyhľadávania? Odpoveď z Googlu je napríklad v tomto videu, AI generované texty sú považované za spam, nazatiaľ však zrejme nie je možné všetky texty generované pomocou AI 100% detegovať alebo odlíšiť od ľuďmi napísaných textov. 

Zhrnutie a záver

Poskytli sme vám prehľad nástrojov na kontrolu plagiátov. Na trhu je ich mnoho, vybrali sme také, ktoré mali dobré hodnotenia na stránke Trustpilot, alebo umožňovali otestovanie vo free verzii a poskytli dobré výsledky.

Určite by bolo zaujímavé porovnať výsledky kontroly originality/plagiátorstva rovnakého textu poskytnuté z rôznych nástrojov. Je jasné, že nie je možné sa na akýkoľvek nástroj 100% spoľahnúť, pretože množstvo informácií a dát na internete a v rôznych databázach prác je dnes už takmer nekonečné. A preto záleží aj na tom, čo porovnávacie databázy obsahujú, ako často sú aktualizované aj na algoritmoch porovnania.

V poslednej časti článku nájdete pár podnetov na zamyslenie, či a ako rôzne nástroje na generovanie textu ovplyvnia budúcnosť marketérov, copywriterov a ďalších profesií, ktoré pracujú s textami. 

Ďalšou samostatnou oblasťou, nad ktorou sa denno denne musíme zamýšľať je vyhodnocovanie pravdivosti textov. Aj nástroj GPT-3, ktorý vám vygeneruje odpovede na takmer akúkoľvek otázku, má hneď na úvodnej obrazovke upozornenie, že občas sa môže zmýliť. Nie je pravdivosť údajov ešte dôležitejšia ako originalita?

Vyskúšali ste niektorý zo spomínaných nástrojov? Ako vnímate texty vytvorené umelou inteligenciou? Napíšte nám svoje skúsenosti a názory do komentárov.

5/5 - (1 vote)

WooCommerce pluginy pro české a slovenské prostředí

Similar Posts

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.