Rankmath Recenzia

Naše webové stránky obsahujú odkazy na partnerské weby. Ak sa prekliknete z našich stránok na stránky partnera a tam si zakúpite jeho služby, obdržíme za sprostredkovanie províziu (Zistiť viac informácií). Táto forma spolupráce nijako neovplyvňuje objektívnosť našich recenzií. Každým nákupom cez kliknutie z našich stránok podporíte našu redakciu, aby sme aj do budúcnosti mohli tvoriť kvalitný a užitočný obsah. Ďakujeme.

Dôležité upozornenie Všetky naše články píšu skutoční ľudia. Nie sú to umelé texty od stroja.


NordVPN + Saily

Recenzia: Rank Math SEO – SEO plugin pre WordPress weby

Chcete byť s vašim WordPress webom dobre umiestnený vo výsledkoch vyhľadávania v internetových vyhľadávačoch? Vyhľadávače pri určovaní poradia zohľadňujú on-page SEO, off-page SEO a technické SEO faktory.

Ktorý plugin pre nastavenie on-page SEO používate? Pri inštalácii WordPressu v hostingu na jeden klik je veľmi často súčasťou inštalácie plugin Yoast SEO alebo Rank Math SEO. Čím vás môže prekvapiť plugin Rank Math SEO? Prečo mnohí používatelia prešli od Yoast SEO k používaniu Rank Math SEO?

V článku sa zameriame na popis funkcionality Rank Math SEO. Aká funkcionalita je dostupná vo free a aká v platenej verzii? 

On-page SEO

Zopakujme si základy on-page SEO. Máte web, kde ponúkate svoje produkty alebo služby. Máte dobre definovanú svoju cieľovú skupinu. Nasleduje analýza kľúčových slov (pomocou rôznych SEO nástrojov na to určených), ktorá vám poskytne odpoveď na otázku, ako sú vaše produkty a služby vyhľadávané. Ktoré z kľúčových slov sú najvyhľadávanejšie? Výsledky analýzy zúžitkujete pri nastavení on-page SEO.

Základné on-page SEO faktory:

 • Optimalizácia nadpisov tak aby obsahovali kľúčové slová (nadpisy rôznej úrovne)
 • Primeraná hustota kľúčových slov v textoch na webe
 • Optimalizované meta tagy (nadpisy a popisy pre vyhľadávače a sociálne siete by mali obsahovať kľúčové slová)
 • Interné linkovanie (odkazy na ďalšie podstránky v textoch na webe; anchor texty odkazov by mali obsahovať kľúčové slová)
 • Optimalizovanie obrázkov (alt tag obrázka by mal obsahovať kľúčové slová)

Práve na nastavenie týchto prvkov sa zameriavajú rôzne pluginy ako Yoast SEO či Rank Math SEO.

Inštalácia a konfigurácia pluginu Rank Math SEO pomocou sprievodcu

Free verziu Rank Math SEO nainštalujete pomocou tlačidla „Pridať nový“ v admin menu v časti Pluginy.

Rankmath Instalacia 01

Pro verziu je možné nainštalovať cez voľbu „Nahrať plugin“. Po zakúpení Pro verzie si súbory stiahnete z webu Rank Math do svojho počítača a následne ich môžete uploadovať na váš web. Zazipovaný balík obsahuje Pro aj free verziu, nainštalujú sa teda dva pluginy:

 • Rank Math SEO
 • Rank Math SEO Pro

Po aktivácii Pro verzie v prvom kroku sprievodcu prepojíte plugin s vašim kontom na webe Rank Math. Dokonca sa odporúča vytvoriť si konto na webe Rank Math aj pre používateľov free verzie, získajú tak prístup k ďalšej funkcionalite.

Po aktivácii pluginu sa spustí Setup Wizard, môžete ho otvoriť kedykoľvek pomocou jednej z volieb pre plugin Rank Math v zozname pluginov:

Rankmath Instalacia 02

Setup Wizard má nasledujúce kroky:

 • Getting started
 • Import
 • Your site
 • Analytics
 • Sitemaps
 • Optimization
 • Ready

Čo všetko sa nastavuje v jednotlivých krokoch sprievodcu si vysvetlíme podrobnejšie. 

Setup Wizard: Getting started

V prvom kroku Getting started si zvolíte jednu z možností Easy, Advanced alebo Custom Mode:

 • Režim sprievodcu Easy je pre používateľov, ktorí chcú ponechať nastavenie SEO čo najviac automatizované, nevadia im defaultne hodnoty nastavené pre plugin. Zameriava sa hlavne na časti Import a Your site.
 • Voľba Advanced je pre používateľov, ktorí chcú mať nastavenie SEO viac pod kontrolou. Wizard obsahuje aj časti Analytics a Sitemaps.
 • Voľba Custom Mode je pre najnáročnejších používateľov a je dostupná iba v platenej Pro verzii.
Rankmath Instalacia 03

Pre tento článok sem vybrali voľbu „Advanced“.

Setup Wizard: Import údajov

V tomto kroku Rank Math SEO detekuje, aké SEO nástroje používate a  umožní  vám naimportovať súčasné nastavenia vášho webu do pluginu Rank Math SEO. Napr. v nasledujúcom obrázku ponúka:

 • Import rôznych nastavení z pluginu Yoast SEO.
 • Import v súčasnosti nastavených presmerovaní.

Postupne si rozklikáte jednotlivé sekcie a môžete si začiarknutím vybrať, ktoré všetky údaje majú byť naimportované.

Rankmath Instalacia 04
Rankmath Instalacia 05

Potom kliknete na tlačidlo „Start Import“ a systém prevezme všetky vybrané nastavenia:

Rankmath Instalacia 06

Po importe prekontrolujte niekoľko podstránok vášho webu, či údaje boli naimportované správne. Následne použite tlačidlo „Continue“, pokračujte ďalším krokom sprievodcu. 

Setup Wizard: Your site

V tomto kroku vyplníte typ webu, logo a defaultný obrázok pre sociálne siete. Ak ste ich mali nastavené, pri importe sa prevzali a prednastavili doterajšie hodnoty. Môžete ich v tomto kroku editovať.

Rankmath Instalacia 07

Typ webu, ktorý zvolíte definuje akú šablónu sitemapy Rank Math SEO vyberie pre váš web. Typy webov sú osobné ale aj firemné stránky. Pre niektoré typy firemných stránok sa rozbalia ďalšie voľby – napríklad oblasť podnikania a pod. Sú to všetko údaje, ktoré dávajú vyhľadávaču spresňujúce údaje o vašej firme, preto je vhodné aby boli vyplnené. 

Následne použijete tlačidlo „Save and Continue“, pokračuje sa ďalším krokom sprievodcu. 

Setup Wizard: Analytics

V tomto kroku je možné prepojiť váš web s Google Analytics. Po kliknutí na tlačidlo „Connect Your Rank Math Account“ zadáte prihlasovacie údaje:

Rankmath Instalacia 08

Vyberiete si, ktoré údaje budú pre Rank Math prístupné – všetky údaje z Rank Math budú bezpečne uložené vo vašom hostingu, nie na serveroch Rank Math:

Rankmath Instalacia 08 1

Následne sa zobrazí obrazovka, na ktorej môžete prepojiť váš web s Google Analytics a Search Console (prepojenie s Google AdSense je sprístupnené iba v Pro verzii Rank Math SEO). Ak ešte nemáte vytvorené „property“ v Google Analytics, Rank Math SEO ich vytvorí za vás:

Rankmath Instalacia 08 2

Všimnite si voľbu „Install analytics code“ – ak voľbu začiarknete, pridá sa do vašej stránky Google Analytics kód. Ak ho už máte do stránky vložený manuálne alebo pomocou iného pluginu, Rank Math SEO to nekontroluje, vloží ho druhýkrát. Takže si premyslite, ktorý plugin na pridanie Google Analytics kódu použijete.

Napokon môžete začiarknuť voľbu, či chcete dostávať pravidelné štatistické reporty na váš mail:

Rankmath Instalacia 08 3

Následne použijete tlačidlo „Save and Continue“, pokračuje sa ďalším krokom sprievodcu. 

Setup Wizard: Sitemaps

Sitemapy je čosi ako hierarchická štruktúra vášho webu. Napomáha vyhľadávačom, aby zaindexovali podstránky a rôzne médiá. V tomto kroku môžete povoliť pluginu Rank Math SEO, aby vytvoril sitemapu vášho webu:

Rankmath Instalacia 09

Typ webu (osobná stránka, firemná stránka, organizácia…), ktorý zvolíte v kroku „Your site“ definuje akú šablónu sitemapy Rank Math SEO vyberie pre váš web. 

Ak ste mali obrázky či videá zahrnuté v sitemape vytvorenej pomocou iného pluginu, Rank Math SEO ich naimportuje a môžete sa rozhodnúť, či majú byť vo výslednej sitemape zahrnuté.

Následne použijete tlačidlo „Save and Continue“, pokračuje sa ďalším krokom sprievodcu. 

Setup Wizard: Optimization

V tejto časti sa nastavujú rôzne automatizácie: 

 • Ak máte na stránke prázdnu kategóriu alebo prázdnu skupinu značiek – môžete nastaviť, aby neboli vyhľadávačmi indexované.
 • Môžete nastaviť, aby všetky externé linky boli automaticky nastavené ako „nofollow“.
 • Môžete nastaviť, aby sa všetky externé linky automaticky otvárali do nového tabu. 
Rankmath Instalacia 10

Možno ste na tieto nastavenia doteraz používali iný plugin. 

Voľba „nofollow“ by mala byť použitá hlavne pre affiliate odkazy. Ak ju zvolíte, zobrazia sa v sprievodcovi ďalšie polia, kde môžete zadať zoznam domén, pre ktoré majú byť externé linky označené ako „nofollow“. 

Ak napríklad na vašom webe zverejňujete PR články alebo guestblogy, kde je žiadané aby externé linky boli typu „follow“, nezabudnite ich takto pri písaní článku nastaviť. Vyhľadávače vnímajú takéto linky ako odkazy na dôveryhodné weby s obsahom vhodným pre vašich návštevníkov.

Následne použijete tlačidlo „Save and Continue“, pokračuje sa ďalším krokom sprievodcu. 

Setup Wizard: Ready

Na tejto stránke už iba potvrdíte, že ste ukončili všetky nastavenia pomocou sprievodcu. Môžete povoliť automatický update pluginu Rank Math SEO.

Ak ste nováčik na poli on-page SEO, kliknite na žlté tlačidlo „CLICK HERE“, budete presmerovaný na návod, čo všetko nastavenie on-page SEO zahŕňa.  Ak si s niečím neviete poradiť, užitočné môžu byť aj linky na FB skupinu, Rank Math knowledge base a odkaz na zákaznícku podporu. Zákaznícka podpora je dostupná pre všetkých zákazníkov, nielen pre Pro zákazníkov. 

Rankmath Instalacia 11

Ak použijete tlačidlo „Setup Advanced Options“, pokračuje sa ďalším krokom sprievodcu na pokročilé nastavenia – používateľské role, presmerovanie chybových stránok 404 a podrobnejšie nastavenie Schémy.

Používateľské role – Role Manager

Ak má váš web viacerých používateľov, ktorí majú pridelené rôzne používateľské role, môžete tu určiť, ktoré nastavenia Rank Math sú dostupné pre jednotlivé role. 

Rankmath Instalacia 12

Ak zapnete voľbu Role Manager, tak pre jednotlivé role môžete zaškrtnúť checkboxy s dostupnými voľbami:

Rankmath Instalacia 12 1

Následne použijete tlačidlo „Save and Continue“, pokračuje sa ďalším krokom sprievodcu.

404 presmerovanie

V tomto kroku sprievodcu môžete aktivovať:

 • Monitorovanie chybových stránok 404: Každá nenájdená stránka, na ktorú príde váš návštevník sa zapíše do zoznamu.
 • Presmerovanie stránok: V tomto zozname zase môžete presmerovať ľubovoľnú podstránku. (Napr. stará verzia podstránky na novú verziu podstránky, chýbajúca stránka na kategóriu podobných článkov alebo produktov a pod.)

Z pohľadu vyhľadávačov je veľmi želané, aby návštevníci nenachádzali chybové a neexistujúce stránky na vašom webe. Možno ste na odchytávanie chybových stránok a presmerovanie používali doteraz iný plugin? Aj toto Rank Math SEO zvládne.

Rankmath Instalacia 13

Následne použijete tlačidlo „Save and Continue“, pokračuje sa ďalším krokom sprievodcu.

Schéma

V tomto kroku sa nastaví markup schéma, to znamená môžete vybrať aké metadáta sú pridané k rôznym typom podstránok – Stránkam, Vstupným stránkam a Článkom.

Rankmath Instalacia 14

Týmto sú nastavené všetky základné údaje. K ich nastaveniu sa môžete kedykoľvek vrátiť cez Rank Math SEO podmenu, ktoré sa po inštalácii pluginu pridalo do admin menu WordPressu.

Analýza webu pomocou Rank Math SEO

Aby analýza vášho webu bola pre vás dostupná ak používate free verziu:

 • Musíte byť prihlásený do svojho Rank Math konta.
 • Musíte mať aktivovaný modul SEO Analysis. (Nastavili ste to v sprievodcovi, alebo kedykoľvek môžete modul aktivovať cez zoznam modulov pre Rank Math.)

V menu kliknite na voľbu „SEO Analysis“ a spustite základnú analýzu:

Rankmath Instalacia 20

po kliknutí na tlačidlo „Start Site-Wide Analysis“ sa spustí analýza a o chvíľu sa vám zobrazia výsledky:

Rank Math Seo Analyza Vysedky 01

Hneď na prvý pohľad v grafe uvidíte, koľko vecí je nastavených správne a koľko nesprávne. 

Následne pod grafom sa zobrazí zoznam s časťami: 

 • Priority – úlohy ktoré máte riešiť prioritne (napr. systém v našom teste ukázal, že nemáme aktuálne verzie pluginov).
 • Basic SEO – Zameranie na domovskú stránku – Rank Math vyhodnotí najčastejšie použité kľúčové slová, nadpisy rôznych úrovní, alt tagy, interné a externé linky a pod.
 • Advanced SEO – zobrazia sa metadáta pre vybrané sociálne siete a vyhľadávače vo forme náhľadov.
 • Performance – základné technické SEO.
 • Security – vyhodnotí verejnú viditeľnosť niektorých častí webu, ktoré by mohli byť vzhľadom na použitie open source platformy hacknuté. 

V každej časti sú výsledky označené zelenou fajkou ak sú vaše nastavenia optimálne, alebo naopak červeným krížikom, ak nie sú v poriadku. Žltým výkričníkom sú označené varovania. Okamžite sa môžete pustiť do nápravy a vylepšiť tak SEO vášho webu.

Pozrite si výsledky nášho testu v nasledujúcom videu:

V Advanced mode, ktorý sme nastavili v sprievodcovi sa vykoná 21 testov (v Easy mode menej). Niektoré testy sú zamerané na domovskú stránku, niektoré na celý web. Viac podrobností, ako chápať a správne nastaviť jednotlivé položky nájdete aj vo video návode od Rank Math.

Podrobná konfigurácia Rank Math SEO

V tejto časti si vysvetlíme, čo všetko môžeme je dostupné v podmenu pre Rank Math SEO.

Rankmath Instalacia 16

Videonávod s podrobným vysvetlením konfigurácie:

Dashboard

Voľba „Dashboard“ nám umožňuje zobrazenie/aktivovanie/deaktiváciu všetkých modulov Rank Math SEO. 

 • Aktivované moduly majú modrý posuvník. Pre aktivované moduly sa vytvorí aj nová položka v menu, pomocou ktorej si sprístupníte obrazovku so všetkými nastaveniami pre daný modul.
 • Pro moduly sú označené zelenou nálepkou „PRO“ a nie je možné ich aktivovať vo Free verzii.
Menu Rank Math Dashboard

V hornej časti obrazovky vľavo sú taby „Modules“, „Help“ – kde sú základné nastavenia a odkazy na dokumentáciu a pod., „Setup Wizard“ – kde môžete znova spustiť sprievodcu nastavením, „Imports & Exports“ – kde môžete znovu nastaviť, aké dáta sa z doteraz používaných pluginov pre SEO a pluginov pre presmerovanie majú použiť. 

V hornej časti obrazovky vpravo máte možnosť prepínať sa medzi Easy modom a Advanced modom, podobne ako to bolo na začiatku v sprievodcovi Setup Wizard.

Analytics

Ak máte Rank Math prepojený so Search Console a Google Analytics a ak už sa vám zbierajú dáta o návštevnosti vášho webu, v tejto časti budú zobrazené rôzne štatistiky. Zahrnuté sú stránky, články, ale aj produkty, ak máte na stránke vytvorený eshop či vlastné vami definované typy príspevkov.

Výhodou je, že dáta nemusíte z nástrojov Search Console a Google Analytics dolovať zvlášť, ale všetko je pre vás nachystané na jednom mieste, v admine WordPressu. 

Menu Analytics

Niektoré črty sú však dostupné iba v Pro verzii pluginu:

 • V prvej záložke sumarizácie kľúčových slov – najvyhľadávanejšie a najmenej hľadané. A takisto zoznam 5 najčastejšie a najmenej zobrazovaných článkov z vášho webu za posledných 30 dní.
 • V druhej záložke „Site Analytics“ sa zobrazujú údaje skombinované so Search Console, Google Analytics a Rank Math SEO. Zobrazuje zoznam všetkých podstránok, ktorým bolo vypočítané SEO skóre. Podľa tohto skóre okamžite viete, na optimalizácii ktorých stránok musíte ešte popracovať. Skóre je vypočítané aj na základe poľa Focus Keyword, odporúča sa preto mať ho pre každý článok vyplnené. 
 • V záložke Rank Tracker je možné pridať kľúčové slová, ktoré chcete sledovať a získať o nich štatistiky podobné ako v záložke Keywords. Bez toho, aby ste využívali akýkoľvek ďalší nástroj na vyhľadávanie kľúčových slov.

General Settings 

V tejto časti sú dostupné všetky základné nastavenia pre linky, breadcrumbs navigáciu, prepojenia s nástrojmi a presmerovania.

Menu General Settings Rank Math

Ak ste si cez Dashboard aktivovali modul „Image SEO“, ktorý je dostupný aj vo free verzii pluginu, potom máte medzi voľbami aj záložku „Image“, kde môžete nastaviť automatické dopĺňanie alt tagov obrázkov. Doplnia sa podľa názvu obrázka. 

Menu Images Alt Tagy Automaticky Doplnene

Staráte o onpage SEO vašej stránky? Obrázky pomenujte tak, aby obsahovali kľúčové slová. Odmenou je, že vyhľadávače lepšie rozpoznajú, čo sa na obrázku nachádza a zobrazia vás vyššie vo výsledkoch vyhľadávania oproti webom, ktoré názvy a alt tagy obrázkov nemajú.

Titles & Meta

V tejto časti môžete veľmi podrobne nastaviť ako sa budú napĺňať a zobrazovať metadáta pre rôzne časti vášho webu – stránky, podstránky, články, kategórie, značky aj médiá.

Menu Titles Meta Rank Math

Metadáta sú v zdrojovom kóde stránky a dávajú informáciu vyhľadávačom, čo je obsahom danej stránky. Napríklad titulok a popis pre vyhľadávače sa zobrazujú vo výsledkoch vyhľadávania. Podobne titulok, popis a náhľadový obrázok sa zobrazia pri zdieľaní linky na danú stránku vo facebookovom príspevku. Preto je dobré mať na tomto mieste texty s kľúčovými slovami, ktoré sú zároveň pútavé pre návštevníkov a odlíšia stránku od konkurencie.

Sitemap Settings

Typ webu – osobná stránka, firemná stránka, organizácia a podobne, definuje akú šablónu sitemapy Rank Math SEO vyberie pre váš web.

Sitemapa je pre web čosi podobné ako sú obsah a register pojmov pre knihu. Sitemapa je súbor, ktorý obsahuje zoznam všetkých častí webu (stránky, podstránky, kategórie, média), ktoré majú vyhľadávače nájsť, zaindexovať a zobraziť vo výsledkoch vyhľadávania. Pre nové weby či weby s veľkým množstvom podstránok a zložitejšou štruktúrou dobre pripravená sitemapa zaručí, že vyhľadávač pri indexovaní na nič nezabudne.

Menu Rank Math Sitemap Setup

Instant Indexing

Táto črta patrí medzi technické SEO. Ak ste povolili tento modul, umožníte použitie IndexNow API. Bez použitia špeciálnych ďalších nástrojov pre rôzne vyhľadávače tak docielite, aby vyhľadávače skontrolovali a zaindexovali vaše články, stránky, média (časti stránky ktoré nastavíte v nastaveniach) hneď po publikovaní. Podrobnejšie informácie o nastavení na stránke Rank Math.

Menu Instant Indexing

404 Monitor

Ak ste v sprievodcovi pre nastavenie pluginu Rank Math SEO povolili monitorovanie 404, systém vám sprístupní zoznam všetkých nenájdených stránok. To znamená, boli vyhľadávačom zaindexované, ale medzitým ste ich vymazali alebo sa návštevník webu preklepol pri zadávaní adresy alebo sú to rôzne škodlivými botmi vyhľadávané bezpečnostné diery v zdrojovom kóde WordPressu a podobne.

Pre každého správcu webu je to veľmi užitočná pomôcka. Vymazané stránky môže presmerovať na nové stránky a neprísť tak o ich dobré umiestnenie vo vyhľadávačoch. 

Menu 404 Monitor

Redirections

Na monitorovanie chybových stránok 404 nadväzuje presmerovávanie. V tomto zozname nájdete všetky presmerovania, môžete ich tu spravovať – pridávať, vymazávať. Nemusíte sa trápiť s umiestňovaním kódu do .htaccess súboru, o všetko sa postará systém.

Menu Redirections

Status & Tools

V tejto časti nájdete užitočné zhrnutie nielen o nastaveniach pluginu Rank Math SEO, ale celkovo WordPressu, pluginov, vášho serveru a pod.

Menu Staus Tools

Help & Support

Odkaz na web s knowledge base Rank Math-u. Ak odpovede na svoje otázky nenájdete v dokumentácii, môžete zaslať svoju otázku na zákaznícku podporu.

Príklad optimalizácie článku pomocou Rank Math SEO

V predošlých kapitolách sme si ukázali všetky možné nastavenia pluginu. Pozrime sa teraz, ako funguje plugin pri publikovaní stránok, článkov  a podobne. Aké odporúčania nám dá plugin pre zlepšenie SEO v konkrétnom článku?

Podľa toho, akú tému a verziu WordPressu používate, SEO nápovedy pluginu Rank Math nájdete dolu pod článkom alebo v pravom bočnom paneli. Pozrite si nasledujúce video:

V spodnej časti pod článkom máte možnosť nastaviť:

 • metadáta (titulok a popis pre vyhľadávače)
 • focus keyword
 • v častiach Basic SEO, Additional, Title Readability, Content Readability nájdete odporúčania – zelenou fajkou sú označené splnené odporúčania a červeným krížikom nesplnené

V bočnom paneli sa zobrazuje SEO skóre a Content AI skóre pre zvolený článok:

 • SEO skóre – skóre určené na základe 21 rôznych testov, ktoré hodnotia stránku z pohľadu zaužívaných SEO praktík.
 • SEO skóre je automaticky vypočítané aj vo free verzii.
 • Content AI skóre porovná vašu stránku s vašou konkurenciou a zhodnotí nakoľko používate v obsahu podobné kľúčové slová, odporučí vám ďalšie kľúčové slová, ktoré by ste mali zahrnúť, odporučí nadpisy, počet liniek a podobne.
 • Content AI skóre si môžete vypočítať s použitím kreditov, vo free verzii je dostupných 5 kreditov, ale je možné zakúpiť si ďalšie. 

Podrobne sú rozdiely medzi Rank Math SEO skóre a Content AI skóre rozobrané v Rank Math knowledge base.

Rank Math SEO výhody a nevýhody

Klady (+)Zápory (-)
+ Sprievodca nastavením (Setup Wizard) prevedie nastaveniami aj menej skúseného používateľa.- Množstvo možností môže byť pre úplných začiatočníkov mätúce. Pre presnú konfiguráciu v Advanced mode sú potrebné znalosti on-page SEO.
+ Pri konfigurácii stačí zadať prístupové údaje do vášho Google konta a systém automaticky vytvorí web property v Search Console a Google Analytics.
- Pre využitie Content AI je potrebné kupovať kredity.
+ Súčasťou free verzie pluginu sú zoznam chybových stránok 404 a zoznam na správu presmerovaní.
 
+ Podpora pre rôzne sitemapy podľa typu stránky aj vo free verzii.
 
+ Možnosť zapnúť automatické doplnenie alt tagov pre obrázky na základe ich názvu.
 
+ Možnosť optimalizácie pre viac ako jedno "focus keyword". 
Free verzia Rank Math má viac dostupných nastavení a lepšiu integráciu s Google nástrojmi ako Yoast SEO. Výhoda pre tých, ktorí chcú mať rôzne štatistiky dostupné na na jednom mieste (v admine WP) a nechcú používať Google nástroje samostatne. 
Možnosť vypnúť moduly, ktoré nepoužívate umožňuje zrýchliť načítavanie. 

Rank Math SEO cena Pro verzie

Cena Pro verzie pluginu Rank Math SEO sa odvíja od typu a počtu webov, kde chcete plugin používať. Najlacnejší balík môžete použiť pre osobné weby, vyššie balíky aj pre firmy. 

Ďalšou črtou odlišujúcou balíky sú kredity na použitie Content AI – umelej inteligencie, ktorá vám našepkáva zlepšenia. V základnom balíku je 5 kreditov, vo vyšších balíkoch 125 alebo 600. Kredity je možné kúpiť aj zvlášť, viac informácií na stránke Rank Math Content AI kredity.

Rank Math Seo Cena

Zhrnutie a záver

Oba pluginy Rank Math SEO aj Yoast SEO sú dobrou voľbou pre používateľov so základnými znalosťami SEO. 

Rank Math SEO sa výborne používa. Pre základnú konfiguráciu je pripravený sprievodca (Setup Wizard), podrobná konfigurácia je možná cez samostatné menu v admine WordPressu. Jednotlivé nastavenia sú logicky a prehľadne usporiadané. Zahŕňa užitočnú funkcionalitu pre odchyt chybových stánok 404, presmerovanie stránok, ktorú napríklad Yoast SEO vo free verzii neponúka. 

Ak máte základné znalosti o on-page SEO, oba pluginy Rank Math SEO či Yoast SEO vám aj vo free verzii napovedia, ako vylepšiť články či stránky. Pre SEO špecialistov Rank Math SEO poskytuje integráciu s Google nástrojmi, nájdete tu najdôležitejšie štatistiky bez potreby otvárať zvlášť Search Console alebo Google Analytics. Poskytuje aj ďalšie odporúčania pomocou svojej umelej inteligencie Content AI.

Ak zatiaľ žiadny SEO plugin nepoužívate, Rank Math SEO je veľmi dobrá voľba. Ak už niektorý SEO plugin používate, rozhodnite sa pre zmenu vtedy, ak viete zúžitkovať dodatočnú funkcionalitu pluginu Rank Math SEO. Rozumiete SEO, viete čo zmena nastavení môže spôsobiť? Plugin umožňuje import nastavení z iných pluginov. Pred zmenou pluginov však určite odporúčame zálohovanie stránky. Po zmene pluginu a importe údajov pretestujte, či sa naimportované údaje zobrazujú podľa vašich očakávaní, aby ste si nepokazili aktuálne organické pozície vo vyhľadávačoch. 

5/5 - (1 vote)

WooCommerce pluginy pro české a slovenské prostředí

Similar Posts

2 Comments

 1. Ahoj. Ako je to s Rankmath a slovenskymi slovami? Da sa to pouzit? Pretoze casto byva problem prave s nasim sklonovanim, kde jedno slovo moze mat xy tvarov a vtedy to moze byt zblnute.

  1. Ahoj,

   RankMath je použiteľný aj pre SK, poradí si aj so skloňovaním. A má kopu užitočných modulov napr. sitemapy, štrukturované data, správu redirectov, 404 monitoring atď. Ale obecne tie ich doporučenia k obsahu sú dosť obecné, sami o sebe nezaručujú lepšie pozície. Samozrejme je dobré tieto SEO základy dodržovať, ale v dnešnej dobe to už nestačí a je potrebné v rámci SEO riešiť ďaleko viac vecí ako len hustotu kľúčových slov a ich umiestnenie v článku. Ale sami RankMath používame, ale skôr na upravovanie metatitle, redirecty, sledovanie 404 a pod.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.