Zalozenie Sro

Naše webové stránky obsahujú odkazy na partnerské weby. Ak sa prekliknete z našich stránok na stránky partnera a tam si zakúpite jeho služby, obdržíme za sprostredkovanie províziu (Zistiť viac informácií). Táto forma spolupráce nijako neovplyvňuje objektívnosť našich recenzií. Každým nákupom cez kliknutie z našich stránok podporíte našu redakciu, aby sme aj do budúcnosti mohli tvoriť kvalitný a užitočný obsah. Ďakujeme.

Dôležité upozornenie Všetky naše články píšu skutoční ľudia. Nie sú to umelé texty od stroja.


WordPress Hero

Založenie s. r. o.

Vieme, aká je najčastejšia otázka, keď sa rozhodne podnikať jednotlivec: Oplatí sa viac živnosť alebo s.r.o? V článku sme vymenovali najznámejšie rozdiely medzi týmito formami podnikania, môžete zvážiť výhody a nevýhody živnosti či s.r.o. konkrétne pre váš smer podnikania. 

Zároveň je dôležité, aby ste sa rozhodli dobre už na začiatku a vyhli sa administratívnym prieťahom a administrativnym poplatkom pri zmene typu podnikania.

Ak sa rozhodnete pre založenie s.r.o., v článku nájdete odporúčania ako si to zjednodušiť prostredníctvom online služieb Firmáreň (pre SR) alebo Sídlomat (pre ČR). Nemusíte si všetky zákony študovať sami, urýchlite proces so skúsenými odborníkmi v tejto oblasti.

Zalozenie Sro Namiesto Vas
Zdroj: Pixabay

Živnosť vs. s.r.o. – hlavné rozdiely

 • Založenie živnosti je spravidla rýchlejšie ako založenie s.r.o.: Lehota na zápis do obchodného registra podľa zákona je dva pracovné dni, súdy si túto lehotu môžu predĺžiť a zvyčajne to aj robia.
 • Ručenie za podnikateľské záväzky: Živnostník ručí celým svojim obchodným aj osobným majetkom (aj majetkom manželov v bezpodielovom spoluvlastníctve). Spoločnosť s ručením obmedzeným ručí celým svojím majetkom. Avšak spoločník ručí za záväzky s. r. o. svojím osobným majetkom len do výšky nesplateného vkladu do základného imania zapísaného v obchodnom registri.
 • Veľkosť podnikania: Chcete mať partnera v podnikaní? Potom je jasná voľba s.r.o., živnosť je určená pre jednotlivcov.
 • Účtovníctvo: Ůčtovníctvo pri živnosti je jednoduchšie, živnostník je povinný viesť iba daňovú evidenciu, môže si uplatniť paušálne výdavky. Spoločnosť s ručením obmedzeným musí používať podvojné účtovníctvo.
 • Dane: Sadzby dane pre živnostníka závisia od jeho ročného príjmu. Líši sa nielen percento akým sa príjem daní pre živnostníka a s.r.o., ale aj výpočet základu dane. Živnostník si môže uplatniť paušálne výdavky a rôzne daňové výhody, ktoré majú len fyzické osoby.
 • Odvody na sociálne a zdravotné poistenie: Živnostník je povinný odo dňa vzniku živnosti platiť preddavky na zdravotné poistenie v určenej minimálnej výške. V ročnom zúčtovaní zdravotnej poisťovne sa potom prepočíta ich výška podľa základu dane. Odvody do Sociálnej poisťovne živnostník platí až od júla nasledujúceho roka po založení živnosti, tiež sú odvodené od príjmu, ak ročný príjem prekročí zákonom stanovenú sumu. S.r.o. platí odvody len za zamestnancov. (Zamestnancom môže byť aj spoločník.)
 • Okamžitá dostupnosť peňazí z podnikania: Živnostník si môže vyplácať zarobené peniaze neobmedzene a kedykoľvek. Spoločník s. r. o. nemôže s firemnými peniazmi narábať ako so svojimi súkromnými. Raz ročne po skončení účtovného obdobia si môže vyplatiť dividendu – podiel na zisku. Alebo ak je zamestnancom, vypláca si mzdu či odmenu. Sú aj ďalšie možnosti, ale vždy to závisí od konkrétnej podnikateľskej oblasti, aby tieto výbery peňazí zo s.r.o. boli právne a účtovné korektné. 
 • Finstat: Na Slovensku sú finančné výsledky s.r.o. verejne dostupné na portáli Finstat. Vaše finančné pomery si teda ľahko overí váš zákazník, ale aj konkurencia. Finančné výsledky živnostníkov nie sú verejne dostupné.
 • Ukončenie podnikania: Ak živnostník nemá dlhy, ukončenie podnikania je jednoduché, žiadosť na Živnostenskom úrade je spracovaná do pár dní. Ak má dlhy, bohužiaľ za ne ručí živnostník celým svojim majetkom, ako sme už spomenuli vyššie. Naproti tomu zrušiť s.r.o. nie je jednoduché – je možný jej odpredaj, zlúčenie, likvidácia alebo konkurz.
Kancelaria 01
Zdroj: Pixabay

Postup pri založení s.r.o. na Slovensku

Pre slovenských občanov je veľmi podrobne a prehľadne spracovaný postup na Ústrednom portáli verejnej správy, s prelinkovaním na všetky inštitúcie. Na stránke nájdete aj zoznam zákonov, ktoré sa zakladania a pôsobenia s.r.o. týkajú. Postupnosť krokov pre založenie s.r.o. na Slovensku:

 1. Výber obchodného mena.
 2. Výber sídla.
 3. Výber predmetu podnikania, určenie konateľov a správcu vkladu.
 4. Príprava zakladateľských dokumentov. Dokumenty musia byť úradne overené. Pre vybavenie online bude preto potrebný elektronický občiansky preukaz, alebo osobná návšteva notára.
 5. Založenie bankového účtu. Splatenie základného imania a vkladov môže prebehnúť aj v hotovosti. V súčasnosti sa táto skutočnosť preukazuje jednoduchým vyhlásením, ešte pred podaním návrhu na zápis s.r.o. do obchodného registra. (Pozrite si viac odpovedí v FAQ Firmárne.)
 6. Ohlásenie živnosti na Živnostenskom úrade, registrácia spoločnosti v Obchodnom registri. Toto je možné urobiť online alebo na JKM (Jednotnom kontaktnom mieste).
 7. Povinnosti po registrácii spoločnosti.

Máte rôzne možnosti, ako všetky potrebné náležitosti vybaviť: 

 • Osobne na príslušných úradoch.
 • Online cez ústredný portál Slovensko.sk, ak máte elektronický občiansky preukaz. 
 • Ďalšia možnosť je vybrať si na vybavovanie firmu, ktorá vybaví všetko za vás: Ak máte elektronický občiansky preukaz, celý proces môže prebehnúť online. Ak nemáte elektronický občiansky preukaz, zakladacie listiny budete musieť overiť u notára alebo na matrike, ostatné úkony za vás vybaví zvolená firma online.

Na založenie s.r.o. na Slovensku využite Firmáreň

Pozrite si návod:

Založenie s.r.o. online poskytuje Firmáreň za poplatok 150 EUR. V cene je zahrnuté aj zabezpečenie vzorov dokumentov pre návrh na zápis spoločnosti do obchodného registra, pre daňový úrad a živnostenský úrad, poplatok na obchodný register, ľubovoľný počet voľných živností, náklady na založenie spoločnosti a profesionálne vybavenie administratívy. 

O postupe vybavovania vás Firmáreň informuje mailom a SMS správami, aby ste vedeli, v akom stave je vaša žiadosť.

Kým oslovíte Firmáreň, prečítajte si ich najčastejšie kladené otázky. Odpovede na ne sú dobrým odrazovým mostíkom, aby ste vedeli, čo všetko vedia zabezpečiť za vás. Nájdete tu zoznam dokumentov, ktoré pre vás Firmáreň zabezpečí, vrátane zakladateľskej listiny a spoločenskej zmluvy; zoznam poplatkov, ktoré by ste zaplatili pri osobnom vybavovaní porovnaný s poplatkami zaplatenými pri vybavovaní cez Firmáreň; rôzne informácie o sídle spoločnosti; informácie o tom, v koľkých s.r.o. môžete byť naraz spoločníkom; či je potrebné základné imanie zložiť v banke a podobne.

Firmáreň poskytuje aj zapísanie zmien v s.r.o., zmenu konečného užívateľa výhod, zapísanie RČ do Obchodného registra, ready made spoločnosti alebo predaj spoločnosti. Aktuálne ceny za tieto služby zistíte v cenníku Firmárne, presnejší popis služieb je na webe Firmárne, často vysvetlený pomocou názorných videí. Máte podrobný prehľad, čo všetko si ako službu objednávate.

Ak zhrnieme hlavné výhody vybavenia cez Firmáreň: Odbremenenie od vybavovania, dodanie vzorov potrebných listín, online poplatky sú nižšie (štát takto motivuje ľudí, aby využívali elektronické podania).

Ako dlho trvá založenie s.r.o. v SR cez Firmáreň? 

Založenie s.r.o. trvá približne 8 až 10 pracovných dní: 

 • 1 – 3 dni zaberie získanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení (ak ste si vybrali len voľné živnosti, pre viazané a remeselné živnosti to môže trvať dlhšie). 
 • 5 – 6 dni zaberie zápis do Obchodného registra.

Ak sa úradom čokoľvek nepozdáva a požadujú dodatočné doklady, vybavovanie sa predlžuje. 

Postup pri založení s.r.o. v ČR

Postup je veľmi pekne spracovaný na stránke Notárskej komory. Informujú vás nielen o postupnosti krokov, ktoré je pre založenie s.r.o. potrebné vykonať, ale aj o dokumentoch a dokladoch, ktoré k tomu budú potrebné:

 1. Výber obchodného mena.
 2. Výber sídla.
 3. Výber predmetu podnikania.
 4. Príprava zakladateľských dokumentov. Dokumenty musia byť úradne overené. Pre vybavenie online bude preto potrebný elektronický občiansky preukaz, alebo osobná návšteva notára.
 5. Založenie bankového účtu pre vloženie základného imania.
 6. Ohlásenie na „Živnostenském úřadě“, registrácia spoločnosti v „Obchodním rejstříku“.
 7. Povinnosti po registrácii spoločnosti.

Máte rôzne možnosti, ako všetky potrebné náležitosti vybaviť, na rozdiel od Slovenska v Čechách je možné všetko vybaviť v notárskej kancelárii: 

 • Osobne v notárskej kancelárii vo vašom okolí.
 • Online cez notársku kanceláriu alebo ak sa prihlásite cez Portál občana.
 • Ďalšia možnosť je vybrať si na vybavovanie firmu, ktorá vybaví všetko za vás: Ak máte elektronický občiansky preukaz, celý proces môže prebehnúť online. Ak nemáte elektronický občiansky preukaz, zakladacie listiny budete musieť overiť u notára alebo na matrike, ostatné úkony za vás vybaví zvolená firma online.

Na založenie s.r.o. v ČR využite Sídlomat

V Sídlomate vám poskytnú bezplatnú vstupnú konzultáciu a následne si môžete vybrať rôzny rozsah služieb. Skúsení odborníci rýchlo a diskrétne založia vašu spoločnosť s ručením obmedzeným. Pozrite si video, ako celý proces prebieha:

Založenie s.r.o. online poskytuje Sídlomat v dvoch cenových balíkochzákladný balík za 7 990 KČ alebo štandardný balík za 12 490 KČ. (Ceny sú platné ku dňu zverejnenia článku, aktuálne ceny nájdete vždy v registračnom formulári Sídlomatu na webe.) Hlavným rozdielom medzi balíkmi služieb je určenie pre jedného a viac spoločníkov: Základný balík obsahuje vzorovú zakladateľskú listinu a 20 minút bezplatnej právnej konzultácie. Štandardný obsahuje vzorovú spoločenskú zmluvu a hodinu bezplatnej právnej konzultácie. Súčasťou balíka je aj zloženie základného kapitálu do 20 000 KČ z prostriedkov Sídlomatu a zaplatenie rôznych poplatkov u notára a na súde. Ako doplnkové služby za príplatok si môžete objednať pomoc s registráciou na dane (daň z príjmu, cestná daň, DPH).

Na stránke Sídlomatu nájdete vždy aktuálne informácie a rozsiahle odpovede na najčastejšie kladené otázky ohľadom založenia s.r.o. Pomôžu vám s predstavou, ako založenie s.r.o. prebieha, aké úkony sú potrebné, aké doklady a dokumenty si máte pripraviť.

Sídlomat okrem toho poskytuje aj  založenie ready made s.r.o. a odkup s.r.o. spoločnosti.

Ak zhrnieme hlavné výhody vybavenia cez Sídlomat: Odbremenenie od vybavovania, dodanie vzorov listín potrebných pre vybavenie s.r.o., diskrétne a rýchle vybavenie.

Ako dlho trvá založenie s.r.o. v ČR cez Sídlomat?

Založenie s.r.o. trvá priemerne 3 pracovné dni, vďaka spolupráci Sídlomatu s notárskou kancéláriou, s ktorou majú dohodu na prednostnom spracovaní. 

Fakturovanie a účtovníctvo

Spoločnosť s ručením obmedzeným je povinná viesť podvojné účtovníctvo. Je teda veľmi pravdepodobné, že budete potrebovať účtovníčku, či sa stane zamestnancom vašej firmy, alebo s nejakou budete spolupracovať externe, to závisí hlavne asi na veľkosti firmy. 

Účtovníčka vám vypracuje nielen mzdy, daňové priznanie na DPH (ak ste platcom DPH), daňové priznanie firmy a zamestnancov, ale aj poradí ako optimalizovať dane. Vysvetlí vám rôzne úradné postupy, upozorní vás na rôzne úradné lehoty a mnohé úradné veci môže s vašim splnomocnením vybaviť za vás. Spýtajte sa vašich podnikajúcich kamarátov a známych, možno vám odporučia dobrú účtovníčku, ktorá vedie účtovníctvo aj im. Sídlomat poskytuje aj účtovnícke služby, môžete sa dohodnúť na vedení účtovníctva aj s nimi.

Okrem toho určite potrebujete potrebujete fakturačný systém, aby ste svojim zákazníkom mohli vydávať faktúry. Faktúry a rôzne doklady nákupov pre firmu môžete odovzdať účtovníčke v tlačenej alebo elektronickej podobe. 

Prečítajte si náš článok s porovnaním rôznych fakturačných nástrojov, zistite akú funkcionalitu môžete od fakturačných systémov očakávať. Od jednoduchého generovania faktúr vo free verziách po zložitejšie systémy schopné exportovať podklady pre účtovníčku v elektronickej forme alebo s možnosťou nastaviť pripomienky na zaplatenie pre neplatičov faktúr.

Legito na správu právnych dokumentov

Ak vaša oblasť podnikania vyžaduje vytváranie mnohopočetnej dokumentácie, možno vás zaujme služba Legito. Poskytuje workspace pre chytré dokumenty. To znamená, že používateľ môže vytvárať rôzne právne dokumenty, automatizovať pracovné toky dokumentov od draftu po schválenú finálnu verziu, súčasťou je aj elektronický podpis. Uchováva sa stopa dokumentov, systém je schopný kontrolovať nastavené termíny spracovania a podobne. Nie je potrebné žiadne programovanie, dokumenty sa skladajú s pomocou AI na základe vzorov dokumentov zo spolupracujúcich lokálnych právnych kancelárií.

Snimka Obrazovky 2023 05 19 O 17.16.38

Aktuálne je dostupných 17 oblastí, v každej kategórií je dostupných niekoľko právnych vzorov dokumentov a zmlúv.

Okrem dostupných hotových vzorov dokumentov môžete si zostaviť aj vlastné dokumenty. Služba Legito je dostupná v slovenskom aj českom jazyku, stačí ak si v hornom menu vyberiete vlajku príslušnej krajiny.

Zhrnutie a záver

Netrápte sa študovaním zákonov, zverte sa do rúk skúseným odborníkom. Firmáreň aj Sídlomat poskytujú online asistenciu pri vybavení spoločnosti s ručením obmedzeným. Prevedú vás procesom vybavovania a dokonca poskytnú vzory listín potrebných pre založenie s.r.o. V každom kroku vás informujú o stave vybavovania. Poplatky za ich služby nie sú vysoké. Online podania podporuje aj štát zľavou na poplatkoch. S tvorbou listín vám môže pomôcť aj nástroj Legito, kde sa nachádza mnoho vzorov právnych dokumentov.

Prajeme vám veľa úspechov vo vašom s.r.o. podnikaní! 

5/5 - (1 vote)

WooCommerce pluginy pro české a slovenské prostředí

Similar Posts

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.