Instapage recenzia a návody

Naše webové stránky obsahujú odkazy na partnerské weby. Ak sa prekliknete z našich stránok na stránky partnera a tam si zakúpite jeho služby, obdržíme za sprostredkovanie províziu (Zistiť viac informácií). Táto forma spolupráce nijako neovplyvňuje objektívnosť našich recenzií. Každým nákupom cez kliknutie z našich stránok podporíte našu redakciu, aby sme aj do budúcnosti mohli tvoriť kvalitný a užitočný obsah. Ďakujeme.

Dôležité upozornenie Všetky naše články píšu skutoční ľudia. Nie sú to umelé texty od stroja.


WordPress Hero

Recenzia: S Instapage vyladíte landing pages k vyšším ziskom

Vytvoriť konverznú landing page nebolo nikdy ľahké. Potrebovali ste k tomu veľa informácií a dát, ktoré by ste mohli ďalej vyhodnocovať a postaviť na ich základe úspešnú relevantnú stránku. Chcete vedieť, ako vám Instapage pomôže s vytvorením vysoko konverzných landing pages?

Čo je Instapage?

Instapage je platforma pre tvorbu landing pages. Vďaka tejto platforme a jej ďalším nástrojom môžete každej landing page (vstupnej stránke) efektívne zvyšovať jej konverzný pomer a zároveň znižovať cenu za kliknutie v reklamných systémoch, pretože budete zvyšovať jej relevantnosť k reklamným zostavám.

Platforma Instapage má v sebe nielen intuitívny editor pre tvorbu konverzných stránok, ale aj ďalšie nástroje, ktoré vám pomôžu so zvyšovaním obchodného výkonu už vytvorených landing pages. Medzi tieto nástroje patrí A/B testovanie (split test) alebo nástroj na personalizovanie stránok. Nástrojov je v Instapage samozrejme viac, takže si o nich ešte povieme neskôr v tomto článku.

Landing pages sú predovšetkým o zvyšovaní obchodného potenciálu. Okrem nástrojov môže táto platforma ponúknuť stovky overených šablón pre stránky. Tie sú vytvorené na základe sledovania miliárd konverzií, takže nejde len o experimentálne dizajny stránok, ale o šablóny, čo dokážu konvertovať návštevníkov na zákazníkov.

Pre koho je Instapage určený?

Instapage cieli svoje služby ako na začiatočníkov, tak i na skúsených marketérov a veľké podniky. Začiatočníci nájdu v tejto platforme dostatok nástrojov, ktoré im pomôžu s vytváraním konverzných stránok bez zbytočných prešľapov a nákladov.

Profesionálni marketéri ocenia možnosť používať konverziami overené šablóny vzhľadu pre landing pages, ale aj ďalšie nástroje, ktoré im pomôžu so zvyšovaním ich obchodného a konverzného výkonu.

Instapage je tiež možnosť, ako začať s vytváraním podporných stránok pre svoje podnikanie a nemusieť pritom najímať marketingovú agentúru.

O Spoločnosti Instapage

Spoločnosť Instapage vznikla v roku 2012. Jej zakladateľom je marketingový špecialista a súčasný CEO Instapage Tyson Quick.

Quick pred Instapage spolupracoval na marketingovej platforme Jounce. A práve tam sa zrodil nápad na Instapage. V tej dobe ho zarážalo, že keď niekto klikol na reklamu platformy Jounce a dostal sa na jej webovú stránku, tak z týchto ľudí iba 3 % konvertovali na zákazníkov.

A tak vznikla služba, ktorej zmyslom je zvyšovať konverzný pomer stránok.

Prvým pokusným klientom bol práve projekt Jounce. Tomu sa podarilo pomocou personalizovaných stránok, ktoré boli vytvorené cez Instapage, zdvihnúť konverzný pomer z pôvodných 3 % na krásnych 20 %.

Instapage v tej dobe získalo od investorov na svoj rozjazd 2 milióny dolárov. Akokoľvek sa mohla zdať služba sľubnou investíciou, tak faktom bolo, že jej štart bol skôr vlažný. Nejakú dobu trvalo, kým si našla svojich ideálnych zákazníkov.

V súčasnej dobe používa Instapage viac ako 16 000 zákazníkov, ktorých stránky majú priemerný konverzný pomer nad 22 %.

Hlavné vlastnosti a funkcie služby

V základe si môžeme Instapage predstaviť ako WYSIWYG editor (What You See Is What You Get), s ktorým ľahko vytvoríte landing page alebo webovú stránku. Takých editorov je na trhu veľa. Instapage teda nie je iba editorom a nástrojom na vytváranie stránok, ale je to marketingová platforma, ktorá vám pomôže z pristávacích stránok, ako sa landing pages u nás hovorí, vyťažiť maximálny úžitok. Tým sú typicky konverzie.

Recenzia Instapage funkcie a vlastnosti služby
Hlavné nástroje platformy Instapage.

Landing pages

Tento nástroj vám pomôže s vytváraním a úpravou landing pages. Tie môžete začať stavať na čistej stránke (blank page) alebo môžete využiť niektorú z predpripravených profesionálnych šablón vzhľadu. Tie oceníte nielen ako začiatočník.

Recenzie Instapage landing pages
Instapage editor landing pages.

V editore sa pracuje metódou drag&drop (chyť a pusti). Veľmi sa mi páči, že prvky stránok (text, videá, obrázky, formuláre atď.) nemusíte vkladať na vopred stanovené miesta, ale môžete ich slobodne presúvať, kam sa vám zachce. Ak napríklad do stránky vložíte fotografiu, tak nie je absolútne žiadny problém, prekryť ju nadpisom alebo iným prvkom. To znamená, že videá a fotografie môžete napríklad jednoducho popísať textom. Túto slobodu vám iný podobný editor neumožní.

Prvky sa do stránok vkladajú buď pomocou predpripravených obsahových častí – Instablocks alebo kliknutím na tlačidlo nejakého prvku. Ak chcete do stránky pridať napríklad obrázok, tak kliknete na tlačidlo obrázku, vyberiete obrázok z databázy alebo zo svojho počítača a ten sa pridá do stránky, kde s ním ďalej pracujete. Takto to funguje s textom, videom, formulármi alebo s inými prvkami.

Instapage recenzia Instablocks
Ukážka Instablocks.

Instablocks sú jednotlivé časti stránky. S ich pomocou dokážete rýchlejšie vytvoriť landing page bez nutnosti rozmiestňovania jednotlivých prvkov. Hlavnou výhodou „Instablokov“ je to, že sú už návštevníkmi a konverziami na iných stránkach overené, takže skutočne fungujú.

AdMap

Pomocou nástroja AdMap môžete jednoducho prepojiť napríklad Google Ads so svojou Instapage stránkou. Nástroj vám dokáže vizualizovať nielen štruktúru kampaní, ale aj metriky výkonu. Jednoducho by som ho nazval zoznamom úloh, ktorý vám ukazuje, aké reklamy je treba prispôsobiť.

Instapage recenzie AdMap
Postclick score v AdMap od Instapage.

Cieľom je zvyšovanie výkonu reklamných kampaní a konverzného pomeru stránok. AdMap pomáha vyladiť relevantnosť reklám pre jednotlivé stránky. V podstate ide o efektívny spôsob, ako posielať správne publikum na správnu vstupnú stránku. Cieľové publikum najviac zaujme obsah, ktorý ho zaujíma. Stránka s takým obsahom dokáže lepšie konvertovať, pretože sa zobrazila správnym návštevníkom.

Personalization

Je to nástroj pre dynamické relevantné vstupné stránky a zvyšovanie ich konverzného pomeru. Pomocou personalizácií môžete vytvárať rôzne skupiny cieľového publika. Toto publikum môžete dynamicky spárovať s obsahom jednotlivých landing pages. Poďme si to vysvetliť.

Recenzia Instapage personalizácia
Dynamické doručovanie správneho obsahu vďaka personalizáciám.

Napríklad si predstavte, že pomocou UTM parametrov (Urchin Tracking Module), ktoré použijete v odkazoch v rôznych reklamných kanáloch, prepojíte cieľové publikum s konkrétnou vstupnou stránkou.

Publikum alebo konkrétny užívateľ zamieri na personalizovanú a relevantnú landing page, ktorá zodpovedá posolstvu z reklamy. Tým sa zvýši návratnosť investícií do reklamy, ale aj užívateľský záujem. A vďaka relevantným reklamám sa tiež môže znížiť cena za kliknutie na reklamu.

Experimentation (A/B testovanie)

Ako maximalizovať konverzie? Samozrejme pomocou experimentovania a A/B testovania. A/B testy majú nájsť výkonnejšiu landing page a tú potom ponúknu celému publiku. Pri A/B testovaní vytvoríte dve landing page pre jednu kampaň. Jednotlivé stránky sa od seba samozrejme odlišujú.

Tieto stránky potom ponúknete vzorkám publika. Napríklad v reklamných systémoch, na sociálnych sieťach alebo v e-mailoch. Nástroje v platforme Instapage analyzujú úspešnosť jednotlivých stránok. Sledujú správanie užívateľov a tiež konverzný pomer. Víťazná stránka A/B testu si zaslúži byť ponúkaná celému cieľovému publiku, pretože ste si u nej overili, že dokáže skvele konvertovať.

Heatmaps (teplotné mapy)

Recenzie Instapage Heatmapa
Heatmapa v Instapage.

Ale aj víťaznú landing page môžete pomocou rôznych dát ešte upraviť. Instapage sleduje správanie užívateľov na stránke pomocou heatmáp. V teplotných mapách napríklad vidíte, kam používatelia na stránke dôjdu alebo kde ju posúvajú, aby preskočili nezaujímavý obsah.

V Instapage samozrejme nechýba pokročilý analytický nástroj, ktorý dokáže sledovať a hodnotiť dáta v reálnom čase. Okamžite vidíte, ako vaša stránka funguje.

Cenové balíky

Cenník Instapage je jednoduchý. V ponuke sú dva cenové balíčky. Jeden má svoju pevnú cenu a ten druhý má cenu variabilnú, pretože si ho poskladáte na mieru vašim potrebám.

Instapage recenzia ceny
Cenník Instapage.

V jednotlivých balíčkoch nájdete všetko, čo potrebujete pre vytváranie, testovanie a zvyšovanie konverzného pomeru landing pages. Tých môžete vytvárať neobmedzené množstvo.

Jednotlivé cenové tarify sa od seba odlišujú prídavnými nástrojmi a funkciami. V základnom balíčku nemáte dostupnú funkciu dynamického doručovania relevantných landing pages alebo možnosť stavať mobilné AMP stránky (Accelerated Mobile Pages).

To sú funkcie, bez ktorých sa väčšina marketérov zaobíde, takže je dobré, že ich Instapage ponúka ako súčasť variabilného cenového balíka Enterprise a nenúti váš platiť za niečo, čo nevyužijete.

Instapage recenzie cenové balíčky
Pokračovanie cenníka a porovnanie funkcií balíčkov.

Šablóny: Viac Ako 500 šablón pre landing pages

Viac ako 500 šablón vzhľadu pre konverzné landing pages. Samotný počet šablón je neuveriteľný, ale čo keď vám poviem, že sú tieto šablóny osvedčené a skutočne konvertujú? Získavajú leady a predávajú.

Recenzia Instapage šablóny pre landing pages
Ukážky šablón Instapage pre landing pages.

Instapage má výhodu tvrdých dát. Tie získava zo stránok vlastných klientov. Vďaka týmto dátam môže ďalej upravovať šablóny, ktoré potom môžu pre svoje projekty používať ich klienti. Tento kolobeh má hlavné ciele: Zvyšovanie úspešnosti, výkonu a konverzného pomeru.

Všetky šablóny, ktoré Instapage ponúka, sú overené miliardami konverzií. Táto platforma má nielen malých klientov, ale tiež veľkých, akými sú eBay, Vimeo alebo napríklad SoundCloud. Tieto spoločnosti väčšinou vedia, čo robia. Ich tímy vedia poskladať efektívne marketingové kampane a tiež ich dokážu správne vyhodnotiť. Výhodou Instapage je, že ich systém sa učí aj z práce týchto velikánov a získané poznatky potom dokáže zužitkovať pre ostatných klientov.

Prepojením Instapage s ďalšími službami a nástrojmi

V Instapage môžete do hlavičky, tela a päty každej landing page vkladať vlastné skripty. Už len tento samotný fakt naznačuje, že môžete vlastné vstupné stránky prepojiť s akoukoľvek službou alebo nástrojom, na ktorý si spomeniete.

Instapage Recenzie integrácie
Integračný ekosystém Instapage.

Instapage má vlastnú stránku, na ktorej si môžete vyhľadať službu alebo nástroj, ktorý potrebujete prepojiť. Táto stránka sa nazýva Largest Integration Ecosystem. Svoje landing pages môžete ihneď prepojiť s analytickými nástrojmi Google Tag Manager alebo Facebook Pixel.

Recenzia Instapage integrácia s ďalšími službami
Integrácia pomocou API.

Cez nastavenia v platforme Instapage môžete nastaviť prepojenie s ďalšími desiatkami nástrojov a služieb. Väčšinou pomocou API. Ak by vám ani toto nestačilo, potom sa môžete spojiť so službou Zapier, ktorá dokáže váš Instapage účet prepojiť so stovkami ďalších nástrojov a služieb.

Návod, ako vytvoriť landing page

Instapage si môžete vyskúšať na 14 dní zadarmo. Nič vám teda nebráni, aby ste si vyskúšali vytvoriť vlastnú úspešnú landing page. Ak si to teda zatiaľ nechcete skúšať na vlastnú päsť, tak sa v tomto návode pozrite, ako je to s Instapage ľahké.

Všetkému samozrejme predchádza registrácia služby. Po registrácii sa dostanete do administrácie.

Recenzie Instapage vytvorenie landing page I.
Administrácia Instapage.

Vytvorenie landing page

V ľavom menu klikneme na Landing pages a ďalšie kliknutie venujeme tlačidlu Create page.

Instapage recenzie vytvorenie landing page II.
Vytvorenie novej landing page v Instapage.

Výber šablóny

Ako ďalší krok nasleduje výber šablóny. Tých je v Instapage viac ako 500, takže je naozaj z čoho vyberať. Šablóny sú pre ľahší výber rozdelené do tematických kategórií. Dobré je, že môžete začať vytvárať vlastnú landing page na čistej stránke. Ale toto by som odporučil len skúsenejším užívateľom.

Všetky šablóny si môžete prispôsobiť a prerobiť pre vlastné potreby. Zvládnete to vďaka drag&drop editoru. Nenechajte sa preto zaskočiť šablónou, v ktorej vidíte napríklad mobilné telefóny. Tie môžete pokojne vymeniť za prevodovku na traktor. Rovnako tak môžete vymeniť texty a ďalší obsah alebo zmeniť farby stránky.

Instapage recenzia vytvorenie landing page výber šablóny
Stránka pre výber šablóny.

Úprava landing page

Potom sa už dostanete do drag&drop editora stránok. Ten je vydarený a intuitívny. Na ľavej strane sa nachádzajú tlačidlá pre vkladanie prvkov alebo hotových obsahových blokov Instablocks. Na pravej strane sú tlačidlá pre zmenu pozadia, integráciu analytických nástrojov, nastavenie konverzných cieľov alebo pre vloženie vlastných skriptov do stránky.

Recenzia Instapage vytváranie landing page úprava stránky
Drag & drop editor landing page.

Keď budete po prvkoch stránky prechádzať myšou, tak sa vám budú zobrazovať ich obrysy. Ak nejaký prvok myšou pridržíte, tak ho môžete presunúť kamkoľvek budete potrebovať.

S prvkami môžete ďalej pracovať. Kliknutím na odsek textu môžete tomuto prvku napríklad nastaviť vlastný CSS štýl. Po kliknutí na tlačidlo Edit môžete odsek textu prepísať.

Úprava textu

Cez tlačidlo Edit som sa dostal na úpravu textu. S textom sa pracuje podobne ako napríklad v programe MS Word alebo inom textovom editore.

Instapage recenzie úprava textu
Úprava textu v Instapage.

Zmena loga

V predpripravenej šablóne máte logo ako obrázok s nápisom BrandName. Tento prvok môžete zmazať alebo vymeniť za obrázok loga kliknutím na Change image.

Instapage recenzia zmena loga

Pridanie ďalšieho prvku do stránky

Kliknutím na tlačidlo prvku sa prvok pridá do stránky, kde s ním môžete ďalej pracovať: nastavovať ho alebo presúvať a inak štylizovať.

Recenzie Instapage pridanie videa
Pridanie videa jedným klikom.

Kliknutím na tlačidlo Edit uvidíte políčko, do ktorého vložíte odkaz na video. Tým sa vám zmení pôvodné video za vaše.

Recenzia Instapage finálna landing page
Finálna landing page.

Klady a zápory

Klady (+)Zápory (-)
+ Viac ako 500 konverziami overených šablón- Nástroj je iba v angličtine
+ Intuitívny a slobodný editor landing pages- Vyššia cena
+ Možnosť nastavovať CSS štýly prvkov stránok
+ A/B testovanie
+ Heatmapy v A/B testoch
+ AdMap pre zvyšovanie výkonu reklám
+ Integrácia s akoukoľvek službou alebo nástrojom

Hodnotenie a záver

Na Instapage sa mi páči jednoduchosť vytvárania landing pages alebo ďalšieho nastavovania výkonnostných funkcií. Všetko je intuitívne a nikde neprekážajú nejaká tlačidlá alebo odkazy, ktoré by používateľa zmiatli. Z tohoto dôvodu si myslím, že je táto platforma vhodná aj pre začiatočníkov.

Jediným problémom by mohla byť cena. Hoci sme na vyššie ceny u nástrojov pre zvyšovanie konverzií zvyknutí, tak tu si myslím, že cena je zábranou, prečo si Instapage zrejme neskúsia drobní podnikatelia. Vyskúšať si ju vlastne môžu. Je to zadarmo na 14 dní. Otázka však je, či sa im v podnikaní zaplatí.

Marketéri na voľnej nohe, agentúry a tiež väčší podnikatelia si Instapage určite obľúbia. Nielen kvôli jednoduchosti, ale tiež kvôli efektívnemu zvyšovaniu konverzného pomeru stránok. Keď zvážite, že vám táto platforma môže nakoniec znížiť cenu za kliknutie alebo zvýšiť výnosy, tak určite stojí za to ju vyskúšať. Čo si o tom myslíte?

5/5 - (1 vote)

WooCommerce pluginy pro české a slovenské prostředí

Similar Posts

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.