IT trendy: cloud computing

Naše webové stránky obsahujú odkazy na partnerské weby. Ak sa prekliknete z našich stránok na stránky partnera a tam si zakúpite jeho služby, obdržíme za sprostredkovanie províziu (Zistiť viac informácií). Táto forma spolupráce nijako neovplyvňuje objektívnosť našich recenzií. Každým nákupom cez kliknutie z našich stránok podporíte našu redakciu, aby sme aj do budúcnosti mohli tvoriť kvalitný a užitočný obsah. Ďakujeme.

Dôležité upozornenie Všetky naše články píšu skutoční ľudia. Nie sú to umelé texty od stroja.


NordVPN + Saily

Cloud computing + tipy na online kurzy, ktoré vás dovedú k práci vašich snov

Aj vy vidíte budúcnosť firemných IT aplikácií v cloudových riešeniach? 

Cloud priniesol nové možnosti vývoja a prevádzky IT aplikácií. Vymeniť firemný hardvér za cloud často znamená zníženie nákladov za jeho údržbu a správu. Cloud umožňuje lepšie škálovanie aplikácií a aj vyššiu flexibilitu pri rozširovaní firemných služieb.

Mnohé firmy už prešli so svojimi aplikáciami do cloudu, mnohé sa k tomuto kroku odhodlávajú. Aj preto možno na IT pracovnom trhu v najbližšom desaťročí stále očakávať veľký počet pracovných ponúk zameraných na cloudové riešenia:

  • Existujúce aplikácie bude potrebné do cloudu zmigrovať.
  • Aplikácie v cloude bude potrebné spravovať a modernizovať.
  • Bude pribúdať mnoho nových cloudových aplikácií.

Ak sa chcete odlíšiť na trhu práce, rozširujte si svoje vedomosti o témy príbuzné s vašimi doterajšími pracovnými skúsenosťami. Kde začať? Vybrali sme pre vás obľúbené kurzy z oblasti cloud computingu.

Architektúra distribuovaných systémov

Architektúra podnikových aplikácií býva viacvrstvová. Distribuovaný systém je sieť autonómnych komponentov. Komponenty medzi sebou komunikujú a koordinujú svoju činnosť cez zasielanie správ. Komponenty fungujú asynchrónne, pri distribuovaných systémoch nie je centrálny časový mechanizmus. Distribuovaný systém je omnoho stabilnejší ako centralizované systémy, pretože pri výpadku niektorého uzla v sieti sú úlohy prerozdelené medzi ostatné uzly. V distribuovaných systémoch sú lepšie zdieľané výpočtové zdroje a kapacity. 

Ak potrebujete získať základný prehľad o architektúre distribuovaných systémov, aj bez hlbokého ponorenia sa do konkrétnych technológií, odporúčame niektorý z nasledujúcich kurzov. Sú vhodné pre získanie nadhľadu pre všetkých členov vývojárskeho tímu.

Cloude computing
Cloud computingu patrí budúcnosť.

Tipy na online kurzy zamerané na architektúru distribuovaných systémov

Understanding Distributed Systems: The Complete Guide

Kurz pre začiatočníkov, potrebovať budete len počítač a internetové pripojenie. Kurz obsahuje 4 hodiny videa, 1 článok.


Become a High Earning Cloud Solutions Architect – Bootcamp!

Nepotrebujete žiadne predošlé vedomosti, aj keď základná znalosť ITIL je výhodou. Kurz obsahuje 11 hodín videa, 15 dokumentov a 1 test.

Amazon AWS

Cloudový inžinier patrí medzi dnes veľmi žiadané pracovné pozície v IT. Aké znalosti sa od neho očakávajú? Znalosť cloudovej infraštruktúry, implementácia zmien v cloudovej infraštruktúre, implementácia nových nástrojov a zefektívnenie procesov v rámci cloudu.

Čo je to AWS a aké má využitie v cloud computingu? AWS – Amazon Web Services je cloudová platforma. Umožňuje beh webov a webových aplikácií v cloude, uloženie dát v cloude, manažovanie databázových serverov v cloude, rýchle doručovanie dát cez sieť CDN (Content Delivery Network), zasielanie hromadných mailov vašim zákazníkom a mnohé ďalšie služby. 

Viac o tom ako môžete využiť webové služby AWS sa dozviete v niektorom z nasledujúcich kurzov. Svoju oblasť pre rozvoj si nájde viac členov vývojárskeho tímu.

Tipy na online kurzy zamerané Amazon AWS

AWS Certified Cloud Practitioner Ultimate Exam Training 2020

Kurz je určený pre úplných začiatočníkov, ktorý chcú získať prehľad. Potrebujete počítač, počas kurzu si vytvoríte free-tier AWS konto. Kurz obsahuje 12,5 hodín videa, 2 materiálov na stiahnutie a 2 testy.


AWS Certified Developer – Associate 2020

Potrebujete počítač, AWS konto a znalosť jednoho z programovacích jazykov PHP, Python, Ruby apod. Kurz obsahuje 15,5 hodín videa, 35 materiálov na stiahnutie a 2 testy.


AWS Certified Solutions Architect – Associate 2020

Potrebujete počítač, AWS konto, odporúča sa mať aj vlastnú doménu. Kurz obsahuje 14,5 hodín videa, 17 materiálov na stiahnutie a 2 testy.


AWS Certified SysOps Administrator – Associate 2020

Potrebujete počítač, AWS konto, odporúča sa mať aj vlastnú doménu. Kurz obsahuje 16 hodín videa, 10 materiálov na stiahnutie a 1 test.

Microsoft Azure

Pracovná pozícia Cloud inžinier alebo Cloud architekt väčšinou vyžaduje prehľad o viacerých cloudových riešeniach, aby bolo možné zapojiť vás do viacero projektov a vedeli ste sa prispôsobiť požiadavkám rôznych zákazníkov. Medzi najpoužívanejšie cloudové riešenia okrem AWS patrí aj Microsoft Azure. 

AWS boli na trhu skôr a majú medzi vývojármi obľubu pre zrozumiteľné vývojárske prostredie. Microsoft Azure na presun do cloudu uprednostňujú firmy, ktoré aj dovtedy využívali pre svoje firemné aplikácie hlavne riešenia od Microsoftu.

Tipy na online kurzy zamerané na Microsoft Azure

Microsoft Azure – Beginner’s Guide + AZ-900 preparation

Potrebovať budete základné znalosti o cloudových platformách a vývoji aplikácií. Kurz obsahuje 9 hodín videa, 13 článkov, 11 materiálov na stiahnutie a 2 testy.


AZ-900: Microsoft Azure Fundamentals Exam Prep -2020 Edition

Pre získanie základného prehľadu o cloud computingu. Nie je potrebné Azure konto. Kurz obsahuje 3 hodiny videa, 4 články, 1 materiál na stiahnutie a 1 test.


AZ-900 Azure Exam Prep: Microsoft Azure Fundamentals in 2020

Nie sú potrebné žiadne IT znalosti pre získanie základného prehľadu o cloud computingu. Kurz obsahuje 5 hodín videa, 3 články, 12 materiálov na stiahnutie.

Docker a DevOps

Docker je jedna z najpoužívanejších kontajnerových platforiem na trhu. Čo to presnejšie znamená? Aplikácia je zabalená do štandardizovaných jednotiek – kontajnerov a tieto kontajnery sú portabilné do rôznych operačných systémov. Docker kontajner je samostatný balíček softvéru, v ktorom je zahrnuté všetko potrebné pre beh aplikácie: kód, runtime, systémové nástroje, systémové knižnice a nastavenia. Docker je platforma pre zostavovanie, distribuovanie a spúšťanie Docker kontajnerov. 

V kontajnerovej architektúre sú rôzne služby, ktoré tvoria aplikáciu, zabalené do samostatných kontajnerov a rozmiestnené v klastri fyzických alebo virtuálnych počítačov. Po naprogramovaní kontajnerov je potrebná ich orchestrácia – nasadenie a zosúladenie jednotlivých kontajnerov do celku. Orchestrácia kontajnerov sa robí pomocou rôznych orchestračných platforiem napríklad Docker Swarm alebo Kubernetes

S kontajnerizáciou sa často spája DevOps. Čo znamená skratka DevOps? Vychádza zo spojenia Development (vývoj) – Operation (prevádzka). Nie je to konkrétny nástroj ani technika, dokonca ani pracovná pozícia. DevOps je potrebné vnímať skôr ako koncept vývoja aplikácie, ktorý napomáha hladkému priebehu a spolupráci všetkých zúčastnených strán pri vývoji a správe aplikácie. Teda pod DevOps spadajú zákazníci, technici, manažment, partneri aj dodávatelia. DevOps zatiaľ nie je presne zdokumentovaný súbor odporúčaní a postupov ako napríklad ITIL, Agile a pod.

Tipy na online kurzy zamerané na tvorbu a nasadzovanie Docker kontajnerov a DevOps

Docker for the Absolute Beginner – Hands On – DevOps

Kurz pre absolútnych začiatočníkov. Potrebovať budete základné administrátorské znalosti a počítač s Linuxom, aby ste mohli robiť praktické cvičenia. Kurz obsahuje 4 hodín videa, 19 článkov, 1 materiál na stiahnutie a 1 kódovacie cvičenie.


Master DevOps with Docker, Kubernetes and Azure DevOps

Naučíte sa používať 6 DevOps nástrojov – Docker, Kubernetes, Azure DevOps, Jenkins, Terraform a Ansible. Naučíte sa používať  3 rôzne cloudy – AWS, Azure a Google Cloud.

Nie sú potrebné predošlé znalosti DevOps, Kubernetes, Docker ani Azure. Potrebujete základné programátorské znalosti Java, Python alebo JavaScript. Súčasťou kurzu je vytvorenie konta v AWS, Azure a Google Cloud – je na to potrebná platobná karta na účely registrácie, v kurze sa však využívajú len free komponenty, takže ďalších nákladov sa báť nemusíte. Kurz obsahuje 21 hodín videa a 9 článkov.


DevOps Project: CI/CD with Jenkins Ansible Docker Kubernetes

Získate základné znalosti Git, Maven, Jenkins, Docker, Ansible a Kubernetes. Kurz obsahuje 5,5 hodín videa a 2 články.

Kubernetes

Kubernetes je open source systém pre nasadenie, horizontálne škálovanie a manažment kontajnerových aplikácií – systém na orchestráciu kontajnerov. 

Vedeli by ste, čo majú spoločné Kubernetes a Google? Inšpiráciou pre vznik Kubernetes bol systém Borg, ktorý vyvíjal pre správu všetkých svojich aplikácií Google. Všetky kontajnery Google aplikácií v dátových centrách potrebujú byť orchestrované a presne o to sa staral systém Borg. Ako nadstavba k Borgu vznikli mnohé nástroje, ktoré využívali rôzne tímy z Google, na konfigurovanie a updatovanie jobov, predikovanie potrebných zdrojov, load balancing, škálovanie atď. Tieto nástroje boli nehomogénne, vyvinuté podľa potrieb jednotlivých tímov, s rôznymi jazykmi pre konfiguráciu.

Nasledovníkom Borgu bol systém Omega a ďalším nasledovníkom systém Kubernetes. Borg a Omega boli čisto internými systémami Googlu, Kubernetes reagoval aj na potreby komunity, ktorá programuje Linuxové kontajnery a využíva cloudovú architektúru. 

Potrebuje Kubernetes Docker? Kubernetes môže bežať bez Dockera a Docker môže bežať bez Kubernetes. Avšak kombinácia Kubernetes a Docker má veľa výhod. Kubernetes je systém pre orchestráciu kontajnerov s prepracovanejšou funkcionalitou ako domovský Docker Swarm.

Tipy na online kurzy zamerané na Kubernetes

Kubernetes for the Absolute Beginners – Hands-on

Kurz pre absolútnych Kubernetes začiatočníkov, potrebovať budete len počítač a základné administrátorské skúsenosti. Kurz obsahuje 5,5 hodín videa, 23 článkov a 37 kódovacích cvičení.


Kubernetes Mastery: Hands-On Lessons From A Docker Captain

Potrebujete základné znalosti Linuxu, základné znalosti Dockera, základy práce s cloudom, základy práce s webovým a databázovým serverom. Potrebujete GitHub a Docker Hub konto. Kurz obsahuje 8 hodín videa, 7 článkov.

Linux

Z pohľadu operačných systémov na serveroch aj v cloude dominuje Linux. Preto môžu byť práve znalosti Linuxu veľkou konkurenčnou výhodou aj na trhu práce.

Tipy na online kurzy zamerané na Linux

Learn Linux in 5 Days and Level Up Your Career

Nie je potrebná predošlá skúsenosť v Linuxe. Kurz obsahuje 5,5 hodín videa, 1 článok a 68 materiálov na stiahnutie.


Linux Administration Bootcamp: Go from Beginner to Advanced

Nie je potrebná predošlá skúsenosť v Linuxe. Kurz obsahuje 8,5 hodiny videa, 2 články a 4 materiály na stiahnutie.


Linux Mastery: Master the Linux Command Line in 11.5 Hours

Nie je potrebná predošlá skúsenosť v Linuxe. Kurz obsahuje 11,5 hodiny videa, 3 články a 14 materiálov na stiahnutie.

Python

Prečo je jazyk Python využívaný v cloud computingu? Pretože umožňuje rýchlo analyzovať a organizovať dáta a tiež veľmi efektívne porovnávať sety dát. Pre vývojárov je to pomerne ľahký scriptovací jazyk, s veľkým ekosystémom knižníc a nástrojov.

Kombinácia dátovej analytiky naprogramovanej v Pythone, cloudových dátových služieb a vizualizačných nástrojov umožňuje vznik aplikácií, ktoré vedia okamžite zanalyzovať veľké množstvá dát a poskytnúť výsledok prostredníctvom vykreslenia grafov alebo iných výstupov pre používateľa.

Znalosť Pythonu často požadujú pozície v bankovom a e-commerce sektore. Je tiež veľmi využívaný v oblasti umelej inteligencie a internetu vecí.

Naučte sa získavať údaje z webov bez prácneho ručného kopírovania, vyberte si kurz zameraný na scrapovanie údajov z webu pomocou Pythonu.

Python vývojári
Python veľmi dobre poslúži na automatizáciu opakujúcich sa úloh, scrapovanie a analýzu dát.

Tipy na online kurzy zamerané na Python

Automate the Boring Stuff with Python Programming

Vhodný aj pre začiatočníkov. Nie sú potrebné programovacie znalosti, iba bežná práca na internete a spravovanie dokumentov. Inštalácia Pythonu je súčasťou kurzu. Kurz obsahuje 9,5 hodín videa a 41 materiálov na stiahnutie.


Web Scraping and API Fundamentals in Python

Potrebujete základnú znalosť Pythonu. Kurz obsahuje 4 hodiny videa, 9 článkov a 8 materiálov na stiahnutie.


Python in Containers

Tento kurz sa hodí ak už máte Python zvládnutý a potrebujete sa naučiť ako pracovať s Python kódom v kontajnerových aplikáciách, napr. ako vytvoriť kontajner, ako ho nasadiť do produkcie a pod. Potrebná je iba základná znalosť Pythonu, ak poznáte Linux, je to tiež výhoda. Kurz obsahuje 24 hodín videa, 98 materiálov na stiahnutie.

Vybrali ste si?

Vybrali ste si niektorý z kurzov? Pomohli sme vám trošku v ďalšom smerovaní vašej IT kariéry?  Ak máte možnosť preplatenia kurzov u vášho zamestnávateľa, využite to. Pri najbližšom hodnotiacom pohovore so šéfom si pripravte zoznam kurzov, ktoré by ste chceli absolvovať. Alebo mu dajte do pozornosti školenia, ktoré by boli užitočné pre celý váš vývojársky tím.

5/5 - (1 vote)

WooCommerce pluginy pro české a slovenské prostředí

Similar Posts

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.