Veľký prehľad platobných brán pre e-shopy

Naše webové stránky obsahujú odkazy na partnerské weby. Ak sa prekliknete z našich stránok na stránky partnera a tam si zakúpite jeho služby, obdržíme za sprostredkovanie províziu (Zistiť viac informácií). Táto forma spolupráce nijako neovplyvňuje objektívnosť našich recenzií. Každým nákupom cez kliknutie z našich stránok podporíte našu redakciu, aby sme aj do budúcnosti mohli tvoriť kvalitný a užitočný obsah. Ďakujeme.

Dôležité upozornenie Všetky naše články píšu skutoční ľudia. Nie sú to umelé texty od stroja.


WordPress Hero

Vyberáme platobnú bránu pre slovenský alebo český eshop

Máte eshop alebo ponúkate platené online služby? Platby cez platobnú bránu urýchlia nákupný proces a môžu vám priviesť viac zákazníkov. Dobierka alebo prevod peňazí na účet nemusia vyhovovať všetkým. Dobierka a neprevzaté balíky sú strašiakom pre obchodníkov. Prevod peňazí zase zdrží objednávku do doby pokiaľ nepreveríte, že platba prišla na váš účet a čakanie môže odradiť zákazníka. 

V článku zodpovieme niekoľko všeobecných otázok o platobných bránach, predstavíme si najznámejšie platobné brány u nás s ich výhodami aj nevýhodami a následne si ich porovnáme z rôznych hľadísk.

Čo je to platobná brána?

Platobná brána je platforma, v ktorej je združených viacero online platobných metód – platba kartou, platba online bankovým tlačidlom, prevod na bankový účet, mobilné platby, elektronické peňaženky, platby kupónmi, platby bitcoinami a pod. 

Platobná brána uľahčuje platobnú transakciu medzi eshopom alebo webom a systémami bánk. Poskytovatelia platobných brán sú inštitúcie dozorované a licencované podľa Zákona o platobnom styku, ktorý vymedzuje rozsah ich právomocí a činností.

Ako prebieha spracovanie platby kartou v platobnej bráne?

Hoci platba kartou cez platobnú bránu prebehne za pár sekúnd, na pozadí prebieha intenzívna spolupráca viacerých systémov. Kto všetko vstupuje do procesu platby popisujú nasledujúce body:

 • Kartové asociácie (Card Associations):  Poskytovatelia platobných kariet – VISA alebo Mastercard. Nastavujú pravidlá bezpečnosti pre softvéry a hardvéry, ktoré karty používajú. Nastavujú poplatky za použitie kariet pre každé odvetvie hospodárstva.
 • Vydavateľ platobnej karty (Issuing Bank): Banka, ktorá vydala platobnú kartu spotrebiteľovi.
 • Procesor transakcie (Payment Processor): Zabezpečuje všetok potrebný softvér, prípadne hardvér na prepojenie eshopu, kartových asociácií a vydavateľov platobných kariet. (Niekedy je procesor transakcie priamo nadobúdateľ, niekedy iná banka.)
 • Nadobúdateľ platieb (Acquirer): Finančná inštitúcia/banka, ktorá akceptuje platbu. 
 • Platobná brána (Payment Gateway): Združuje v sebe viacero platobných metód. Okrem platby kartou aj prevody na účty zvolených bánk, PayPal.

Predstavme si, že zákazník eshopu vyplnil údaje pre platbu v rozhraní platobnej brány. Čo sa presne deje na pozadí?

 • Údaje sú v platobnej bráne zašifrované a zaslané procesorovi transakcie.
 • Procesor transakcie údaje zašle do systémov kartových asociácií.
 • Kartové asociácie zabezpečia napojenie transakcie na systém vydavateľa platobnej karty
 • U vydavateľa platobnej karty sa overí, či sú vyplnené správne údaje, či je na účte spotrebiteľa dostatok prostriedkov a platba je prijatá alebo zamietnutá. Údaje o schválení platby sú zaslané procesorovi transakcie. 
 • Procesor transakcie informuje platobnú bránu. V prípade schválenej platby platobná brána navýši sumu na obchodnom účte eshopu.
 • Informácia o prijatí/zamietnutí platby je vrátená eshopu, následne môže byť na základe toho vybavená objednávka. 
 • Platobná brána prevedie peniaze na bankový účet eshopu na základe dohodnutej frekvencie zúčtovania.

Čo sú to regulované alebo neregulované platobné karty?

Podľa kategórie, značky a miesta vydania platobnej karty rozlišujeme regulované a neregulované platobné karty:

 • Ako regulované označujeme spotrebiteľské debetné a kreditné karty vydané v Európskom hospodárskom priestore značkami VISA, VISA Electron, V Pay, MasterCard a Maestro. Podliehajú smernici EU o maximálnej výške medzibankového poplatku a poplatku kartovej spoločnosti.
 • Ako neregulované označujeme všetky ostatné platobné karty – firemné karty VISA, VISA Electron, V Pay, MasterCard a Maestro a spotrebiteľské karty VISA, VISA Electron, V Pay, MasterCard a Maestro vydané mimo Európskeho hospodárskeho priestoru. Nevzťahuje sa na ne EU smernica o regulovaní poplatkov a preto bývajú ceny za platby týmito kartami vyššie.

Niektoré platobné brány majú na podstránke s ceníkom prehľadné percentuálne porovnania ktoré karty sú najčastejšie používané v ich platobnej bráne. Väčšina platieb v slovenských alebo českých eshopoch býva regulovanými kartami. Neregulovanými kartami platí menej ako 1% zákazníkov. Pri aktivácii platobnej brány môžete požiadať o zablokovanie možnosti platiť zvoleným druhom karty.

Čo všetko je zahrnuté v cene platobnej brány?

S čím všetkým počítať, keď sa chystáte zaviesť na svoj eshop platobnú bránu? Zavedenie a správa platobnej brány zahŕňa v sebe tieto typy poplatkov:

 • poplatok za aktiváciu platobnej brány,
 • poplatok za monitoring platobnej brány (monitoring neponúkajú všetky brány),
 • mesačný poplatok za vedenie platobnej brány,
 • poplatky za transakcie – za platby kartou, za iné typy platieb, za vrátenie platby, za vrátenie platby kartou,
 • poplatky za vydanie faktúry a prevedenie peňazí na účet eshopu.

Ak ste si chceli vybrať platobnú bránu podľa ceny za transakcie, určite ste si všimli, že sú uvádzané ako súčet percenta a pevnej čiastky. Prečo je to tak? Do zdanlivo jednoduchej operácie vstupuje viacero strán (viď kapitola Ako prebieha spracovanie platby kartou v platobnej bráne?). Každá zúčastnená strana dostane svoju dohodnutú čiastku z tohto poplatku:

 • medzibankový poplatok – provízia banke, ktorá vydala kartu,
 • poplatok kartovej spoločnosti – provízia pre kartovú spoločnosť, ktorá spracovala platbu kartou (napr. Visa, MasterCard),
 • ostatné poplatky – poplatky pre všetky zúčastnené strany, ktoré pre sprostredkovanie platby poskytli softvér alebo hardvér.

Poplatky za transakcie platobné brány majú vo viacerých hladinách, prepočítané na základe:

 • mesačného obratu (cez platobnú bránu),
 • priemernej sumy objednávky (zaplatenej cez platobnú bránu),
 • počtu platieb (pričom pri vyššom počte platieb sú zvyčajne výhodnejšie poplatky),
 • typu karty využitej na transakciu (regulovaná alebo neregulovaná),
 • odvetvia podnikania (napr. predaj alkoholu, tabaku, drahých kovov, finančných služieb atď. sú rizikové kategórie s vyššími poplatkami a podľa skúsenosti používateľov niektoré platobné brány pre rizikové skupiny dokonca ani neschvaľujú spoluprácu). 

Na čo sa zamerať pri výbere platobnej brány?

Pri výbere platobnej brány sú potrebné rôzne uhly pohľadu:

 • Optimálna cena: Cena za zriadenie brány, mesačné poplatky za správu, poplatky za transakcie, poplatky za prevod peňazí na váš účet.
 • Ako rýchlo prebieha výplata peňazí na váš bankový účet. Dá sa nastaviť rôzna frekvencia prevodu?
 • Bezpečnosť a súkromie – ako sa narába s citlivými údajmi vašich zákazníkov?
 • Zrozumiteľné rozhranie pre zákazníka vášho eshopu, ktoré umožní pohodlné a rýchle platenie.
 • Počet platobných metód v ponuke platobnej brány.
 • Dobrá navigácia zákazníka pri úspešnej aj neúspešnej platbe. Je informovaný emailom o platbe?
 • Jednoduchý príjem platieb na strane eshopu, jednoduchá správa. 
 • Jednoduchá integrácia s vašim eshopovým riešením. Overte si, či je vybraná platobná brána dostupná pre vaše eshopové riešenie.
 • Máte alebo plánujete eshop vo viacerých krajinách? Alebo budete mať zahraničných zákazníkov, ktorý chcú platiť v inej mene? Potom by mala platobná brána umožňovať príjem platieb vo viacerých menách, a tiež možnosti pre preklad rozhrania do viacerých jazykov. 
 • Zákaznícka podpora na strane platobnej brány – ako rýchlo riešia problémy?

Čo je elektronická peňaženka a ako súvisí s platobnou bránou?

Je to jeden z možných spôsobov platby v platobnej bráne (niektoré brány majú aj túto možnosť). 

V elektronickej peňaženke sú uložené platobné údaje zákazníka. Pri platbe cez elektronickú peňaženku sa zákazník prihlasuje heslom, na mobile napr. aj odtlačkom palca. Buď sú v nej uložené peniaze a pri platbe sa z peňaženky odpočítajú alebo je prepojená s bankovým účtom, či platobnou kartou klienta a následne po platbe sú zúčtované prostriedky z bankového účtu klienta.

Výhodou el. peňaženky je to, že zjednodušuje online platby. Nie je potrebné vypĺňať pri každej platbe všetky platobné údaje, stačí sa prihlásiť do elektronickej peňaženky.

Príklady elektronických peňaženiek: PayPal, ApplePay, Google Pay.

Čo je to mobilná brána a ako súvisí s platobnou bránou?

Je to jeden z možných spôsobov platby v platobnej bráne (niektoré brány majú aj túto možnosť). 

Mobilné brány/mobilné platby sú najčastejšie využívané na zaplatenie nižších súm.

Ak to platobná brána umožňuje a vy medzi platobné metódy pridáte túto možnosť, zákazník môže realizovať platbu z vlastného mobilu – napríklad zaslaním SMS správy. Platba je potom strhnutá z predplateného kreditu alebo paušálu u jeho operátora. Je to riešenie vhodné napr. pre platby za ebooky alebo menšie online služby ako sú online testy a pod.

Príklady mobilných brán: mPlatba, Premium SMS.

Čo všetko musí eshop spĺňať, aby platobná brána schválila spoluprácu?

Pred odsúhlasením spolupráce zo strany platobnej brány budú podrobne overené rôzne náležitosti na vašom webe. Všetko na vašom webe musí byť v súlade s legislatívou a zároveň spĺňať požiadavky kartových asociácií a bánk.

 • Produkty: Musia byť uvedené produkty a ich cena a mena, v ktorej sa bude objednávka spracovávať. Mal by byť uvedený aj popis produktu, z ktorého je jasné, čo presne sa predáva. Alkohol, tabak, drahé kovy, finančné služby a pod. patria medzi rizikové kategórie. Niektoré platobné brány vám nemusia schváliť spoluprácu, ak predávate produkty z rizikových skupín.
 • Platba a dodanie: Popísané dostupné spôsoby platby a dopravy.
 • Identifikačné údaje firmy: Názov firmy, IČO, presná adresa, kontaktné údaje (email, telefón).
 • Obchodné podmienky
 • Reklamačný poriadok: Presné pravidlá ako postupovať pri reklamácii. Podmienky, kedy reklamácia nie je možná. Adresa kam vrátiť reklamovaný tovar. K dispozícii by mali byť príslušné formuláre potrebné na reklamáciu a pod.
 • Podmienky pre odstúpenie od zmluvy reflektujúce zákonnú lehotu na vrátenie tovaru do 14 dní bez udania dôvodu.
 • Informácie o ochrane osobných údajov
 • Súhlas zákazníka s opakovanými platbami: Ak budete používať opakované platby (napr. na pravidelné predplatné), musíte získať súhlas zákazníka s uložením platobných údajov na strane platobnej brány.
 • Logá príjímaných platobných kariet: Mali by byť umiestnené na prvej stránke týkajúcej sa tovaru a predaja.

Ktoré sú obľúbené platobné brány pre Česko a Slovensko?

Do nášho porovnania sme zaradili obľúbené lokálne platobné brány, ale aj globálne platobné brány, ktoré pôsobia aj na slovenskom a českom ecommerce trhu.  

Z technického hľadiska platobné brány v našom prehľade majú podobnú funkcionalitu:

 • Možnosť použitia vo forme Redirect brány – platby prebiehajú na stránke platobnej brány, pričom zákazník je z eshopu na platobnú bránu presmerovaný. 
 • Možnosť použitia vo forme Inline brány – platby priamo na stránke eshopu, kedy sa zákazník cíti možno trochu istejšie, lebo nie je presmerovaný na stránku mimo eshopu. (Nie je možné pre Pays.)
 • Responzívny dizajn – pre pekné zobrazenie platobnej brány aj na mobilných zariadeniach.
 • Možnosť na prispôsobenie vzhľadu platobnej brány podľa potrieb eshopu.
 • 3D Secure zabezpečenie.
 • Zapamätanie údajov platobnej karty na stránke eshopu pre pravidelných zákazníkov.
 • Možnosť nastaviť opakované platby napr. na pravidelné mesačné predplatné a pod.

V nasledujúcich kapitolách sa pozrieme podrobnejšie na výhody a nevýhody uvedených platobných brán v Čechách a na Slovensku.

GoPay

GoPay je najväčší poskytovateľ online platieb českého pôvodu. Na trhu je od roku 2007. Činnosť GoPay je dozorovaná Českou národnou bankou, licencovaná ako „Instituce elektronických peněz“. Všetky informácie o platbách ako aj údaje platobných kariet sú zabezpečené šifrovanou komunikáciou, ktorá spĺňa najvyššie bezpečnostné štandardy kartových asociácií PCI DSS. Zaujímavosťou je možnosť platby v bitcoinoch. GoPay využíva viac ako 11 tisíc obchodníkov a využívajú ju desiatky tisícov zákazníkov po celej Európe. Je možných až 55 druhov platieb.

Klady (+)Zápory (-)
+ Elektronické peňaženky GoPay, Masterpass, Google Pay alebo PayPal.- Môže byť problém s akceptáciou platobných kariet vydaných v UK, USA (platby zablokované na strane vydavateľa karty).
+ Predautorizovaná platba - možnosť zablokovať peniaze na účte zákazníka, kým nie je ukončená objednávka. Ak objednávku nie je možné zo strany eshopu dokončiť (napr. tovar už nie je skladom), nie je potom potrebné storno objednávky a vrátenie peňazí na účet zákazníka. - Ak máte nižší obrat alebo produkty z rizikových skupín, nemusí byť vaša žiadosť schválená.
+ Možnosť poslať odkaz na platbu mailom. Zákazníkovi sa zobrazí platobná brána s nadefinovanou platbou. (Napr. pripomeniete zákazníkovi opustený košík.)- Pre eshopy s nízkym obratom (do 15 tisíc CZK), ktoré majú produkty s nízkou maržou, môžu poplatky za transakcie zhltnúť veľkú časť marže.
+ Možnosť mobilnej brány.
+ QR kód pre platbu bankovým prevodom.
+ Možnosť nastavenia frekvencie zasielania peňazí z platobnej brány na účet eshopu - mesačná, týždenná, denná. Výplata možná vo zvolenej mene.
+ Možnosť vyskúšať si platbu na demo verzii.
+ Pre developerov možnosť otestovať platby v testovacom prostredí, dostupné sú testovacie čísla platobných kariet.
+ Moduly pre integráciu brány s najobľúbenejšími eshopovými riešeniami od certifikovaných dodávateľov.
+ API rozhranie.

Comgate

Comgate je česká firma, ktorá je na trhu od roku 2000. Okrem platobných brán pre eshopy ponúka aj platobné terminály pre maloobchody (platobné služby využíva viac ako 15 000 klientov) a skladovú logistiku pre eshopy so skladmi v Prahe, Týništi nad Orlicí a Bratislave (skladové služby využíva viac ako 150 eshopov). Comgate je licencovaná ako „Platební instituce“ pod dohľadom Českej národnej banky.

Klady (+)Zápory (-)
+ QR platby pre zrýchlené bankové prevody.- Ak máte produkty z rizikových skupín, nemusí byť vaša žiadosť schválená.
+ Možná predautorizovaná platba.- Nie je možnosť mobilnej brány.
+ Platobná brána integrovaná do viac ako 100 eshopových platforiem.
+ Pre eshopy v ponuke služieb aj skladová logistika - skladovanie, kompletovanie a balenie.
+ Možnosť získať platobný terminál použiteľný v prevádzke aj mimo nej pre CZK/EUR platby, podpora aj pre Apple Pay, Google Pay.
+ Pripísanie platieb na účet eshopu denne. Všetky vykonané transakcie sú raz denne združené na centrálnom účte, z ktorého sa zašle hromadná platba spolu s detailným výpisom klientovi. Odrátané sú poplatky za transakcie.
+ Na jedno IČO môže byť registrovaných viacero eshopov.
+ API rozhranie.
+ Súbory s výpismi transakcií vo formáte CSV, ABO, PDF.
+ Veľmi dobre členený web, s jasným popisom služieb.
+ Odložené platby, platby na splátky.

Barion

Barion Payment  bola založená v roku 2015 a je držiteľom licencie elektronického emitenta peňazí od Maďarskej národnej banky. Spĺňa najvyššie bezpečnostné štandardy kartových asociácií PCI DSS. Svoje služby môže poskytovať zákazníkom v Európskom hospodárskom priestore. Platobnú bránu Barion využíva viac ako 15 000 obchodníkov spolu v 8 krajinách. Je ideálnym partnerom pri expanzii na maďarský a EHP trhy.

Klady (+)Zápory (-)
+ Bez mesačného poplatku za prevádzku.- Nie je možné poslať platobný link mailom.
+ Zvýhodnené poplatky za transakcie pri umiestnení obrazového prvku Barion - balík Advanced.- Nie je možnosť mobilnej platby (účtovanie z kreditu u operátora alebo z tarifu).
+ Možnosť predautorizovanej platby - dva scenáre: Pri Reservation Payment sú peniaze z účtu platiteľa zúčtované a zadržané v platobnej bráne, pri Delayed Capture sú zablokované na účte platiteľa.- Ak máte produkty z rizikových skupín, vaša žiadosť o platobnú bránu nemusí byť schválená.
+ Pre Magento, Wordpress, Drupal, Joomla a ďalšie sú na webe dostupné pluginy s bezplatnou alebo komerčnou licenciou na integráciu, preklady a pod.- Za prevod peňazí na účet eshopu je poplatok 0,5 EUR/5 CZK - neoplatí sa posielať si peniaze na účet po každej platbe.
+ Pri platbe je kontrolovaných viac ako 60 rôznych parametrov transakcie a platiteľa. Barion Fraud Buster zastaví v priemere 80 % všetkých podvodov s kartami. Verifikácia platiteľa prebieha tiež cez 3D Secure.
+ Možnosť integrácie brány do mobilnej aplikácie.
+ Dostupné knižnice pre rôzne programovacie jazyky a operačné systémy - PHP, .NET, Android, iOS alebo API.
+ Pre vývojárov možno vytvoriť testovacie prostredie v sandboxe.
+ vIBAN pre Slovenku, Maďarsko (tok financií je možné riešiť cez Barion peňaženku).
+ Súbory s výpismi transakcií vo formáte SCV, ABO, PDF.
+ Možnosť platby cez Google Pay a Apple Pay.
+ Podpora platby bankovým prevodom - Bankové tlačidlá pre CZ a SK.

Stripe

Stripe je medzinárodná platforma od americkej firmy, ktorá bola spustená v roku 2011. Dnes ju na platby využívajú milióny zákazníkov na celom svete. Používajú ju aj veľké firmy ako Google, Shopify, Uber. Pre Slovensko a Česko bola sprístupnená v roku 2019-2020. Stripe spĺňa najvyššie bezpečnostné štandardy kartových asociácií PCI DSS. Okrem platobnej brány má Stripe v portfóliu aj fakturačný program, nástroje pre dátovú analytiku a nástroje na ochranu pred zneužitím dát používateľov založenú na strojovom učení.

Klady (+)Zápory (-)
+ Menej byrokracie. Riešenie je možné nasadiť do pár hodín. U ostatných platobných brán po schválení žiadosti zo strany platobnej brány sa v priemere dva týždne čaká na schválenie zo strany kartových asociácií.- Riešenie StripeCheckout s presmerovaním na stránku mimo eshopu zatiaľ nie je lokalizované do slovenčiny a češtiny.
+ Rýchle a jednoduché riešenie na platby kartou.- Pluginy nie sú úplne lokalizované do SK, CZ pre všetky typy platieb (iba pre platby kartou). Ani potvrdzujúce emaily o platbach nie su lokalizované.
+ Umožňuje aj bankové prevody. - Nie je možnosť mobilnej brány.
+ Elektronické peňaženky AliPay, Google Pay, Apple Pay, Microsoft Pay, Masterpass a ďalšie.- Pri platbe v inej mene ako je priradená ku Stripe kontu sa účtuje poplatok za prevod medzi rôznymi menami - pohybuje sa okolo 2 % k transakčnému poplatku.
+ Pre Magento, Wordpress, Drupal alebo Joomla, môžete využiť pluginy.- Nie je predautorizovaná platba.
+ Peniaze na účet sú zasielané denne, so 7 dňovým oneskorením. T.j. prvé platby po zavedení brány očakávajte za 7 kalendárnych dní. (Pre rizikové produkty je to 14 dní.)- Nie je možné poslať platobný link mailom.
+ API rozhranie.

PayU

PayU je súčasťou globálnej firmy Prosus. Pôsobí v strednej a východnej Európe, Ázii, Latinskej Amerike, na Strednom východe a v Afrike. Platforma spĺňa prísne PCI DSS kritériá kartových asociácií. Poskytuje až 300 platobných metód a denne spracováva viac ako 1,2 milióna platieb. Je dozorovaná Českou národnou bankou, licencovaná ako „Platební instituce“.

Klady (+)Zápory (-)
+ Možnosť predautorizovanej platby.- Menej prehľadný web, nie veľmi podrobne popísané služby.
+ Možnosť mobilnej brány. - Nezverejnený cenník služieb.
+ Elektronické peňaženky Visa Checkout, Masterpass, Google Pay a Apple Pay.- Vyúčtovanie na vyžiadanie.
+ Odložená platba s Twisto.cz - ak si zákazník zvolí platbu s Twisto Pay, objednávku zaplatí Twisto a eshop odošle tovar zákazníkovi. Zákazník má 14 dní na to, aby nákup zaplatil. Ak zákazník tovar vráti eshopu, nič neplatí.
+ Možnosť poslať odkaz na platbu mailom.
+ Hromadné platby - platobná metóda vhodná pre spoločnosti, ktoré ponúkajú služby s veľkým množstvom opakovaných splátok - napr. telekomunikácie, poistovne, energetika, internetoví provideri a pod. Zákazník pri platbe použije platobnú kartu alebo rýchly bankový prevod.
+ Súbory s výpismi transakcií vo formáte CSV, ABO.
+ Pripísanie platieb na účet eshopu denne.

ThePay

ThePay je česká platobná brána, ktorá je na trhu od roku 2011. V ponuke je viac ako 20 platobných metód. ThePay je licencovaná pod dohľadom Českej národnej banky ako „Poskytovatel platebních služeb malého rozsahu“.

Klady (+)Zápory (-)
+ Možná predautorizovaná platba.- Nie je vhodné pre slovenské eshopy, ak chcú viac druhov platieb ako platba kartou. Neobsahuje online bankové tlačidlá slovenských bánk.
+ Možnosť poslať odkaz na platbu mailom.
+ Možnosť riešiť voucherové platby alebo predplatné cez MiniShop.
+ QR kód pre platbu bankovým prevodom.
+ Pripísanie platieb na účet eshopu denne, týždenne, raz za 14 dní, mesačne.
+ Možnosť vyskúšať si platbu v testovacom eshope.
+ Na jedno IČO môže byť registrovaných viacero eshopov.
+ API rozhranie.
+ Súbory s výpismi transakcií vo formáte XML, CSV, ABO, PDF.
+ Bránu využíva na 3 000 e-shopov, finančných inštitúcií a ďalších platforiem.
+ Viac ako dve desiatky platobných metód.

Global Payments (GP WebPay)

Global Payments je obchodný názov českej spoločnosti Global Payments s.r.o. Je dozorovaná Českou národnou bankou a spĺňa kritériá PCI DSS kartových asociácií. Firma má americké zázemie s 11 tisíc zamestnancami, svoje pobočky má v Rakúsku, Čechách a na Slovensku. Medzi jej služby patrí platobná brána GP webpay, platobné terminály pre maloobchody, reštaurácie, hotely a pod. Ďalej aj riešenia pre eKasu, tlač personalizovaných platobných kariet, školenia PCI DSS a ďalšie. Služby Global Payments využívajú zákazníci v 38 rôznych krajinách na svete. Zameriame sa len na vlastnosti platobnej brány GP webpay.

Klady (+)Zápory (-)
+ Online monitorovanie podozrivých platieb. - Nie je možnosť mobilnej platby.
+ Elektronické peňaženky Masterpass, Google Pay.- Nie je možnosť platby bankovým prevodom.
+ Automatické rozpoznanie domácej meny podľa čísla karty, následne ponúka prednostne platbu v domácej mene.- Nie je možná platba online bankovými tlačidlami (okrem Českej sporiteľne).
+ Možné sú predautorizované platby.- Nie je zverejnený cenník služieb.
+ Možnosť poslať odkaz na platbu mailom.
+ Služba GPeasy2sell - možnosť vložiť odkaz na platbu na Facebook, Instagram, Pinterest nebo Twitter. Ponuky možno posielať aj cez WhatsApp, sms zprávy alebo emaily.
+ Možnosť nastavenia frekvencie zasielania peňazí z platobnej brány na účet eshopu - mesačná, denná.
+ Moduly pre integráciu brány s najobľúbenejšími eshopovými riešeniami.
+ Technická dokumentácia na stiahnutie cez Merchant portal.

PayPal

PayPal (Europe) je luxemburská úverová inštitúcia, ktorá podlieha dohľadu luxemburského dozorného úradu Commission de Surveillance du Secteur Financier. Služba PayPal umožňuje prijímať aj odosielať online platby jednotlivcom aj firmám. Služba spĺňa bezpečnostné štandardy PCI DSS. Má viac ako 200 miliónov používateľov po celom svete.  Poskytuje tri riešenia online platieb:

 • Tlačidlo PayPal – po výbere spôsobu platby cez PayPal je zákazník presmerovaný do samostatného okna. Vykoná platbu a je presmerovaný späť do eshopu.
 • Expresná pokladňa – pridanie funkcionality do nákupného košíka. Toto riešenie sa integruje buď priamo do eshopu alebo cez platobnú bránu (napr. GoPay, Pays).
 • Mailová faktúra – možnosť vložiť platobný odkaz do emailu. Zákazník zaplatí cez PayPal alebo priamo platobnými kartami.
Klady (+)Zápory (-)
+ Dôveryhodnosť služby - je známa a používa ju mnoho ľudí na celom svete. - Vyššie poplatky za transakcie.
+ Bez poplatkov za zavedenie a správu, platí sa iba za transakcie.- Veľmi zlá navigácia na webe k podstránke s poplatkami. Nie je na prvý pohľad jasné, ktoré poplatky platia pre Slovensko a Česko.

Pays

Pays je česká platobná brána, ktorá je na trhu od roku 2015. Je licencovaná pod dohľadom Českej národnej banky ako „Poskytovatel platebních služeb malého rozsahu“.

Klady (+)Zápory (-)
+ Pre všetky ponúkané platobné metódy je možné nastaviť účtovanie poplatkov kupujúcemu zákazníkovi, nie eshopu. Poplatok sa pripočíta zákazníkovi k účtovanej sume.- API nie je verejné, je k dispozícii až po aktivácii.
Tri režimy brány - Pays Standard, Pays VIP a Pays Direct, ktoré sa odlišujú princípom napojenia platobnej brány na acquirera a bežia na rôznych serveroch. Pri zmene režimu nie je potrebné meniť technické riešenie, iba sa prepne brána do iného režimu. 
  • Pays Standard je pre nových klientov. 
  • Pays VIP pre klientov, ktorí využívajú bránu viac ako 6 mesiacov - získajú výhodnejšie poplatky.
  • Pays Direct umožňuje inkasovanie platieb eshopu priamo na bankový účet eshopu, vďaka čomu sa znížia transakčné poplatky. Pays zabezpečí pripojenie cez najvýhodnejšieho Acquirera - Global Payments, EVO Payments, Worldline alebo platobné riešenia FIO, ČSOB, KB SmartPay, REVO. K tomuto riešeniu je možné získať aj platobný terminál.
- Nie je možná predautorizovaná platba.
+ Účtované sú len poplatky za transakcie, všetky ostatné poplatky sú nulové. Eshopu nie je zasielaná faktúra, všetky transakčné poplatky sú uvedené k platbám v mesačnom výpise z účtu. - Nie je možná platba online bankovými tlačidlami.
+ Aj za vratky sú nulové poplatky.- Menšie množstvo modulov pre integráciu s eshopmi.
+ SMS notifikácie a mailové notifikácie zákazníkom. Pripomienky zákazníkom, ktorí platbu nedokončili. - Nie je možné otvoriť bránu v iFrame. Je možné otvoriť ju len cez presmerovanie zákazníka na novú stránku.
+ SMS s notifikáciami o prijatých platbách pre obchodníka (služba naviac, spoplatnená pre každú transakciu).- Na stránke nie je uvedené, či platobná brána spĺňa PCI DSS kritériá kartových asociácií.
+ QR kód pre platbu bankovým prevodom.
+ Možnosť mobilnej platby.
+ Možnosť poslať odkaz na platbu mailom.
+ Internetová pokladňa - vygenerovaný platobný odkaz možno použiť na rôzne voucherové platby na webe alebo v eshope na Facebooku.
+ Možnosť platby cez elektronické peňaženky (Apple Pay, Google Pay, PayPal).
+ Pripísanie platieb na účet eshopu na vyžiadanie, je možné zadať aj sumu, ktorá sa má previesť na účet eshopu.
+ Možnosť vyskúšať si platbu na testovacej stránke.
+ Na jedno IČO môže byť registrovaných viacero eshopov.
+ Súbory s výpismi transakcií vo formáte CSV, ABO.

Twisto

Twisto je služba českej firmy Twisto payments a.s., ktorá umožňuje online nákupy s odloženou platbou. Partnerské eshopy (je ich už viac ako 900) umožňujú platbu pomocou Twisto Pay (online platobné tlačidlo) alebo platobnej karty Twisto. 

Ak si zákazník zvolí platbu s Twisto, objednávku zaplatí Twisto a eshop odošle tovar zákazníkovi. Registrovaný zákazník Twisto má 45 dní na to, aby nákup zaplatil, neregistrovaný zákazník musí splatiť faktúru do 14 dní. Ak zákazník prekročí lehotu splatnosti, Twisto si od zákazníka zaúčtuje dohodnutý poplatok, prípadne je možné dohodnúť sa na splátkach. Ak zákazník tovar vráti eshopu, potom nič neplatí.

Klady (+)Zápory (-)
+ Twisto zaplatí za objednávku namiesto zákazníka, teda eshop ju môže okamžite expedovať. Platobné údaje prídu zákazníkovi po ukončení objednávky v eshope. Twisto zákazníka upozorní notifikáciou, že sa blíži splatnosť faktúry. Riziko, že zákazník nezaplatí je znášané čisto na strane Twisto.- Nie je dostupné pre slovenské eshopy.
+ Doručenie tovaru prebieha podľa pravidiel eshopu. - Ak zákazník zabudne platbu zaplatiť, narastajú mu poplatky za oneskorenú platbu.
+ Pre zákazníkov - možnosť dohodnúť sa s Twisto na splátkach. Potenciálne to zvýši počet konverzií a priemernú sumu objednávok v eshope.- Mierne riziko, že tovar bude doručený neskôr ako do 14 dní, keď už bude bežať splatnosť faktúry. Pri platení s Twisto si treba preveriť, či je tovar skladom.
+ Jednoduchá integrácia Twisto Pay - moduly pre najpoužívanejšie eshopové riešenia alebo API. - Pri vrátení tovaru je potrebné odoslať číslo vrátenej zásielky aj do Twisto.
+ Mesačný limit na nákupy cez Twisto je obvykle na začiatku 5-10 tisíc CZK, navyšuje sa obvykle do 25 tisíc CZK. - Na stránke nie je uvedené, či spĺňa PCI DSS kritériá kartových asociácií.

TrustPay

Spoločnosť TrustPay bola založená v roku 2009, sídli v Bratislave na Slovensku, zastúpenie má aj vo Viedni v Rakúsku. Spoločnosť má certifikát PCI DSS Level 1, spĺňa prísne krietériá kartových asociácií. Vhodná je pre slovenské a české eshopy, pretože obsahuje online bankové tlačidlá takmer všetkých bánk.

Klady (+)Zápory (-)
+ Zobrazenie rozhrania platobnej brány je možné v popup okne alebo inline, t.j. bez presmerovania z webu eshopu s možnosťou prispôsobenia si platobného okna – farebne aj s logom.Nie je možnosť mobilnej platby (zúčtovanie z kreditu u operátora alebo z paušálu).
+ Na webe sú zadarmo dostupné pluginy pre najznámejšie eshopové platformy OpenCart, PrestaShop, Magento, WooCommerce aj s inštalačnými manuálmi.
+ API rozhranie.
+ Podľa hodnotení používateľov veľmi jednoduchá implementácia.
+ Príručka pre vývojárov obsahuje ukážky implementačného kódu v rôznych programovacích jazykoch.
+ Je dostupná možnosť platby okamžitým bankovým prevodom aj open bankingom.
+ Je možné poslať platobný link mailom.
+ Reštart platby.
+ Google Pay a Apple Pay.
+ Možnosť opakovaných platieb.
+ Možnosť zapamätania karty.
+ Ponuka zahraničných platobných metód – najviac na trhu: https://www.trustpay.sk/expandujte/.
+ Ponuka zahraničných platobných metód – najviac na trhu: https://www.trustpay.sk/expandujte/.
+ Možnosť nulovej predautorizácie.

Besteron

Besteron je platobná brána od slovenskej firmy Pay Solutions, a. s. so sídlom v Bratislave. Činnosť platobnej brány je schválená a regulovaná Národnou bankou Slovenska. V ponuke služieb sú okrem platobnej brány aj platobné terminály. Firma pôsobí na Slovensku, v Čechách, Poľsku a Slovinsku. Pripravuje sa na zavedenie svojich služieb v Maďarsku.

Klady (+)Zápory (-)
+ Zobrazenie rozhrania platobnej brány je možné v popup okne alebo inline, t.j. bez presmerovania z webu eshopu. - Pre PrestaShop, WooCommerce, Magento, OpenCart  sú na webe dostupné pluginy len pre niektoré verzie - treba vždy overiť či sa zhodujú s verziou eshopovej platformy, ktorú používate.
+ Nulový poplatok za prevod peňazí na účet.- Podľa skúseností používateľov je zložitejšia implementácia a aktivácia - zdĺhavá komunikácia s podporou platobnej brány.
+ Opakované platby je možné nastaviť dvoma spôsobmi: bez vyžiadania autorizácie alebo s vyžiadaním autorizácie od zákazníka. - Nie je možná predautorizovaná platba.
+ API rozhranie.- Nie je dostupná platba pomocou elektronických peňaženiek.
+ Pri implementácii možnosť otestovania na 1 EUR platbách, ktorými sa prispeje na hospic Plamienok. - Nie je dostupná mobilná platba (z kreditu alebo paušálu u operátora).
+ Možnosť pridať platobné tlačidlo do elektronickej faktúry, ktorú posielate zákazníkom.
+ Možnosť vloženia platobného odkazu do mailu.

Braintree

Firma Braintree bola založená v roku 2007 v USA. V roku 2013 ju získala firma PayPal. Dnes má 9 globálnych pobočiek (New York, Chicago, San Francisco, Austin, Londýn, Sydney a Singapur). Ročne spracováva viac ako 4 miliardy transakcií, od obchodníkov zo 45 rôznych krajín. Spĺňa bezpečnostné kritériá PCI DSS Level 1 kartových spoločností. 

Pre EU obchodníkov sú dostupné dva typy zúčtovania poplatkov (nastavenie možné v admine Braintree):

 • Interchange plus (IC+) – zahŕňa percento z transakcie a pevnú čiastku pre Braintree a ďalšie poplatky, ktoré nie sú určované priamo v Braintree, ktoré závisia od typu karty, typu produktov, regiónu a pod. Presný cenník pre tento typ zúčtovania nie je na webe uvedený, je potrebné kontaktovať Braintree.
 • Blended rate – zahŕňa pevne dané percento z transakcie a pevnú čiastku.
Klady (+)Zápory (-)
+ Možnosť integrovať bránu do mobilnej aplikácie.- Nie je možná predautorizovaná platba.
+ Možnosť využiť elektronické peňaženky: PayPal, Venmo, Apple Pay, Google Pay.- Hoci schvaľovanie prebieha len medzi eshopom a Braintree trvá 1-2 týždne.
+ Možnosť dokúpiť služby Kount Standard alebo Kount Custom pre zvýšenie bezpečnosti transakcií.- Platba z Braintree na účet eshopu dôjde za 2-5 dní.
+ Pre developerov API rozhranie a sandbox prostredie na testovanie.- Pri zavedení brány je dôležité rozmyslieť si, v akej mene bude váš účet prepojený s Braintree. Možná je výplata v nasledujúcich menách: EUR, GBP, AUD, HKD, SAR, DKK, SEK, ZAR, CAD, NZD, CHF, NOK, JPY, PLN. Pri platbách zákazníka v inej mene môžu byť účtované poplatky za prevod meny.
- Poplatok za chargeback (vrátenie peňazí zákazníkovi pri reklamácii platby v jeho banke) je 30 EUR.

FastSpring

FastSpring je globálna platforma, investorom je súkromná firma Accel-KKR (vlastní cca 200 technologických firiem, zväčša v USA). FastSpring má svoje pobočky v Santa Barbare v Kalifornii a v Amsterdame v Holandsku. FastSpring ponúka eshopové riešenie, platobnú bránu a systém na správu predplatného.

Klady (+)Zápory (-)
+ Možnosť vyskúšať si free verziu alebo demo.- Nie je lokalizácia do slovenčiny a češtiny.
+ Možnosť integrovať bránu do mobilnej aplikácie.- Nie je verejne dostupný cenník.
+ Možnosť integrovať ako pop-up okno. - Nie je možnosť predautorizovanej platby.
+ Možnosť integrovať platobné metódy do nákupného košíka, plus ďalšie funkcionality do nákupného košíka. - Nie je možné zaslať platobný odkaz do mailu.
+ Možnosť využiť FastSpring Store eshopové riešenie.- Nie je možná platba cez online bankové tlačidlá.
+ Global Subscription Management - podpora pre správu predplatného, možnosť nastaviť rôzne tarify aj celý životný cyklus predplatného. - Nie je možná mobilná platba (z kreditu alebo paušálu u operátora).
+ Možnosť využiť elektronickú peňaženku Wire Transfer alebo PayPal (pre SR a ČR).
+ Podpora pre daň z pridanej hodnoty podľa nariadení EU.
+ 15-faktorové overovanie transakcií, ochrana proti podvodným platbám.
+ Jazyk a mena sú detekované podľa IP zákazníka.

Exactly

Exactly je platobná brána so sídlom v Prahe v Čechách. Je dozorovaná Českou národnou bankou a spĺňa kritéria PCI DSS kartových asociácií. Je vhodná pre medzinárodné projekty, podporuje platby vo viac ako 100 peňažných menách. V ponuke sú aj rôzne doplnkové analytické nástroje s možnosťou nastavenia prístupových práv rôznych úrovní.

Klady (+)Zápory (-)
+ Možnosť generovania faktúry.- Pri platbách v iných menách ako je mena účtu v Exactly poplatok 1,5 % za prevod meny.
+ Možnosť použiť elektronické peňaženky Qiwi, WebMoney, Yandex a ďalšie.- Nie je možnosť predautorizovanej platby.
+ Okrem platobných metód sú k dispozícii doplnkové analytické nástroje s možnosťou nastavenia prístupových práv pre role Manažér, Majiteľ, Analytik.- Nie je možné zaslať platobný odkaz do mailu.
+ API rozhranie.- Nie je možná platba cez online bankové tlačidlá.
+ Výplata na účet za 1-2 dni.- Nie je možná mobilná platba (z kreditu alebo paušálu u operátora).
- Na stránke nie je dokumentácia, blog ani žiadny návod.
- Integrácia len cez API.

Borgun

Na európskom a svetovom trhu je platobná brána Borgun, prevádzkovaná popredným európskym fintechovým prevádzkovateľom Saltpay, pomerne silným hráčom. Táto spoločnosť sídliaca na Islande ponúka platobnú bránu, ktorá je dostupná v 20 jazykoch vrátane slovenčiny a prijíma platby vo viac ako 140 menách. K platobnej bráne poskytuje spoločnosť aj webový portál B-online, vďaka ktorému môžete sledovať platby v reálnom čase. Zúčtovanie platieb je možné už do 3 dní a základné poplatky sú viac než prijateľné.

Klady (+)Zápory (-)
+ Pluginy pre implementáciu platobnej brány do rôznych systémov zdarma vrátane dokumentácie.- Minimálny mesačný poplatok 15 EUR.
+ Viac ako 20 jazykov vrátane slovenčiny.- Vysoké poplatky za mimoriadne služby - napríklad reklamácia je spoplatnená čiastkou 15 EUR.
+ Prijíma platby v rade mien.- Je možné uplatniť iba na fyzické tovar nie za elektronický obsah.
+ Jednoduché užívateľské rozhranie v platobnej bráne.- Pomerne pomalá a problematická podpora.
+ Zúčtovanie v termíne do 3 alebo 7 dní, navyše možnosť zúčtovania platby raz týždenne v stredu.- Veľkú časť skúšobných funkcií nie je možné vyskúšať, pretože sú dostupné len v islandských korunách.
+ Prevádzka platobnej brány bez paušálu.- Problémy s nastavením, aby sa zákazník po zrušení objednávky vrátil do e-shopu.
+ Funguje na české aj slovenské IČO.- Problémy s odoslaním dát, aby sa odoslali nielen do platobnej brány, ale aj do vlastného systému e-shopu.
+ Pre karty vydané v EÚ začína poplatok už na sadzbe 1,49 % z výšky transakcie.- Nie je zverejnený kompletný aktuálny cenník.
- Nepodporuje platbu platobnými tlačidlami.

Podporované platobné metódy – porovnanie

Pri výbere platobnej brány si overte, ktoré typy platieb umožňuje a vyberte si tie, ktoré potrebujete na vašom eshope. Najčastejšie zákazníci platia kartou, menšie percento cez online bankové tlačidlá alebo cez elektronické peňaženky. Ak máte eshop aj v zahraničí, overte si u platobnej brány dostupné spôsoby platenia zvlášť pre každú krajinu.

Platobná bránaPodporované platobné metódy v SR a ČR
GoPay
 • platba platobnou kartou (MasterCard, MasterCard Electronic, Visa, Visa Electron, Maestro)
 • platba pomocou online bankových tlačidiel
 • platba bankovým prevodom
 • mobilná platba (PremiumSMS, mPlatba)
 • elektronická peňaženka (GoPay, Masterpass, Google Pay alebo PayPal)
 • platba kupónmi
 • platba v bitcoinoch
 • možnosť vygenerovať platobný odkaz
Comgate
 • platba platobnou kartou (Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro)
 • platba pomocou online bankových tlačidiel
 • platba bankovým prevodom
 • elektronická peňaženka (Google Pay a Apple Pay)
 • odložená platba
 • platba na splátky
Barion
 • platba platobnou kartou (MasterCard, Visa, Visa Electron, Maestro, American Express, Discover, Diners Club)
 • platba pomocou online bankových tlačidiel
 • elektronická peňaženka (Barion, Google Pay a Apple Pay)
Stripe
 • platba platobnou kartou (MasterCard, Visa, Maestro, American Express)
 • platba bankovým prevodom
 • elektronická peňaženka (AliPay, Apple Pay, Masterpass, Google Pay a ďalšie)
PayU
 • platba platobnou kartou (Visa, Mastercard, Maestro)
 • platba pomocou online bankových tlačidiel
 • platba bankovým prevodom
 • mobilná platba
 • elektronická peňaženka (Visa Checkout, Masterpass, Google Pay alebo Apple Pay)
 • odložená platba s Twistem (pre ČR)
 • možnosť vygenerovať platobný odkaz
ThePay
 • platba platobnou kartou (Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, Diners Club)
 • platba pomocou online bankových tlačidiel
 • platba bankovým prevodom
 • možnosť vygenerovať platobný odkaz
 • voucherové platby alebo predplatné cez MiniShop
 • elektronická peňaženka (Google Pay a Apple Pay)
 • platba v bitcoinoch
Global Payments (GP WebPay)
 • platba platobnou kartou (Visa, Mastercard, Visa Electron, Maestro a Diners Club, v ČR aj American Express)
 • online bankové tlačidlo (iba v ČR)
 • Google Pay
 • elektronická peňaženka Masterpass
PayPal
 • Paypal tlačidlo
 • Expresná pokladňa
 • Mailová fakturácia - platobný odkaz do emailu
Pays
 • platba platobnou kartou (MasterCard, VISA)
 • platba bankovým prevodom
 • mobilná platba
 • elektronická peňaženka  (Apple Pay, Google Pay alebo PayPal)
 • možnosť vygenerovať platobný odkaz
 • Internetová pokladňa na voucherové platby alebo platby vo Facebook eshope
Twisto Pay
 • Tlačidlo Twisto Pay
 • Twisto karta
TrustPay
 • platba platobnou kartou (MasterCard, Visa, Visa Electron, Maestro)
 • platba pomocou online bankových tlačidiel
 • platba bankovým prevodom
 • elektronická peňaženka (Google Pay alebo Apple Pay)
 • možnosť vygenerovať platobný odkaz
Besteron
 • platba platobnou kartou (MasterCard, Visa, Visa Electron, Visa Checkout, Maestro)
 • platba pomocou online bankových tlačidiel
Braintree
 • platba platobnou kartou (MasterCard, Visa, Maestro, Diners Club, JBC, American Express, Discover, UnionPay)
 • elektronická peňaženka (PayPal, Venmo, Apple Pay, Google Pay)
FastSpring
 • platba platobnou kartou (MasterCard, Visa, JBC, American Express, Discover, UnionPay)
 • elektronická peňaženka  (PayPal, Wire Transfer)
Exactly
 • platba platobnou kartou (MasterCard, Visa, Maestro, Diners Club, JBC, American Express, Discover, UnionPay a ďalšie)
 • elektronické peňaženky Qiwi, WebMoney, Yandex a ďalšie
Borgun
 • platba platobnou kartou (Visa, Mastercard, Maestro, Visa Electron, V Pay, Union Pay a JCB)
 • možnosť vygenerovať platobný odkaz

Ak chcete mať ako súčasť platobnej brány online bankové tlačidlá, overte si zoznam podporovaných bánk. Premyslite si, akým spôsobom funguje objednávka vo vašom eshope. Ak si zákazník vyberie platbu pomocou bankového tlačidla, už pri tomto výbere mu zobrazte zoznam dostupných bánk. Ak totiž prejde do rozhrania platobnej brány a nenájde tam tlačítko svojej banky, platbu pravdepodobne nedokončí. Umožníte mu návrat do objednávky a výber inej platobnej metódy?

Platobná bránaPodporované online bankové tlačidlá v SRPodporované online bankové tlačidlá v ČR
GoPaySlovenská sporiteľňa, UniCredit Bank, Tatra banka, Poštová banka, VÚB banka (5)Raiffeisen BANK, KB, mbank, Fio, Česká spořitelna - Platba24, UniCredit bank, ČSOB, Poštovní spořitelna (8)
ComgateSlovenská spořitelna, Tatra Banka, VÚB Banka (3)Česká spořitelna, ČSOB, Komerční banka, Raiffeisen Bank, UniCredit Bank, Poštovní spořitelna, mBank a Fio banka (8).
Stripe--
PayUPoštová banka, Tatra banka, Slovenská sporiteľňa, UniCredit Bank, VUB, Viamo (6)Česká spořitelna, Komerční banka, Fio banka, mBank, Moneta Money Bank, Raiffeisen Bank, ČSOB, Poštovní spořitelna, Sberbank, UniCredit Bank (10)
ThePay-Česká spořitelna, Raiffeisen Bank, Komerční banka, mBank (4), Fio banka, ČSOB, Poštovní banka, MONETA, Equa bank
Global Payments (GP WebPay)-Česká spořitelna(1)
PayPal--
Pays--
Twisto--
BarionSlovenská sporiteľňa, ČSOB, Poštová banka, Tatra banka, VÚB banka (5)Raiffeisen BANK, UniCredit bank, KB, mbank, Fio, Česká spořitelna, ČSOB, Poštovní spořitelna (8)
TrustPaySlovenská sporiteľňa, ČSOB, Poštová banka, Tatra banka, VÚB banka, UniCredit bank, mBank (7)Raiffeisen BANK, UniCredit bank, KB, mBank, Fio, Česká spořitelna, ČSOB, Poštovní spořitelna, Moneta (9)
BesteronSlovenská sporiteľňa, ČSOB, Poštová banka, Tatra banka, VÚB banka, Viamo (6)Raiffeisen BANK, KB, mbank, Fio, Česká spořitelna UniCredit bank, ČSOB, Poštovní spořitelna, Moneta, Sberbank (10)
Braintree--
FastSpring--
Exactly--
Borgun--

Okrem online bankových tlačítok umožňujú platobné brány aj platbu bankovým prevodom do väčšiny slovenských a českých bánk. Pýtate sa možno prečo mať v rozhraní platobnej brány aj platbu bankovým prevodom. Veď by stačilo zobraziť na záver objednávky bankové spojenie, alebo zaslať údaje pre platbu bankovým prevodom zákazníkovi mailom. 

Rozdiel je ten, že pri platbe prevodom cez platobnú bránu dochádza k rýchlemu potvrdeniu platby. Zväčša do jednej hodiny je platba schválená alebo zamietnutá a vy môžete pokračovať v spracovaní objednávky. Dostanete mailovú alebo sms notifikáciu o pripísaní platby.

Navyše „vynútenie si“ platby hneď po objednávke zvyšuje konverzie. Ak pošlete údaje zákazníkovi mailom a on sa kvôli platbe musí prihlásiť do internet bankingu, môže sa stať, že platbu nedokončí. Overte si presnejšie podmienky vo zvolenej platobnej bráne. Transakčné poplatky za bankové prevody môžu byť vyššie ako poplatky za platby kartou.

Podporované eshopové platformy – porovnanie

Výber platobnej brány by mal vychádzať vždy z potrieb konkrétneho eshopu. Prvé kritérium je, či platobná brána podporuje integráciu s daným eshopovým riešením.

Ak využívate krabicové riešenie eshopu, za modul platobnej brány býva buď jednorázový poplatok alebo mesačný poplatok za prenájom. 

Ak využívate open source eshopové platformy, pre integráciu platobných brán sú k dispozícii platené moduly alebo API. Platené moduly hľadajte od certifikovaných dodávateľov – ich zoznam nájdete napr. v dokumentácii zvolenej platobnej brány. 
V nasledujúcej tabuľke je prehľad podporovaných eshopových platforiem pre rôzne platobné brány. Integráciu s najväčším počtom eshopov umožňuje platobná brána Comgate. Integráciu pre najpoužívanejšie krabicové a open source riešenia však majú aj ostatné brány. Urobte si zoznam vyhovujúcich brán a poďme na ďalšie porovnávacie kritériá v nasledujúcej kapitole.

Platobná bránaPodporované eshopové platformy
GoPay

PrestaShop, Drupal, Magento, OpenCart, WooCommerce, Shoptet, Shopify, Fastcentrik, Virtuemart, RSForm, RSMembership, Hika-shop, WordPress E-commerce, WordPress Jigoshop, E-ticket, Phoca Cart.

Comgate

Shoptet, FastCentrik, Webareal, Eshop-rychleNovy Web, Shopsys, Osyshop, Poski, Clevero, Shopsystem, edee.one, Webnaut, Kicero group, Rocketo, PixelHouse, Wexbo, UpGates, Semakin... (v zozname je spolu 110 podporovaných eshopových riešení).

V spolupráci s platiti.cz ponúkajú moduly pre open source platformy: Drupal, PrestaShop, Magento, Magento 2, OpenCart, WooCommerce, VirtueMart, Hika-shop, WordPress E-commerce, Jigoshop.

Barion

WooCommerce, Magento, PrestaShop, Shoptet, Shopify, Fastcentrik, Joomla - HikaShop, Joomla - VirtueMart.

Ďalšie v tomto zozname.
Stripe

Drupal, Magento, Joomla, WooCommerce, OpenCart.

Ďalšie v tomto zozname.

PayU

PrestaShop, Magento, OpenCart, WooCommerce, FastCentrik (iba pre ČR).

Ďalšie: Automater, ClickShop (home.pl), Comarch e-Sklep, cStore, ePRO, GoShop, IAI, KQS.store, nazwa.pl (Sklepicom), Quick.Cart, RedCart, Selesto, Sellingo, Shoper, shopGold, Shoplo, Sky-Shop, Sote, WellCommerce (Gekosale), Zen-Cart.

ThePay

Shoptet (iba pre ČR), UPgates (iba pre ČR), FastCentrik (iba pre ČR).

V spolupráci s platiti.cz ponúkajú moduly pre open source platformy: PrestaShop, WordPress WooCommerce, WordPress Jigoshop, VirtueMart, OpenCart, Magento 1, Magento 2, Drupal Commerce, HikaShop, WordPress eCommerce, Zencart /osCommerce.

Global Payments (GP WebPay)Shoptet, WooCommerce, Magento 1, Magento 2, WooCommerce, osCommerce, OpenCart, Oxid.
PayPal

Shoptet, Fastcentrik, Webareal, Eshop-rychle, PrestaShop, Magento, WooCommerce, OpenCart.

PaysShoptet, Zakaznik.cz, Prestashop, Magento, WooCommerce, ostatné cez API.
TwistoShoptet (iba pre ČR), FastCentrik (iba pre ČR), PrestaShop, Magento, WooCommerce, OpenCart, Simplia, Binargon.
TrustPay

PrestaShop, OpenCart, WooCommerce, Zencart, Xcart, Magento.

Je integrovaná v eshopových riešeniach: Webareal, CreativeShop, Wexbo, Webygroup, Clickeshop.com, BiznisWeb.sk.
BesteronPrestaShop, WooCommerce, Magento, OpenCart.
Braintree

WooCommerce, Magento.

Je integrovaná v eshopových riešeniach: 3dcart, BigCommerce, WooCommerce

ďalších.
FastSpringWordPress
Exactly-
BorgunPrestashop, VirtueMart, WooCommerce, OpenCart, Magento, Drupal Commerce.

Cudzie meny a jazyk rozhrania – porovnanie

Ak máte eshop v rôznych krajinách alebo tovar u vás môžu nakupovať aj zahraniční zákazníci, potom sa pri výbere platobnej brány zaujímajte o možnosť používať pri platbách cudzie meny. Tak isto preskúmajte, či je možné preložiť rozhranie platobnej brány pre vašich zákazníkov do rôznych jazykov.

Platobná bránaCudzie menyJazyky
GoPay

CZK, EUR, PLN, HUF, GBP, USD, RON, HRK, BGN.

Český, slovenský, anglický, nemecký, ruský, poľský, maďarský, francúzsky, rumunský, bulharský, chorvátsky, taliansky, španielsky.
Comgate

CZK, EUR, PLN, HUF, USD, GBP, RON, NOK a SEK.

Slovenčina, slovenčina, angličtina, nemčina, francúzština, poľština, maďarčina, chorvátčina, slovinčina, rumunčina, nórčina, švédčina, španielčina, taliančina.
Barion

EUR, USD, HUF, CZK.

Český, slovenský, anglický, nemecký, maďarský, španielsky, francúzsky, slovinský.
Stripe

Podporuje 135 cudzích mien, podľa krajiny, kde je evidovaný bankový účet. 

Pre účty zo Slovenska a Čiech sú povolené platby v: EUR, DKK, GBP, NOK, SEK, USD, CHF.

Dostupnosť v 39 krajinách, jazyk rozhrania je anglický, pre niektoré platformy je slovenská a česká lokalizácia pluginov.

PayU

BGN*, CHF, CZK, DKK, EUR, GBP, HRK, HUF, NOK, PLN, RON, RUB*, SEK, UAH*, USD.

 

*Platby označené hviezdičkou sú zúčtované v EUR, ostatné meny sú zúčtované v rovnakej mene ako sú platené.  

Platba kartou možná v uvedených menách, online transfer atď. iba CZK, EUR, PLN.

Český, slovenský, anglický, nemecký, poľský, bulharský.
ThePay

CZK, EUR, USD, GBP, HUF, PLN, RON, BGN, HRK.

Systém automaticky rozpozná jazyk prehliadača a nastaví rozhranie platobnej brány v rovnakom jazyku.
Global Payments (GP WebPay)CZK, EUR, USD, GBP, RUB, HUF, PLN.Slovenčina, čeština, angličtina, arabčina, dánčina, fínčina, francúzština, holandčina, taliančina, lotyština, maďarčina, nemčina, nórčina, poľština, portugalčina, ruština, španielčina, švédčina, ukrajinčina.
PayPal

Dostupných 25 mien.

Dostupný v 200 jazykoch.
PaysCZK, EUR, USD.-
TwistoCZKČeský.
TrustPay

EUR, CZK.

Slovenský, český, nemecký, anglický, španielsky, taliansky, maďarský, poľský, ukrajinský, turecký, rumunský, bulharský, bosniansky, chorvátsky, slovinský, srbský, ruský, estónsky, litovský, lotyšský.

BesteronEUR, CZK, USD, GBP, HUF, PLN, CHF, DKK, UAH, RON, MKD, BGN, HRK, BAM, ISK, RSD.Slovenský, český, nemecký, anglický, francúzsky, španielsky, poľský.
Braintree

130 rôznych mien.

Anglický.
FastSpringEUR, USD, CAD, GBP, CHF, AUD, NZD, SEK.Anglický, španielsky, čínsky, francúzsky, nemecký, taliansky, japonský, portugalský, ruský.
Exactly150 rôznych mien.-
BorgunGBP, USD, EUR, DKK, NOK, SEK, CHF, CAD, HUF, BHD, AUD, RUB, PLN, RON, HRK, CZK, ISKIslandčina, angličtina, nemčina, francúzština, ruština, španielčina, taliančina, portugalčina, slovinčina, maďarčina, švédčina, holandčina, poľština, nórčina, čeština, slovenčina, chorvátčina, srbčina, rumunčina, dánčina, fínčina a faerčina.

Porovnanie poplatkov

V nasledujúcej tabuľke je prehľad poplatkov za zriadenie a správu platobnej brány.

Platobná bránaZriadenieZrušenieSpráva (mesačne)
GoPay0 EUR / CZK0 EUR / CZK
 • ak je obrat nižší ako 15 tis. CZK:  190 CZK
 • inak: 0 EUR / CZK
Comgate

0 EUR / CZK

0 EUR / CZK0 - 8 EUR (podľa zvolenej tarify)
Barion

0 EUR / CZK

0 EUR / CZK0 EUR / CZK
Stripe0 EUR / CZK0 EUR / CZK0 EUR / CZK
PayU

individuálne

individuálneindividuálne
ThePay

0 EUR / CZK

Pri predčasnom ukončení zmluvy, za každý mesiac predčasného ukončenia poplatok za správu podľa zmluvy.

Podľa obratu:

 • do 50 tis. CZK:  5,4 / 139 EUR / CZK
 • nad 50 tis. CZK:  0 EUR / CZK
 • nad 250 tis. CZK:  0 EUR / CZK
Global Payments (GP WebPay)individuálneindividuálneindividuálne
PayPal

0 EUR / CZK

0 EUR / CZK0 EUR / CZK
Pays600 CZK
0 EUR / CZK0 EUR / CZK
Twistoindividuálneindividuálneindividuálne
TrustPay

individuálne

individuálneindividuálne
Besteron0 EUR / CZK0 EUR / CZK0 EUR / CZK
Braintree

0 EUR / CZK

0 EUR / CZK0 EUR / CZK
FastSpringindividuálneindividuálneindividuálne
Exactly

Pre firmy: 0 - 700 Eur

0 EUR / CZK

Pre firmy: 30 Eur

Borgun

0 EUR / CZK

individuálne

min. 15 Eur

V nasledujúcej tabuľke je prehľad poplatkov v platobných bránach za platbu kartou.

Platobná bránaZverejnený cenník% z transakcieFixná čiastka z transakciePrevod na účet
GoPay

áno

0,9 - 2,2 % podľa obratu

0,11 EUR / 3 CZK0,5 EUR / 13,5 CZK
Comgate

áno

0,65 % - 0,9 % (podľa zvolenej tarify)0,4 - 0,15 EUR0 EUR / CZK
Barion

áno

Balík Starter: 1,5% - 1%

Balík Advanced: 0,99% - 0,5%
0 EUR / CZK0,5 EUR / 5 CZK
Stripe

áno

 

1,4 % pre regulované karty

2,9 % pre neregulované karty

0,25 EUR / 6,50 CZK

0 EUR / CZK
PayU

nie

individuálneindividuálneindividuálne
ThePay

áno

0,79 - 0,99 % podľa obratu pre regulované karty

1,01 - 2,52 % pre neregulované karty
2 CZK0 CZK / EUR
Global Payments (GP WebPay)nieindividuálneindividuálneindividuálne
PayPal

áno

Pre firmy so sídlom v SR alebo ČR podľa obratu: 1,9 - 3,40 %

0,35 EUR / 10 CZK-
Paysáno

Podľa zvoleného režimu platobnej brány:

- Pays Standard: 1,5 - 2,5 %


- Pays VIP: 1 - 2 %

- Pays Direct: 0,6 - 1,5 %

(percento pre daný režim podľa obratu)

1 CZK0 - 39 CZK, poplatok je nastavený podľa zmluvy individuálne
Twistonieindividuálneindividuálneindividuálne
TrustPaynieindividuálne

individuálne

individuálne

BesteronánoPri objeme transakcií do 5000 Eur: 0,99 %

Inak individuálna cenová ponuka.
Pri objeme transakcií do 5000 Eur / 100 tis. CZK : 0,10 EUR / 3 CZK

Inak individuálna cenová ponuka.
0 EUR / CZK
Braintree

áno

1,9 % pre regulované karty

2,9 % pre neregulované karty
0,30 EUR0 EUR / CZK
FastSpringnieindividuálneindividuálneindividuálne
Exactlyáno3,1 %0,30 EUR0 EUR / CZK
Borgunnie0,99 – 2,24 %individuálneindividuálne

V našom porovnaní sú len ceny za platby kartou, cenníky ostatných služieb nájdete na weboch platobných brán, alebo získate na vyžiadanie cez cenový dopyt.

Zhrnutie a záver

Pri porovnaní platobných brán sme využili hlavne informácie dostupné na weboch jednotlivých poskytovateľov. Hľadali sme aj recenzie a skúsenosti používateľov v komunitách eshopárov alebo vývojárov. Ak sa rovnaká skúsenosť zopakovala u viacerých, zahrnuli sme ju medzi výhody alebo nevýhody. 

Ak chcete ponúknuť zákazníkom najširšiu paletu platobných metód, tak do popredia v našom prehľade sa derú platobné brány GoPay a PayU. Sú vhodné aj pre medzinárodné projekty, pretože sú pripravené rôzne jazykové verzie a umožnená je platba v rôznych menách. PayU má voči GoPay mierny náskok v počte online bankových tlačítok. PayU však nemá verejný cenník. GoPay má zverejnený veľmi podrobný cenník, aj so štatistikami ako sú jednotlivé platobné metódy využívané. 

Ako cenovo najvýhodnejšia pre platby kartami (vydanými v Európskom hospodárskom priestore) sa javí brána Comgate, ktorá má najnižšie transakčné poplatky spomedzi brán, ktoré majú verejné cenníky. Vždy však treba prepočítať celkové náklady na platobnú bránu. Prirátajte mesačný poplatok za správu, ktorý brány majú nastavený podľa obratu eshopu cez platobnú bránu.

Platobná brána Comgate vyniká aj v počte eshopových riešení s ktorými je integrovaná. Comgate veľmi dobre rozumie potrebám eshopov, pretože v jej portfóliu je aj skladová logistika pre eshopy. 

Veľkú popularitu medzi vývojármi eshopov má platobná brána Stripe, ktorá je pre Slovensko sprístupnená od roku 2019 a pre Česko od roku 2020. Schválenie žiadosti je oproti iným bránam rýchlejšie, nečaká sa na schválenie od kartových asociácií. Tak isto integrácia je pohodlná. Pluginy pre integráciu s WooCommerce, Magento, Drupal a Joomla sú dostupné zadarmo. Brána je bez poplatkov za založenie a správu. Platia sa len transakčné poplatky, ktoré sú síce trochu vyššie, ale pre menšie a stredné eshopy sa to môže v súčte oplatiť (ak zarátate všetky poplatky a cenu za programátorskú pomoc s integráciou).  

Spomedzi ostatných brán nás zaujala brána Barion, ktorá umožňuje C2C platby, t.j. platby medzi zákazníkmi, čo je riešenie vhodné pre rôzne sprostredkovateľské portály ako sú bazáry, handmade portály a pod. kde sú evidovaní rôzni predajcovia a rôzni zákazníci. Portál sprostredkuje platby medzi nimi cez platobnú bránu, pričom peniaze z účtu zákazníka sú pripísané na účet predajcu.

Pre medzinárodné projekty, kde sa využíva predplatné sa javí ako dobrá voľba FastSpring. Poskytuje možnosť nastaviť rôzne druhy predplatného a aj celý životný cyklus predplatného. Takéto riešenie je vhodné pre rôzne SaaS riešenia softvérových firiem.

Máte vlastnú skúsenost s platobnými bránami? Napíšte nám do komentárov, ktorú bránu ste si vybrali a prečo.

5/5 - (12 votes)

WooCommerce pluginy pro české a slovenské prostředí

Similar Posts

17 Comments

 1. To ste si teda dali prácu! Tomuto hovorím tvorba obsahu 🙂
  Máte môj obdiv. Veľmi užitočný prehľad terminológie i podmienok platobných brán na jednom mieste.. Ďakujem za všetkých, ktorí čítali, ale nechcelo sa im písať komentár.

  1. Dobrý deň,

   ďakujeme za pochvalu a sme radi, že Vám článok pomohol sa zorientovať v problematike platobných brán.

 2. Super prehľadný článok! Podáva pekný komplexný obraz. Ešte by mi však pomohlo porovnanie z hľadiska vhodnosti pre začínajúci e-shop technickú podporu 🙂
  Mňa ako nováčika v platobných bránach najviac zaujal Besteron, ale k nemu ste neuviedli žiadnu superschopnosť, tak trochu váham..

  1. Sme radi, že Vám článok pomohol. Pripraviť nejaké jednoznačné odporúčanie, ktorá brána je vhodná pre začínajúci eshop je ťažké, lebo či je eshop malý alebo veľký každý by hlavne chcel jednoduchú implementáciu a nízke poplatky. Samozrejme potom sú tam aj ďalšie parametre ako je to s reklamáciami a technickou podporou. Čo sú parametre, ktoré asi nedokážeme úplne objektívne posúdiť, lebo to by sme museli každú bránu aspoň pár mesiacov používať a to nie je veľmi reálne.

 3. Dobry den,

  Co sa tyka platobnej brany od TrustPay, minusove body ktore spominate niesu spravne lebo ich ponukaju. Clanku by sa zisiel update 🙂

  1. Dobrý deň,

   článok v nepravidelných intervaloch aktualizujeme, ale bohužiaľ nie je v našich silách, aby sme zachytili každú zmenu okamžite. Na väčšine brán prebieha aktívny vývoj, takže aktuálnosť článku sa rýchlo mení. Takže Vám ďakujem za upozornenie, informácie k platobnej bráne TrustPay v najbližších dňoch aktualizujeme.

 4. Zdravim,
  bol by som rad, ak by ste pridali medzi moznosti Borgun/SaltPay. Teda iba teraz som o tom pocul a zvazujem. Vyzera ze je to podobne vyhodne ako Comgate, mozno aj viac. Len musim tiez zistit viac info. Ak casom pridate, budem rad :). Veru, super prehlad a clanok. Vdaka

  1. Zdravím,

   ďakujeme za upozornenie na túto platobnú bránu, zvážime jej pridanie do prehľadu.

 5. Ďakujem za perfektnú analýzu.
  Ako prvú som vyskúšal Besteron. Mali by sa volať SLOWLYron. Neskutočných 43 dní od podania žiadosti až po konečné zamietavé stanovisko. Neviem čo tam za ten čas robili, kavičkovali či aj pracovali ?
  BESTERON NEDOPORUČUJEM.

 6. Dobrý deň,

  Besteron používame 5 rokov, ale žiaľ, nie sme spokojní, lebo strašne veľa platieb neprechádza, je to až cca 25 %. Zvažujeme prechod na inú bránu, asi Gopay alebo PayU. Má niekto reálne skúsenosti s týmito bránami, o ktoré sa vie podeliť?. Ďakujem

  1. Dobrý deň,

   ďakujeme za podelenie sa o skúsenosť, určite to niekomu z našich čitateľov pomôže.

   Ja síce nevlastním žiadny e-shop, ale v minulosti som niekoľkokrát nasadzoval na custom e-shop riešenie a na SaaS GoPay a raz Comgate bránu a všetci títo zákazníci stále tieto brány používajú (všetci 5+ rokov) a neevidujem, že by zvažovali zmenu, nejaké drobnosti s podporou sa tam riešili, ale vždy sa to vyriešilo k spokojnosti. Ale tieto 2 brány považujem už za taký štandard pre CZ a SK trh. Ale je to prípad od prípadu, nie pre každý eshop sú tieto brány vhodné, pokiaľ riešite platby z celého sveta, je zase lepšie riešenie napr. Stripe.

 7. Dobrý deň,
  update infa o platobnej bráne od TrustPay:

  OPRAVA:
  6. Bod: dostupná možnosť platby okamžitým bankovým prevodom aj open bankingom
  1. Bod: máme možnosť prispôsobenia si platobného okna – farebne aj s logom
  Zápory – už je dostupná možnosť predautorizácie

  Doplnenie +

  + reštart platby
  + Google Pay a Apple Pay
  + možnosť opakovaných platieb
  + možnosť zapamätania karty
  + možnosť nulovej predautorizácie
  + ponuka zahraničných platobných metód – najviac na trhu : https://www.trustpay.sk/expandujte/

  Tiež chýbajú v zozname podporované banky : mBank, UniCredit

  Ďakujeme za pridanie a aktualizáciu informácií 🙂

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.