Ako Zastavit Nevyziadane Hovory Cover

Naše webové stránky obsahujú odkazy na partnerské weby. Ak sa prekliknete z našich stránok na stránky partnera a tam si zakúpite jeho služby, obdržíme za sprostredkovanie províziu (Zistiť viac informácií). Táto forma spolupráce nijako neovplyvňuje objektívnosť našich recenzií. Každým nákupom cez kliknutie z našich stránok podporíte našu redakciu, aby sme aj do budúcnosti mohli tvoriť kvalitný a užitočný obsah. Ďakujeme.

Dôležité upozornenie Všetky naše články píšu skutoční ľudia. Nie sú to umelé texty od stroja.


NordVPN + Saily

Ako zastaviť nevyžiadané hovory na vaše telefónne číslo?

Určite sa vám už niekedy stalo, že ste prijali telefonický hovor z neznámeho čísla a volajúci vám ponúkal rôzne služby alebo produkty.

 • Nevyžiadané telefonické hovory (spam calls) obchodníci či podvodníci (scammeri) využívajú na distribúciu nechcených alebo klamlivých informácií. 
 • Spam hovory často využívajú automatizované volacie systémy, známe ako robocalls, ktoré umožňujú odosielateľom masovo rozosielať hovory s prednahratými správami s minimálnymi nákladmi.

V článku sa dozviete, ako minimalizovať počet nevyžiadaných volaní vo vašich mobilných telefónoch a ako sa chrániť pred telefonickými scammermi. 

Prečo dostávate nevyžiadané hovory?

Cieľom nevyžiadaných hovorov môže byť všeličo od propagácie produktov alebo služieb, o ktoré nemá príjemca hovoru záujem až po pokus o podvod alebo phishing (získanie citlivých informácií, ako sú heslá a údaje o bankových účtoch).

Je veľmi pravdepodobné, že ak nevyžiadané telefonáty dostávate, vaše telefónne číslo je evidované v rôznych databázach kontaktov. Ako je to možné, ako sa tam vaše údaje ocitli? 

 • Preštudovali ste si podrobne zmluvu s vaším operátorom? Súčasťou býva odsúhlasenie/neodsúhlasenie možnosti poskytnúť vaše telefónne číslo na marketingové účely.
 • S veľkou pravdepodobnosťou ste poskytli svoje telefónne číslo nejakému webu či eshopu alebo ste sa zapojili do nejakej súťaže či ankety alebo ste sa zapojili do sms hlasovania a podobne. A odsúhlasili se, že vaše osobné údaje môžu byť použité na marketingové účely.
 • Vaše kontaktné údaje mohli byť ďalej predané (napriek tomu, že majitelia webov a eshopov, atď. sa zaväzujú vaše údaje neposkytnúť tretím stranám). Nekalá praktika, ale zrejme sa nedopátrate, kde únik informácií nastal.
 • Často na otázku, kde zobral volajúci vaše číslo dostanete odpoveď: Vaše číslo bolo náhodne vygenerované počítačom.
 • Vaše kontaktné údaje mohli byť scammermi ukradnuté zo slabo chránenej databázy obchodníkov, operátorov a podobne.
 • Dáta boli zozbierané data brokermi

Zablokovanie volajúceho priamo vo vašom mobile

Ak sa rozhodnete ignorovať všetky hovory z neznámych čísel, môže sa stať, že odignorujete aj dôležité hovory, ktoré nečakáte. Ak prijmete neželaný hovor z neznámeho čísla, a nechcete už prijímať ďalšie hovory, zablokujte si volajúceho priamo vo vašom telefóne:

 • Zobrazte si zoznam hovorov. 
 • Zobrazte si detail hovoru. 
 • Obrázok vľavo je menu hovoru v iPhone – jedna z volieb je „Blokovať tohto volajúceho„. Obrázok vpravo je telefón so systémom Android – voľba „Blokovať“ je dostupná cez horné menu v detaile hovoru
Block The Number, Incogni service
Obrázok – možnosť blokovania telefónneho čísla. Detail hovoru sa môže v závislosti od typu telefónu mierne líšiť. 
(Poznámka: Obrázok je iba ilustratívny, konkrétne číslo sme nepotrebovali zablokovať.)

Blokovanie je účinné pre konkrétne telefónne číslo. No zrejme sa vám už stalo, že s rovnakou ponukou vás následne oslovili ďalšie telefónne čísla. Pretože vaše číslo zostáva v ich firemnom zozname, alebo je naďalej dostupné vo verejných zoznamoch či v brokerských databázach.

Kto sú data brokeri?

Data brokeri zbierajú a analyzujú osobné informácie o ľuďoch za účelom vlastného zisku, alebo za účelom ich predaja tretím stranám. 

 • Sledujú, čo vyhľadávate na internete, vaše posledné nákupy, nákupné zvyky a podobne s cieľom presnejšie na vás zacieliť reklamu.
 • Získavajú údaje o vašej finančnej situácii pre firmy ponúkajúce rôzne finančné produkty.
 • Zhromažďujú vaše zdravotné údaje s cieľom ponúkať vám rôzne zdravotné zákroky alebo poistenie.
 • Zaujímať ich môžu aj údaje o vašich pracovných pozíciách a skúsenostiach, následne ich ponúkajú personálnym agentúram, ktoré sa snažia pre firmy obsadiť pracovné pozície vhodnými kandidátmi.

Na získavanie údajov používajú verejne dostupné zdroje:

 • Rôzne verejne dostupné registre osôb alebo firiem. Napríklad na Slovensku každý pozná Živnostenský register, Obchodný register, Finstat alebo Sociálnu sieť firiem FOAF.
 • Sociálne siete, kde často o sebe prezrádzame príliš veľa, ak zanedbáme nastavenia bezpečnosti a ponecháme svoje profily ako verejné.
 • Akékoľvek weby, kde vystupujeme pod vlastným menom a zanechávame tak na internete digitálnu stopu.

Incogni – služba na vymazanie vášho telefónneho čísla z brokerských databáz

Incogni Logo
 • Incogni je určená pre obyvateľov USA, Spojeného Kráľovstva, EU, Švajčiarska a Kanady. 
 • Incogni spolupracuje s agentúrami a organizáciami na ochranu spotrebiteľských práv.
 • Služba Incogni je navrhnutá v súlade s právnymi predpismi z oblasti ochrany osobných údajov – GDPR (General Data Protection Regulation ), UK GDPR a CCPA (California Consumer Privacy Act).
 • Incogni má k dispozícii zoznamy data brokerov.
 • Incogni overí, či sa v niektorej z databáz nachádzajú vaše údaje. Následne požiada brokerské firmy o vymazanie vašich údajov z ich databáz. 
 • Približne mesiac po zaslaní požiadavky Incogni overí, či sa vymazanie naozaj udialo. 
 • Počas trvania vášho predplatného Incogni pravidelne vykonáva kontroly, či brokeri vaše informácie znova nepridali do ich databáz. 
 • Všetky tieto kroky môžete sledovať v rozhraní aplikácie Incogni.
 • Incogni je pre jednotlivcov veľmi výhodná, pretože okrem ochrany osobných údajov priensie aj úsoru času a právnu podporu: Ak ste doteraz netušili, že data brokerské firmy existujú, pravdepodobne neviete, kde ich hľadať. Aby ste v žiadosti o prístup k vašim údajom či ich vymazanie z databáz týchto firiem vedeli uviesť dostatočnú právnu argumentáciu, museli by ste si preštudovať legislatívu týkajúcu sa ochrany osobných údajov. Inak sa môže stať, že tieto firmy vaše žiadosti odignorujú.
 • Incogni zabezpečí, aby žiadosť o odstránenie z brokerských databáz mala  reálny dopad.

Recenzia

Ako sú nevyžiadané hovory ošetrené v slovenskej legislatíve?

Nevyžiadanú komunikáciu na Slovensku upravuje Zákon č. 452/2021 o elektronických komunikáciách. V roku 2022 prebehla novelizácia podľa smernice EU upravujúcej nevyžiadané volania a nevyžiadanú elekrtonickú komunikáciu.

 • Od augusta 2022 platí, že všetky marketingové volania musia mať predvoľbu (0)888. Ak uvidíte na svojom telefónnom displeji trojčíslie (0)888, ide o marketingový hovor s ponukou produktov alebo služieb – môžete sa rozhodnúť, či takýto hovor prijmete alebo nie.
 • Na účely priameho marketingu je dovolené používanie automatických volacích a komunikačných systémov bez ľudského zásahu, telefaxu, elektronickej pošty, služby SMS a služby MMS voči účastníkovi alebo užívateľovi len s jeho predchádzajúcim preukázateľným súhlasom získaným pred kontaktovaním účastníka alebo užívateľa.
 • Na účely získania predchádzajúceho súhlasu je zakázané používanie automatických volacích a komunikačných systémov bez ľudského zásahu, telefaxu, elektronickej pošty, služby SMS a služby MMS. 
Slovak Legislation Block Number
Obrázok: web NevyziadaneVolania.sk

Jednou z možností ako sa aspoň čiastočne chrániť pred neželanými volaniami zo Slovenska je registrácia vášho telefónneho čísla na webe NevyziadaneVolania.sk:

 • Tento zoznam od 1.11.2022 zriadil Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (podľa Zákona č. 452/2021 o elektronických komunikáciách).
 • Do zoznamu je možné pridať slovenské telefónne číslo (registrované na fyzickú alebo právnickú osobu) za účelom vyjadrenia nesúhlasu s prijímaním marketingových volaní.
 • Do zoznamu môžu svoje číslo zaregistrovať účastníci, ktorí nechcú dostávať nevyžiadané volania, pri zadávaní volia aj oblasti, z ktorých nechcú hovory prijímať.
 • Do zoznamu môžu svoje číslo pridať marketingové subjekty, ktoré vykonávajú priamy marketing (priame oslovovanie zákazníkov písomnou alebo ústnou formou). 
 • Je možné zobraziť si Zoznam marketingových subjektov, ktorý obsahuje názov firmy, IČO a sídlo firmy.
 • Ak vás otravujú nevyžiadané hovory, môžete podať podnet na prešetrenie.

Uvedená legislatíva sa týka len slovenských podnikateľských subjektov a slovenských telefónnych čísel, často môžete nevyžiadané hovory dostávať aj zo zahraničia. Vo väčšine nevyžiadaných hovorov zo zahraničia sa vás snažia nachytať scammeri, pod najrôznejšími zámienkami sa pokúšajú vymámiť údaje o vašich platobných kartách.

Ako sú nevyžiadané hovory ošetrené v českej legislatíve?

Nevyžiadanú komunikáciu v Čechách upravuje Zákon č. 127/2005 Sb. Zákon o elektronických komunikacích. Jeho novela upravujúca oblasť nevyžiadanej telefonickej a inej komunikácie podľa smernice EU je platná od júna 2022. 

Paragrafy 95 a 96 tohoto zákona upravujú zaradnie osoby alebo právnickej osoby do Verejného zoznamu účastníkov:

 • Každý, kto zhromažďuje osobné údaje účastníkov, je povinný týchto účastníkov informovať bezplatne a pred zaradením ich údajov do zoznamu o účele tlačeného alebo elektronického zoznamu účastníkov. 
 • Osobné a identifikačné údaje o účastníkoch, ktorí k ich uverejneniu nedali súhlas, nesmú byť uverejnené. 
 • Je zakázané prostredníctvom sietí alebo služieb elektronickej komunikácie ponúkať marketingovú reklamu alebo iný obdobný spôsob ponuky tovaru alebo služieb účastníkom alebo používateľom, ktorí vo verejnom zozname neuvedli, že si prajú byť kontaktovaní za účelom marketingu
 • Je zakázané využívať účastnícke zoznamy, siete alebo služby elektronickej komunikácie pre účely priameho marketingu prostredníctvom automatických systémov volania bez ľudskej účasti (automatické volacie zariadenia), faksimilných prístrojov alebo elektronickej pošty, ak dotknutý účastník alebo používateľ nedal predom súhlas
 • Za vytvorenie účastníckeho zoznamu sa považuje aj náhodné generovanie telefónnych čísel.

Ani prísnejší zákon však spotrebiteľov stopercentne neochráni. Vždy si dobre rozmyslite, komu poskytujete svoje osobné údaje, a to nielen cez telefón, ale napríklad aj na internete. Ak na internete alebo v mobilných aplikáciách vypĺňate rôzne formuláre, prečítajte si podmienky pre spracovanie osobných údajov veľmi starostlivo.

Sťažnosť alebo podnet na prešetrenie nevyžiadaných volaní môžete podať na Český telekomunikační úřad, v sekcii Přehled formulárů nájdete príslušné formuláre na sťažnosti alebo podnety v interaktívnej podobe a zároveň aj návody ako ich vyplniť a odoslať buď prostredníctvom mailu alebo dátovej schránky.

Zhrnutie a záver

Pred nevyžiadanými telefonátmi vás môže ochrániť hlavne vaša obozretnosť pri poskytovaní osobných údajov firmám alebo na verejných weboch. Vždy si dôkladne preštudujte podmienky použitia. Nevynechajte ani povestné „malinkými písmenkami uvedené poznámky“, ktoré môžu vaše zaradenie do brokerských databáz umožniť. Chráňte svoje osobné informácie, aby ste predišli nepríjemnostiam spojeným s nevyžiadanými hovormi. 

V prípade, že vás obťažuje veľké množstvo nevyžiadaných hovorov, môžete využiť služby ako je Incogni.

5/5 - (1 vote)

WooCommerce pluginy pro české a slovenské prostředí

Similar Posts

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.